Valtionavustukset

Kunnille valtionavustusta joukkoliikenteeseen

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi myöntää kunnalle ja kuntayhtymälle valtionavustusta palvelusopimusasetuksen mukaisen liikenteen ostoihin ja hintavelvoitteen korvaamiseen enintään 50 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista.

Hyväksyttävinä kustannuksia ei pidetä sellaisia kustannuksia, joihin kunta saa avustusta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) tai opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) nojalla tai jotka korvataan lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain (48/1997) mukaan.  Jos kyseessä on ilman tarjouskilpailua tehty hankinta, hyväksyttävinä kustannuksina pidetään korvauksia nettokustannuksista, jotka ovat palvelusopimusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan ja palvelusopimusasetuksen liitteen mukaisia. 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi myöntää kunnalle ja kuntayhtymälle valtionavustusta joukkoliikenteen matkapalvelukeskuksen ja matkakeskuksen suunnitteluun ja kehittämiseen enintään 50 prosenttia suunnittelusta, projektinhallinnasta sekä matkustajainformaatiota, liityntäpysäköintiä ja esteettömyyttä parantavien ratkaisujen toteuttamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi myöntää valtionavustusta yhdelle tai useammalle alueen kunnalle alueen liikkumistarpeita palvelevan joukkoliikenteen suunnitteluun tai kokeiluhankkeisiin enintään 50 prosenttia suunnittelu- ja kokeilukustannuksista.

 

 
 

TIETOA ALUEELTA

Valtionavustukset - Kaakkois-Suomi

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi myöntää kunnille valtionavustuksia paikallis- ja palveluliikenteen ylläpitämiseen, säännöllistä matkustusta tukevien matkalippujen hinnanalennuksiin sekä kehittämishankkeisiin.

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi myöntää valtionavustusta kunnille ja maakuntien liitoille EU:n palvelusopimusasetuksen (PSA) mukaisen liikenteen järjestämiseen, kaupunki-, seutu- ja työmatkalippujen hinnanalennuksiin, palvelu- ja kutsujoukkoliikenteen käynnistämiseen, matkapalvelukeskusten perustamiseen, vaihtopysäkin tai muun henkilöliikenne aseman suunnitteluun sekä joukkoliikenteen suunnitteluhankkeisiin.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen toiminta-alue käsittää Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnat. Kotkan, Kouvolan ja Lappeenrannan kaupungeille valtionavustuksia myöntää Liikennevirasto.
 

Vuodelle 2018 myönnetyt valtionavustukset

Käyttösuunnitelma 2018 (pdf, 175 kt)

Vuodelle 2017 myönnetyt valtionavustukset

Käyttösuunnitelma 2017 (pdf, 226 kt)

Vuodelle 2016 myönnetyt valtionavustukset

Käyttösuunnitelma 2016 (pdf, 210 kt

Vuodelle 2015 myönnetyt valtionavustukset

Käyttösuunnitelma 2015 (pdf, 252 kt)

Vuodelle 2014 myönnetyt valtionavustukset

Käyttösuunnitelma 2014 (pdf, 173 kt)

Vuodelle 2013 myönnetyt valtionavustukset

Myönnetyt joukkoliikenteen valtionavustukset ilmenevät Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen joukkoliikennemäärärahan käyttösuunnitelmasta vuodelle 2013.Käyttösuunnitelma 2013 (pdf, 3,3 Mt)
 


Päivitetty