Otsikko: Ympäristö.

ELY-keskusten tehtävänä on alueellinen ympäristön tilan seuranta, ympäristönsuojelu, luonnonsuojelu, alueiden käytön ja rakentamisen ohjaus, kulttuuriympäristön hoito sekä vesivarojen käyttö ja hoito. Ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaisia ympäristölupa-asioita hoitavat aluehallintovirastot ja valvontaa ELY-keskukset.

Ympäristö- ja luonnonvaratehtäviä hoidetaan 13 ELY-keskuksessa. Satakuntaa koskevat ympäristöasiat hoidetaan Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa ja Pohjanmaata ja Keski-Pohjanmaata koskevat ympäristöasiat Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksessa.

ELY-keskusten tuottama ympäristötieto on pääosin julkaistu ympäristöhallinnon yhteisessä ymparisto.fi-verkkopalvelussa. "Alueellista ympäristötietoa" -osioon on koottu ELY-keskuksittain kaikki ymparisto.fi ‑sivustolla oleva alueellinen ympäristötieto:

Osa ELY-keskuksista hoitaa määrättyjä ympäristötehtäviä valtakunnallisesti:

Ympäristöasioiden asiakaspalvelukeskus neuvoo puhelimitse ja sähköpostitse.

TIETOA ALUEELTA

Ympäristö - Pirkanmaa

ELY-keskusten tuottama ympäristötieto on pääosin julkaistu ymparisto.fi-verkkopalvelussa.

Pirkanmaan alueelliseen ympäristötietoon pääsee tutustumaan osoitteen www.ymparisto.fi/pirkanmaa -kautta.

Pirkanmaan ELY-keskus edistää ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää kehitystä Pirkanmaalla. Tavoitteena on hyvän ympäristön tilan ja kestävän luonnonvarojen käytön turvaaminen.

ELY-keskus edistää luonnon monimuotoisuuden ja toimintakyvyn sekä ympäristön kauneus- ja kulttuuriarvojen säilymistä sekä terveellisen, turvallisen ja viihtyisän elinympäristön ja yhdyskuntarakenteen kehittämistä. Lisäksi ELY-keskus tuottaa ympäristöä koskevaa tietoa ja tarjoaa asiantuntijapalveluita sekä ohjaa ja neuvoo asiakkaitaan ympäristöasioiden hoidossa.

Koko Suomen osalta Ahvenanmaata lukuunottamatta Pirkanmaan ELY-keskus valvoo, ohjaa ja tilastoi maahantuojien ja valmistajien eli tuottajien vastuulla olevaa jätehuoltoa. Tuottajavastuu koskee yhteensä kymmeniä tuhansia yrityksiä.

Pirkanmaan ELY-keskus koordinoi valtakunnallista pilaantuneiden maa-alueiden tutkimus- ja kunnostusohjelmaa (Maaperä kuntoon -ohjelma).

Lisäksi Pirkanmaan ELY-keskus vastaa ELY-keskusten ympäristöasioiden asiakaspalvelukeskuksen toiminnasta sekä koordinoi 11 maakunnan alueen kattavaa Etelä- ja Länsi-Suomen jätehuollon kehittämissuunnitelmaa (ELSU).

Lisätietoja:


Päivitetty