Suunnittelijan työkalupakki

Tiealueella työskentely edellyttää tiekohtaisten ominaispiirteiden huomiointia. Useimmissa lupatyypeissä riittää, kun lupakäsittelijä huomioi tiedot luvan käsittelyvaiheessa. Poikkeuksena ovat sähkö-, tele-, kaukolämpö-, maakaasu- sekä vesihuoltohakemukset sekä sähkö- ja teleilmoitukset, joissa vaaditaan esiselvityksiä. Sähkö- ja telekaapeleiden sijoittaminen sallitaan sopivissa olosuhteissa maantien sisäluiskaan. Laajoilla esiselvityksillä varmistetaan, että kaapelit, johdot ja putket pystytään asentamaan tiealueelle tehokkaasti, turvallisesti ja tietä vaurioittamatta. Ilmoitusmenettelyssä lähtötietojen selvittäminen on edellytys ilmoituksen voimaantulolle, sillä niillä suunnittelija varmistaa kohteen soveltuvuuden ilmoitusmenettelyyn.

Suunnittelijan on mahdollista selvittää lupapäätökseen vaikuttavia taustatietoja jo suunnitteluvaiheessa joko Väyläviraston avoimen tiestötietosovelluksen kautta tai Tierekisteri- ja Tiemappi-sovelluksista. Tierekisteri ja Tiemappi edellyttävät Väyläviraston Extranet-tunnuksia. Tiehankkeet ja kuluvan vuoden tietyöt tulee selvittää TRAFOMin Verkkotietopisteestä ja Väyläviraston laajasta hankekarttasovelluksesta. Mikäli esiselvitysvaiheessa käy ilmi, että työkohteessa on pohjavedensuojaus tai tuleva tiehanke, suunnittelijan tulee ottaa yhteyttä mahdolliseen yhteyshenkilöön tai paikallisen ELY-keskuksen kirjaamoon tarkempien yksityiskohtien selvittämiseksi.

Suunnitteluun liittyvissä maastotöissä tieosoitteita voi katsoa esimerkiksi Android-laitteissa toimivalla Paalu-sovelluksella. Sovellus on ilmainen.

Sisällysluettelo

  1. Pohjavedensuojaus
  2. Tulevien tiehankkeiden selvittäminen
  3. Väyläviraston avoin tiestötietosovellus
  4. Extranet-tunnukset Väyläviraston sovelluksiin
  5. Tieosoite mobiilisti sijainnin perusteella

Pohjavedensuojaus

Koko maan kattavaan karttaan on merkitty rakennettujen pohjavedensuojausten sijainti ja laatu.

Pohjavedensuojauskartta

Mikäli tiellä työskenneltäessä havaitaan karttaan merkitsemätön pohjavedensuojaus, tulee työt keskeyttää ja ottaa yhteyttä lupapäätöksessä mainittuun ELY-keskuksen yhteyshenkilöön.

Tulevien tiehankkeiden selvittäminen

Tulevat tiehankkeet tulee selvittää 1.5.2019 lähtien sekä Liikenne- ja Viestintävirasto TRAFICOMin Verkkotietopisteestä että Väyläviraston laajasta hankekartasta. Vanhat ELY-kohtaiset hankelistat ja -kartat ovat poistuneet käytöstä.

Verkkotietopiste

Laaja Väyläviraston hankekarttasovellus

Väyläviraston avoin tiestötietosovellus

Sijoituslupahakemusten ja ilmoitusten esiselvitys- ja perustietojen selvittämistä varten Väylävirasto on tehnyt avoimen tiestötietosovelluksen. Sovellus esittää yleisimmin tarvittavat tierekisterissä olevat tiedot kuten tieosoitteen, hoitourakan (esim. Pudasjärvi-Taivalkoski, ei urakoitsijayritys), nopeusrajoituksen, tien liikennemäärän sekä ajoradan/päällysteen leveyden karttapohjaisesti. Sovelluksen käyttöä on esitelty lyhyesti alla olevassa ohjeessa.

Väyläviraston karttasovellus: Tiestötiedot

Karttasovelluksen ohje

Extranet-tunnukset Väyläviraston palveluihin

Johtojen, kaapeleiden ja putkien sijoituslupia hakeville ja suunnitteleville henkilöille voidaan myöntää enintään neljä vuotta kerrallaan voimassa olevat tunnukset Väyläviraston Extranet-palveluun Tierekisteri- ja Tiemappi-sovelluksiin.

Tierekisteri sisältää tietoja Väyläviraston vastuulla olevista maanteistä ja niiden liikenteestä. Kaapelireitin suunnitteluvaiheessa tierekisteristä löytyviä hyödyllisiä tietoja ovat mm. tien suoja-alueen leveys, tien liikennemäärät ja nopeusrajoitukset, kävely- ja pyöräilyväylät, sillat sekä alueurakka.

Tiemappi tarjoaa mm. monipuoliset haku- ja muunnostoiminnot (tienumerot, katuosoitteet ja koordinaatit). Kaikki hakutoiminnot toimivat kaksisuuntaisesti, joko kirjoittamalla hakuehdot lomakkeelle tai osoittamalla haluttu kohde karttaikkunasta. Kaapelireitin suunnitteluvaiheessa tiemapista löytyviä hyödyllisiä tietoja ovat mm. katuosoitteen muuntaminen tieosoitteeksi ja päinvastoin. Tiemapissa on valittavissa joko taustakartta tai ilmakuva, jonka päälle saadaan näkyviin mm. maanmittauslaitoksen kiinteistöjaotus ja tieverkko.

Esitäytettyyn Extranet-sopimukseen täytetään yrityksen tiedot ja käyttöoikeuden saajat. Extranet-sopimus tehdään yrityksittäin tai toimipisteittäin, eli kaikki yrityksessä tai isomman yrityksen yhdessä toimipisteessä tunnuksia tarvitsevien henkilöiden tiedot koostetaan samaan sopimukseen. Tunnuksia ei siis haeta jokaiselle henkilölle omalla sopimuksella, vaan yhteen sopimukseen kerätään usean henkilön tiedot. Sopimukseen sisältyy henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana, joiden avulla käyttäjä voi kirjautua Extranet-portaaliin.

Extranet-palvelun sopimusehdot

Esitäytetty sopimuspohja (doc, 180 kt)

Täytetty sopimuspohja lähetetään osoitteeseen kirjaamo@vayla.fi.

Tieosoite mobiilisti sijainnin perusteella

Yllä esitellyt Väyläviraston sovellukset tarjoavat tieosoitepohjaista tiestötietoa. Maastossa työskenneltäessä pelkkä tieosoitetieto voi riittää. Sijainnin mukainen tieosoite selviää Android-laitteissa toimivalla Paalu-sovelluksella. Tieosoitteen yhteydessä esitetään käyttöhetken tarkkuus metreissä. Mobiilisovellusta käytettäessä tulee huomioida, että lupapäätökset tehdään karttojen perusteella tyypillisesti Tiemappia käyttäen. Näin ollen lupapäätöksen ja Paalu-sovelluksen tieosoitteissa voi olla eroja.

Ilmainen sovellus on ladattavissa Play-kaupasta.

https://www.nevia.fi/sovellukset/paalu/

Päivitetty

ota yhteyttä

0295 020 600 ma-pe klo 9-16  (pvm/mpm)

Chat-palvelu avoinna arkisin klo 12-16.

Tienkäyttäjän linja 0200 2100 
Ilmoitukset liikennettä vaarantavista ongelmista tiestöllä (24 h/vrk, pvm/mpm).