Ympäristövahingoista ilmoittaminen

Ympäristövahingoissa ja -onnettomuuksissa ensisijainen vastuu pelastustoimissa on asianomaisen alueen pelastuslaitoksella. Ympäristövahingon sattuessa on soitettava hätänumeroon 112. Kannattaa ottaa yhteyttä myös kunnan ympäristöviranomaiseen.

ELY-keskukset selvittävät ympäristövahinkotilanteiden syitä, arvioivat ympäristövahinkojen vaikutuksia ja osallistuvat ennaltaehkäisevään työhön.

TIETOA ALUEELTA

Ympäristövahingosta ilmoittaminen - Uusimaa

Uudenmaan ELY-keskuksen vastuuhenkilöt ja asiantuntijat onnettomuustapauksissa

Öljyvahingot:
Timo Heino 040 517 3426, Olli Jaakonaho 040 747 8588

Pohjavesien likaantuminen:
Heli Herkamaa 040 517 3438, Timo Kinnunen 040 517 3454

Maaperän pilaantuminen:
Kaija Savelainen 0400 363 130, Timo Kinnunen 040 5173454

Jätevesipäästöt (yhdyskuntajätevedet):
Ilkka Juva 040 556 3120, Heli Antson 040 517 3416

Jätevesipäästöt (teollisuusjätevedet):
Heli Antson 040 517 3416

Jätevesipäästöjen vesistövaikutukset:
Heidi Åkerla 0400 363 174, Sirpa Penttilä 0400 292 871

Eliökuolemat (mm. kalat, linnut) :
Heidi Åkerla 0400 363 174, Sirpa Penttilä  0400 292 871, Jaana Marttila 040 535 9746

Tulvavahingot, jääpadot, rantasortumat:
Kari Rantakokko 040 532 8793, Olli Jaakonaho 040 747 8588

Pato-onnettomuudet:
Kainuun ELY-keskus on vastuussa patoturvallisuudesta myös Uudenmaan ELY-keskuksen toimialueella: Mikko Sulkakoski 0295 025 231
Yhdyshenkilö Uudenmaan ELY-keskuksessa Kari Rantakokko 040 532 8793

Ilman laadun heikentyminen:
Larri Liikonen 040 528 7527, Heli Antson 040 517 3416

Leväkukinnat:
Mikaela Ahlman 0400 291 847, Sirpa Penttilä 0400 292 871

Luonnonsuojelurikkomukset:
Tapio Korhonen 0400 291 971

 


Päivitetty

ALUEELLISET LINKIT

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.