› Takaisin graafiseen esitykseen

Saaristoliikenne

Maantielauttojen ja yhteysalusliikenteen hoito on valtakunnallisesti keskitetty Varsinais-Suomen ELY-keskukselle. ELY-keskus vastaa 41 lauttapaikasta, joista suurin osa sijaitsee Turun saaristossa ja Itä-Suomen järvialueilla, sekä hoitaa liikenneyhteyksiä  10 yhteysalusreitillä Saaristomerellä ja 2 Suomenlahdella. Lisäksi ELY-keskus tukee yksityisiä lossiyhteyksiä ja kuljetuksia Sipoon, Loviisan, Inkoon ja Raaseporin saaristoissa sekä Saariston Rengasteillä.


Kuva: Jarmo Vehkakoski

Asiakaspalautteet

Maantielautta- ja yhteysalusliikenteessä liikennöitsijät vastaavat siitä, että palveluiden tuottamisessa noudatetaan hyviä toimintatapoja, joissa huomioidaan sujuvan liikenteen toimivuus, liikenne- ja työturvallisuus, ympäristönäkökohdat ja sekä matkustajien asiallinen kohtelu. Asiasi käsittelyn sujuvoittamiseksi, pyydämme sinua lähettämään palautteesi suoraan asianomaiselle liikennöitsijälle. Reittikohtaiset yhteystiedot löytyvät kunkin liikennöitsijän nettisivulta, kohdasta Aikataulut ja reitit .

Utön yhteysaluslaiturin rakennustyöt aloitetaan joulukuussa

Varsinais-Suomen ELY-keskus on pyytänyt tarjoukset Utön yhteysaluslaiturin rakennustöistä 15.11.2016 mennessä. Urakoitsija valitaan joulukuun alkupuolella, jonka jälkeen työt päästään aloittamaan. Nykyinen keulaporttipaikka on yhteysalusliikenteen käytössä helmikuun loppuun asti. Siitä lähtien aina kesäkuun loppuun saakka liikenne hoidetaan puulaiturin kautta, eikä ajoneuvoliikenne enää ole mahdollista. Kesäkuun jälkeen puretaan vanha laituri ja tehdään viimeistelytöitä.  Urakan arvioidaan olevan kokonaan valmis elokuun lopulla.

Pyydämme asiakkaitamme varautumaan hyvissä ajoin ajoneuvoliikennerajoitukseen.  

Lisätietoja antaa siltainsinööri Ari Salo, puhelin  +358 295 022 830.

Rahtikuljetukset yhteysaluksilla

Valtion on pyrittävä huolehtimaan siitä, että saariston vakinaisella väestöllä on käytettävissään asumisen, toimeentulon ja välttämättömän asioinnin kannalta tarpeelliset liikenne- ja kuljetuspalvelut (Laki saariston kehityksen edistämisestä 26.6.1981/1494). Velvoitteen hoitamiseksi Varsinais-Suomen ELY-keskus rahtaa  yhteysaluksia, joiden kapasiteetti vaihtelee kysynnän mukaan reiteittäin. Rahtia kuljetetaan reitillä liikennöivän aluksen kantokyvyn ja lastitilan mittojen mukaan. Tarkemmat tiedot alusten kantavuuksista ja nosturin kapasiteetista löytyvät liikennöitsijän nettisivulta, joihin ohjautuu kunkin reittialueen Aikataulut-sivuston kautta. 

Muut kuin vakituisesti saaristossa asuvat ohjataan ostamaan kuljetuspalvelunsa pääasiassa markkinoilta. Linjauksen taustalla on Liikenne- ja viestintäministeriön Saariston liikenne palveluna -kokeilu, jolla haetaan mm. kasvuympäristön rakentumista markkinaehtoisille palveluille.

Kuljetusehdot

  • Kaikki rahdit on tilattava alukselta etukäteen
  • Nostettavat yksiköt on merkittävä kunnolla rahdin vastaanottajan sekä saaren nimellä
  • Kuljetuksista on esitettävä aluksen päällikölle tai henkilökunnalle rahtikirja, josta selviää rahdin vastaanottaja ja lähettäjä sekä yhteystiedot. Turvallisuussyistä ilman rahtikirjaa rahtia ei oteta alukselle. 
  • Vaarallisten aineiden kuljetukset on sovittava erikseen aluksen kanssa (esim. kaasupullojen ja bensiinin kuljetukset)
  • Ajoneuvojen (pois lukien mönkijät ja traktorit) kuljettaminen tiettömiin saariin ainoastaan mikäli aluksella on tilaa

 

Lillmälön ja Prostvikin lauttarantojen muutostyöt

Työt vaikuttavt myös lauttaliikenteeseen, lue lisää

Kirjalansalmen sillan uusiminen

Linkki hankesivuille

 

 

 

 
Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa

ota yhteyttä