› Takaisin graafiseen esitykseen

Tilastot ja raportit

ELY-keskukset julkaisevat joukkoliikennettä koskevia tilastoja ja raportteja.

  • kuntien kuljetuskustannuksista

  • joukkoliikenteen alueellisista tai paikallisista järjestämistavoista

  • joukkoliikenteen palvelutasosta

  • osto- ja käyttöoikeussopimusliikenteen (PSA-liikenteen) reiteistä, sopimuskumppaneista, korvauksista ja sopimusten voimassaoloajasta sekä hintavelvoitteista.

Aluekohtaiset tiedotteet löytyvät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

TIETOA ALUEELTA

Tilastot ja raportit - Uusimaa ja Häme

Uudenmaan ELY-keskus vastaa liikenneasioista myös Hämeen alueella.

Selvitykset

18.12.2019
Uudenmaan ELY-keskus on selvittänyt julkisen henkilöliikenteen yhteistyön toimintamalleja alueellaan. Selvitys sisältää tietoa julkisen henkilöliikenteen organisoinnista, esimerkiksi liikennemuodoista, toimijoista, rahoituksesta ja lainsäädännöstä. Työssä on kartoitettu ELY-keskuksen roolia joukkoliikennetehtävissä ja muissa henkilökuljetuksissa sekä yhteistyön periaatteita ja toimintamalleja. Kuntien henkilökuljetuksia hoitaville ja niistä päättäville tahoille on koottu oma kaksisivuinen tietopaketti.

 

Kuntien kuljetuskustannustiedot

Kuntien kuljetuskustannustiedot perustuvat kuntien ilmoituksiin. Kaikkien kuntien ja hallinnon alojen tietoja ei ole toimitettu.

 

Yhdistelmäraportit

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen mukaisesti: "Toimivaltaisen viranomaisen on julkaistava kerran vuodessa yhdistelmäraportti, jossa selostetaan sen toimivaltaan kuuluvat julkisen palvelun velvoitteet, valitut julkisen liikenteen harjoittajat sekä korvaukset, joita niille on maksettu, ja yksinoikeudet, joita niille on myönnetty korvauksena julkisen palvelun velvoitteiden täyttämisestä."

Tässä listattuna Uudenmaan ELY-keskuksen raportit:


Päivitetty

muualla verkossa

ALUEELLISET LINKIT

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.