Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Ahosuon turvetuotantohankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus nähtävillä (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on asettanut nähtäville Ahosuon turvetuotantohankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen. Ahosuo sijaitsee Pudasjärven kaupungissa Livon kylän koillispuolella noin 20 km Pudasjärven taajamasta pohjoiseen. Tuotantoalueen kokonaispinta-ala olisi 257 ha, josta varsinainen tuotantoalue noin 220 ha. Hankealueesta noin puolet on metsäojitettua suota ja puolet luonnontilaista suota.

Arviointiselostus on nähtävillä 15.10.-13.12.2013 Pudasjärven kunnanvirastossa, Pudasjärven pääkirjastossa sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa (Veteraanikatu 1, Oulu), myös sähköisenä osoitteessa http://www.ymparisto.fi/ahosuonturvetuotantohankeYVA

Yleisötilaisuus Pudasjärvellä, Livon koululla 24.10.2013

Ympäristövaikutusten arviointia koskeva yleisötilaisuus järjestetään torstaina 24.10.2013 Livon koululla (Kirsiojantie 31) klo 18-20. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuulemaan ja keskustelemaan.

Hankkeen toteuttamisvaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa esitetään kaksi hankevaihtoehtoa     sekä ns. nollavaihtoehto:

Vaihtoehto 0 (VE0): Hanketta ei toteuteta eli turvetuotantoa ei aloiteta     Ahosuon ja Koivusuon alueella lainkaan. Alue tulee säilymään nykyisellään.

Vaihtoehto 1 (VE1): Turvetuotantoalueen koko tuotettavine auma-alueineen     on 208,5 ha. Vesienkäsittelymenetelmänä on ympärivuotinen pintavalutus.     Vuosittain tuotettavan turpeen määrä on noin 97 050 m3.

Vaihtoehto 2 (VE2): Turvetuotantoalueen koko tuotettavine auma-alueineen     on 220,6 ha. Vesienkäsittelymenetelmänä on ympärivuotinen kemiallinen     käsittely. Vuosittain tuotettavan turpeen määrä on noin 103 100 m3.

Jokaisella on oikeus esittää mielipiteensä arviointiselostuksesta

Arviointiselostuksesta voi esittää kannanottoja toimittamalla ne kirjallisena 13.12.2013 mennessä mieluiten sähköpostiosoitteeseen [email protected] tai postin välityksellä osoitteeseen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 86, 90101 OULU.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antaa lausuntonsa arviointiselostuksesta 11.2.2014 mennessä, Lausunto, johon sisältyy yhteenveto arviointiselostukseen esitetyistä kannanotoista, pidetään nähtävillä Pudasjärven kaupungintalolla ja pääkirjastossa sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa.

Lisätietoja

YVA-menettelystä antaa Liisa Kantola, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 038 340, [email protected]

Hankkeesta ja ympäristövaikutusten arvioinnista vastaa Vapo Oy, Martti Patrikainen, puh. 020 790 5621, [email protected]  

YVA-konsulttina toimii Ramboll Finland Oy, Piia Sassi-Päkkilä, puh. 040 132 1415, [email protected]


Alueellista tietoa