› Takaisin graafiseen esitykseen

Ympäristön tilan seuranta

ELY-keskukset seuraavat ympäristön tilaa ja siinä tapahtuvia muutoksia yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) kanssa. Pääpaino on vesistöjen tilan seurannassa. Monilla alueilla seurataan säännöllisesti myös ilman laatua ja uhanalaisten lajien esiintymiä. Yritykset ja laitokset seuraavat ja raportoivat toiminnastaan aiheutuvia päästöjä ja niiden vaikutuksia.

Eri tahojen tuottamat tiedot tallennetaan pääasiassa valtakunnallisiin tietojärjestelmiin. Merkittävä osa aineistoista on avoimesti tarjolla kaikille käyttäjille, osaan tarvitaan käyttäjätunnus.

Seurannoissa saatua tietoa ELY-keskukset käyttävät päätösten, lausuntojen ja suunnitelmien pohjana. ELY-keskukset myös analysoivat ja julkaisevat tietoa alueensa ympäristön tilasta. Viimeisimmät kattavat katsaukset ympäristön tilaan on julkaistu vuonna 2013:

TIETOA ALUEELTA

Ympäristön tilan seuranta - Uusimaa

Uudenmaan ELY-keskus seuraa ympäristön tilaa ja ympäristössä tapahtuvia muutoksia Uudellamaalla. Uudenmaan ympäristön nykytila on verrattain hyvä, vaikka alue on voimakkaasti kehittyvä ja väestötiheys maan korkein. Taajamien lievealueilla elinympäristön laatu on kuitenkin vaarassa.

Ympäristön seuranta alueella on painottunut vesistöjen tilan seurantaan. Tuotamme tietoa veden laadusta ja sen muutoksista. Säännöllisen näytteenoton avulla seuraamme sekä merialueen että sisävesien tilaa. Uudenmaan ELY-keskus huolehtii yhdessä alueen kuntien kanssa ilman laadun seurannasta. Kartoitamme myös mm. uhanalaisten lajien esiintymisalueita.

Lisää tietoa ympäristön tilasta ja seurannasta ymparisto.fi - palvelussa:
Ympäristön tila Uudellamaalla

Uudenmaan vedenlaadun seurannan vuosiraportit

 

 


 

 

 


Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa

ota yhteyttä

ALUEELLISET LINKIT

MUUALLA VERKOSSA