Ympäristövahingoista ilmoittaminen

Ympäristövahingoissa ja -onnettomuuksissa ensisijainen vastuu pelastustoimissa on asianomaisen alueen pelastuslaitoksella. Ympäristövahingon sattuessa on soitettava hätänumeroon 112. Kannattaa ottaa yhteyttä myös kunnan ympäristöviranomaiseen.

ELY-keskukset selvittävät ympäristövahinkotilanteiden syitä, arvioivat ympäristövahinkojen vaikutuksia ja osallistuvat ennaltaehkäisevään työhön.

TIETOA ALUEELTA

Ympäristövahingoista ilmoittaminen - Varsinais-Suomi ja Satakunta

(Varsinais-Suomen ELY-keskus vastaa ympäristöasioista myös Satakunnan alueella)

Toimialueella sattuu vuosittain erilaisia ympäristövahinkoja ja muita ympäristöön liittyviä erityistilanteita. Tapahtumien laajuus ja niiden ympäristölle ja ihmiselle aiheuttama vaara tai sen uhka vaihtelee suuresti.

Ympäristövahingoista ilmoitus ensisijaisesti hätäkeskukseen

Tapahtuneesta ympäristövahingosta tulee ilmoittaa hätäkeskukseen 112

Hätäkeskus arvioi ilmoituksen perusteella tilanteen ja hälyttää vahinkopaikalle torjuntayksiköitä ja -viranomaisia. 

Viranomaiset toimivat yhteistyössä ympäristövahinkojen torjunnassa ja vahinkojen arvioinnissa. Ensisijainen toimintavastuu ympäristövahinkojen torjunassa on alueellisella pelastuslaitoksella (Varsinais-Suomen ja Satakunnan pelastuslaitokset).

ELY-keskus toimii asiantuntijana erityisesti vahingon syiden ja vaikutusten sekä tarvittavien jälkitoimenpiteiden arvioinnissa.

ELY-keskuksen asiantuntijat ovat tavoitettavissa virka-aikana. Ympärivuorokautisesta öljyvahinko- ja erityistilannepäivystyksestä vastaa Suomen ympäristökeskus.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen yhteyshenkilöt alueen ympäristövahinko- ja erityistilanteissa

ELY-keskuksen puhelinvaihde 0295 022 500, avoinna arkisin klo 8.00 - 16.15

e-posti: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Ympäristövahinko- ja eritystilanteet

Vastuuhenkilö: Kimmo Pakarinen
Varahenkilöt: Juha-Pekka Triipponen ja Lassi Liippo

Tiedottaminen: Kaija Joki-Sipilä ja Merja-Haliseva-Soila

Vahinkotyyppi

Yhteyshenkilö(t)

Muut asiantuntijat

Öljyvahinko

Kimmo Pakarinen

Päästö maaperään: Esa Wihlman

Päästö pohjaveteen: Sanna-Liisa Suojasto

Päästö vesistöön: Elinor Slotte

Päästö laitokselta: Ao. laitoksen valvoja

Vaikutukset merialueella: Janne Suomela

Vakutukset sisävesistöissä: Heli Perttula

Haitallinen päästö maaperään tai pohjaveteen

Esa Wihlman

Sanna-Liisa Suojasto

Kemikaalipäästö: Petri Huhta

Päästö laitokselta: Ao. laitoksen valvoja

Haitallinen päästö pintaveteen

Elinor Slotte

Kalakuolemat: Asko Sydänoja

Päästö laitokselta: Ao. laitoksen valvoja

Vaikutukset merialueella: Janne Suomela

Vakutukset sisävesistöissä: Heli Perttula

Haitallinen päästö ilmaan

Eljas Hietamäki

Päästö laitokselta: Ao. laitoksen valvoja

Tulva- tai pato-onnettomuus

Juha-Pekka Triipponen

 

Operatiiviset tehtävät: Pauli Myllymäki ja Juha Aaltonen
Vesistöpadot: Veijo Heikkilä, patoturvallisuuden vastuuviranomainen Kainuun ELY-keskus, Mikko Sulkakoski

Jätepadot: Petri Hiltunen, patoturvallisuuden vastuuviranomainen Kainuun ELY-keskus, Timo Regina

Luontovahinko

Leena Lehtomaa

Olli Mattila

Tapio Aalto, Iiro Ikonen

 


Päivitetty