Työlupa tiealueella työskentelyyn 

Työhön, joka kohdistuu maantiehen tai tapahtuu tiealueella ja edellyttää liikenteen ohjausta ja varoittamista liikennemerkein, tarvitaan ELY-keskuksen lupa. Myös kertaluontoiset työt, kuten kaapelien ja kunnallisteknisten laitteiden kunnossapitoon liittyvät työt, vaativat työluvan.

Työlupa sisältyy ELY-keskuksen tekemiin liittymä- ja opastuslupiin sekä sijoituslupapäätöksiin kaapeleiden, johtojen ja putkien sijoittamisesta tiealueelle. Tällöin lupaa ei tarvitse hakea erikseen.

Luvan hakeminen

Luvanhakijan tulee täyttää erillinen lupahakemus.

Hakemuksen mukana toimitetaan seuraavat liitteet:

  • liikenteenohjaussuunnitelma karttamuodossa tai kohteeseen soveltuva periaatekuva
  • lähestymiskartta (1:10 000 - 40 000)
  • suunnitelmakartta (noin 1:500 - 1 000)
  • suunnitelmapiirustukset niiltä osin kuin ne tienpitoviranomaista koskevat

Suosittelemme sähköisen hakemuslomakkeen käyttöä, koska se nopeuttaa hakemuksen käsittelyä. Sähköisen asiointilomakkeen saapumisesta lähetetään hakijan ilmoittamaan sähköpostiin automaattinen vahvistus. Mikäli asiointitunnuksen sisältävää vahvistusviestiä ei saavu, tulee asiasta ilmoittaa Liikenteen asiakaspalvelukeskukseen. Asiointitunnus on kahdeksannumeroinen (muotoa 100XXXXX).

Sähköisessä asioinnissa huomioitavaa: Jos täydennät hakemusta myöhemmin, lähetä täydennykset sähköpostilla osoitteeseen tyoluvat@ely-keskus.fi. Älä täytä lisätiedoille sähköistä lomaketta uudelleen, jotta lisätietoja ei kirjata järjestelmään uutena hakemuksena. Tämä pidentäisi huomattavasti käsittelyaikaa!

Kirjoita sähköpostiviestin aiheeksi ainakin hakijan nimi sekä työkohteen kunta ja tienumero.

Hakemuksen voi toimittaa myös sähköpostitse: kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi tai postitse: Pirkanmaan ELY-keskus, PL 297, 33101 Tampere.

Tausta-aineisto

Tiellä työskentelyyn liittyviä taustatietoja voi selvittää jo suunnitteluvaiheessa Liikenneviraston avoimesta tiestötietosovelluksesta. Tiedot esitetään karttapohjaisesti. Tien perustietojen (nopeusrajoitus, liikennemäärä, ajoradan leveys, sillat, pohjavedensuojaus) lisäksi sovelluksesta näkee minkä ELY-keskuksen, alueurakan ja liikennekeskuksen alueella kohde sijaitsee.

Väyläviraston karttasovellus: Tiestötiedot

Karttasovelluksen ohje

Käsittely ja maksu

ELY-keskus tarkistaa työkohteen liikenteenohjaussuunnitelman ja päättää tilapäisen nopeusrajoituksen asettamisesta. Lisäksi ELY-keskus suorittaa  maastossa katselmuksen ennen työn aloittamista ja työn valmistumisen jälkeen.

Työlupa maksaa 200 euroa. Kielteisestä päätöksestä veloitetaan käsittelymaksu 50 euroa.
Työluvan käsittely kestää noin viikosta kolmeen viikkoon. Lupapäätös allekirjoitetaan sähköisesti. Sähköinen lupapäätös lähetetään hakijan, liikenteenohjauksesta vastaavan ja hakemuksessa mainitun yhdyshenkilön sähköposteihin. Lisäksi hakemuksen lisätiedoissa voidaan antaa yksi lisäsähköpostiosoite. Paperiversion voi halutessaan pyytää osoitteesta tyoluvat@ely-keskus.fi.

Lupapäätöksessä esitetylle voimassaoloajalle voidaan myöntää perustellusta syystä yksi maksuton jatkoaika. Jatkoajan pituus riippuu tehtävästä työstä. Pyyntö työajan jatkamiseen tulee tehdä kirjallisesti luvan voimassaoloaikana eikä lupaan tehdä muita muutoksia. Muut muutospyynnöt käsitellään uutena lupahakemuksena.

TIETOA ALUEELTA

Työlupa tiealueella työskentelyyn 

Työhön, joka kohdistuu maantiehen tai tapahtuu tiealueella ja edellyttää liikenteen ohjausta ja varoittamista liikennemerkein, tarvitaan ELY-keskuksen lupa. Myös kertaluontoiset työt, kuten kaapelien ja kunnallisteknisten laitteiden kunnossapitoon liittyvät työt, vaativat työluvan.

Työlupa sisältyy ELY-keskuksen tekemiin liittymä- ja opastuslupiin sekä sijoituslupapäätöksiin kaapeleiden, johtojen ja putkien sijoittamisesta tiealueelle. Tällöin lupaa ei tarvitse hakea erikseen.

Luvan hakeminen

Luvanhakijan tulee täyttää erillinen lupahakemus.

Hakemuksen mukana toimitetaan seuraavat liitteet:

  • liikenteenohjaussuunnitelma karttamuodossa tai kohteeseen soveltuva periaatekuva
  • lähestymiskartta (1:10 000 - 40 000)
  • suunnitelmakartta (noin 1:500 - 1 000)
  • suunnitelmapiirustukset niiltä osin kuin ne tienpitoviranomaista koskevat

Suosittelemme sähköisen hakemuslomakkeen käyttöä, koska se nopeuttaa hakemuksen käsittelyä. Sähköisen asiointilomakkeen saapumisesta lähetetään hakijan ilmoittamaan sähköpostiin automaattinen vahvistus. Mikäli asiointitunnuksen sisältävää vahvistusviestiä ei saavu, tulee asiasta ilmoittaa Liikenteen asiakaspalvelukeskukseen. Asiointitunnus on kahdeksannumeroinen (muotoa 100XXXXX).

Sähköisessä asioinnissa huomioitavaa: Jos täydennät hakemusta myöhemmin, lähetä täydennykset sähköpostilla osoitteeseen tyoluvat@ely-keskus.fi. Älä täytä lisätiedoille sähköistä lomaketta uudelleen, jotta lisätietoja ei kirjata järjestelmään uutena hakemuksena. Tämä pidentäisi huomattavasti käsittelyaikaa!

Kirjoita sähköpostiviestin aiheeksi ainakin hakijan nimi sekä työkohteen kunta ja tienumero.

Hakemuksen voi toimittaa myös sähköpostitse: kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi tai postitse: Pirkanmaan ELY-keskus, PL 297, 33101 Tampere.

Tausta-aineisto

Tiellä työskentelyyn liittyviä taustatietoja voi selvittää jo suunnitteluvaiheessa Liikenneviraston avoimesta tiestötietosovelluksesta. Tiedot esitetään karttapohjaisesti. Tien perustietojen (nopeusrajoitus, liikennemäärä, ajoradan leveys, sillat, pohjavedensuojaus) lisäksi sovelluksesta näkee minkä ELY-keskuksen, alueurakan ja liikennekeskuksen alueella kohde sijaitsee.

Väyläviraston karttasovellus: Tiestötiedot

Karttasovelluksen ohje

Käsittely ja maksu

ELY-keskus tarkistaa työkohteen liikenteenohjaussuunnitelman ja päättää tilapäisen nopeusrajoituksen asettamisesta. Lisäksi ELY-keskus suorittaa  maastossa katselmuksen ennen työn aloittamista ja työn valmistumisen jälkeen.

Työlupa maksaa 200 euroa. Kielteisestä päätöksestä veloitetaan käsittelymaksu 50 euroa.
Työluvan käsittely kestää noin viikosta kolmeen viikkoon. Lupapäätös allekirjoitetaan sähköisesti. Sähköinen lupapäätös lähetetään hakijan, liikenteenohjauksesta vastaavan ja hakemuksessa mainitun yhdyshenkilön sähköposteihin. Lisäksi hakemuksen lisätiedoissa voidaan antaa yksi lisäsähköpostiosoite. Paperiversion voi halutessaan pyytää osoitteesta tyoluvat@ely-keskus.fi.

Lupapäätöksessä esitetylle voimassaoloajalle voidaan myöntää perustellusta syystä yksi maksuton jatkoaika. Jatkoajan pituus riippuu tehtävästä työstä. Pyyntö työajan jatkamiseen tulee tehdä kirjallisesti luvan voimassaoloaikana eikä lupaan tehdä muita muutoksia. Muut muutospyynnöt käsitellään uutena lupahakemuksena.


Päivitetty