Kokeiluohjelman rahoitetut hankkeet

Tällä sivulla kerromme Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman kautta rahoitetuista hankkeista.
Lyhyen alla olevan yhteenvedon lisäksi näet lisää tietoa kaikista rahoitetuista hankkeista tästä:

BioKymppi Oy (www.bio10.fi)

Hanke: Biokaasulaitoksen lietteistä konsentroituja lannoitteita
Hankkeen toteutusaika: 1.9.2016 – 31.8.2018
Hankkeen kokonaisbudjetti ja ohjelmasta myönnetyn tuen osuus: 998 076 €, josta tukea on myönnetty 60 %.

Biometa Finland Oy (www.biometa.fi), Oulu

Hanke: Maatilan biolannoitekierto – Maa-Bio
Hankkeen toteutusaika: 1.9.2016 – 31.8.2018
Hankkeen kokonaisbudjetti ja ohjelmasta myönnetyn tuen osuus: 494 800 €, josta tukea on myönnetty 50 %.

Punkalaitumen Bioenergiayhtiö Oy

Hanke: Biokaasulaitoksen jälkimädätteiden jatkojalostaminen lannoitevalmisteeksi–hanke
Hankkeen toteutusaika: 1.1.2017 – 31.8.2018
Hankkeen kokonaisbudjetti ja ohjelmasta myönnetyn tuen osuus: 157 600 €, josta tukea on myönnetty 70 %.

RuokoVoima Oy, Masku

Hanke: Toteutettavuustutkimus järviruo'on laajamittaisesta hyötykäytöstä ja ruokomassaan sitoutuneiden ravinteiden kierrättäminen maatalouden käyttöön
Hankkeen toteutusaika: 1.2.2017 – 31.8.2018
Hankkeen kokonaisbudjetti ja ohjelmasta myönnetyn tuen osuus: 48 000 €, josta tukea on myönnetty 70 %.  

Pasrea Oy

Hanke: Pasrea-kompostorin tutkimus ja tuotekehityshanke
Hankkeen toteutusaika: 1.2.2017 – 31.8.2018

Hankkeen kokonaisbudjetti ja ohjelmasta myönnetyn tuen osuus: 407 000 €, josta tukea on myönnetty 79,75 %.

Wedex Finland Oy

Hanke: Maatalouden ravinteiden hyötykäyttö
Hankkeen toteutusaika: 1.3.2017 – 31.8.2018
Hankkeen kokonaisbudjetti ja ohjelmasta myönnetyn tuen osuus: 216 000 €, josta tukea on myönnetty 60 %.

Redono Oy

Hanke: REDONO
Hankkeen toteutusaika: 1.5.2017 – 28.2.2018
Hankkeen kokonaisbudjetti ja ohjelmasta myönnetyn tuen osuus: 103 000 €, josta tukea on myönnetty 70 %.

Nanopar Oy (www.nanopar.fi)

Hanke: Biomassoista peräisin olevien kierrätyslannoitevalmisteiden tuotekehitys ja tuotanto
Hankkeen toteutusaika: 15.5.2017 – 31.8.2018
Hankkeen kokonaisbudjetti ja ohjelmasta myönnetyn tuen osuus: 567 000 €, josta tukea on myönnetty 45 %.

Västanfjärds Mekaniska Verkstad Ab (www.vmv-ab.fi)

Projektets namn: Aggregat för vassklippning
Projektets längd: 1.1.2017 – 31.8.2018
Hankkeen kokonaisbudjetti ja ohjelmasta myönnetyn tuen osuus: 57000 €, josta tukea on myönnetty 45 %.

Biopeel Oy

Hanke: Tuotantoeläinten lantojen hyötykäyttö kierrättämällä: kuivikkeena, polttokaasuna ja lannoiterakeena
Hankkeen toteutusaika: 1.1.2017 – 31.8.2018
Hankkeen kokonaisbudjetti ja ohjelmasta myönnetyn tuen osuus: 70 000 €, josta tukea on myönnetty 70 %.

Perunantuotannon tutkimus- ja kehityssäätiö / Perunantutkimuslaitos (www.petla.fi)

Hanke: Teollisuuden sivutuotteiden käyttömahdollisuuden turvetuotannosta poistuneiden suopohjien maanparannukseen non-food-perunantuotantoa varten
Hankkeen toteutusaika: 1.1.2017 – 31.8.2018
Hankkeen kokonaisbudjetti ja ohjelmasta myönnetyn tuen osuus: 331 429 €, josta tukea on myönnetty 65%.

Global EcoSolutions Oy (www.ges.fi)

Hanke: Kierrätyslannoitteita kananlannasta innovatiivisella kuivauskonseptilla (KIEKU) - toteutettavuustutkimus
Hankkeen toteutusaika: 1.5.2017 – 30.6.2018
Hankkeen kokonaisbudjetti ja ohjelmasta myönnetyn tuen osuus: 137 000 €, josta tukea on myönnetty 70 %.

Biolan Oy (www.biolan.fi)

Hanke: Maatalouden orgaanisilla sivuvirroilla kasvua – MOSKU
Hankkeen toteutusaika: 1.7.2017 – 31.7.2019
Hankkeen kokonaisbudjetti ja ohjelmasta myönnetyn tuen osuus: 1 284 718 €, josta tukea on myönnetty 50%.

Envitop Oy (www.envitop.com)

Hanke: Maa- ja metsätaloudessa sekä yhdyskunnissa muodostuvien nestemäisten rejektien sisältämän
typen talteenotto ja tuotteistaminen ravinneliuokseksi Envistone –menetelmällä
Hankkeen toteutusaika: 1.6.2017 – 31.8.2018
Hankkeen kokonaisbudjetti ja ohjelmasta myönnetyn tuen osuus: 320 000 €, josta tukea on myönnetty 45 %.

Lapuan Peruna Oy (www.finnamyl.fi)

Hanke: Tärkkelysperunan sivutuotteesta lannoitetta ja valkuaisrehua
Hankkeen toteutusaika: 10.5.2017 – 30.8.2018
Hankkeen kokonaisbudjetti ja ohjelmasta myönnetyn tuen osuus: 84 000 €, josta tukea on myönnetty 56,16 %.

Apila Group Oy Ab (www.apilagroup.fi)

Hanke: Jokamiehen ravinnekiertokuution tuotteistaminen
Hankkeen toteutusaika: 1.9.2017 - 31.10.2018
Hankkeen kokonaisbudjetti ja ohjelmasta myönnetyn tuen osuus: 40 000 €, josta tukea on myönnetty 45 %.

SFTec Oy (www.sftec.fi)

Hanke: Kierrätyslannoitteiden klusteri Oulusta: Orgaanisten jätteiden tuotantomittakaavan demonstraatio - Demotehdas –konsepti
Hankkeen toteutusaika: 1.9.2017 -31.8.2019
Hankkeen kokonaisbudjetti ja ohjelmasta myönnetyn tuen osuus: 535 600 €, josta tukea on myönnetty 60 %.

Rakeistus Oy (www.rakeistus.fi), Oulu

Hanke: Demotehdas –konsepti
Hankkeen toteutusaika: 1.10.2017 – 31.8.2019
Hankkeen kokonaisbudjetti ja ohjelmasta myönnetyn tuen osuus: 469 458 €, josta tukea on myönnetty 60 %

Graniittirakennus Kallio Oy (www.grk.fi), Vantaa

Hanke: Haastavien biopohjaisten jätteiden käyttö kasvualustana
Hankkeen toteutusaika: 1.10.2017 – 30.8.2019
Hankkeen kokonaisbudjetti ja ohjelmasta myönnetyn tuen osuus: 750 000 €, josta tukea on myönnetty 40,66%.

Pajupojat Oy (www.pajupojat.fi), Kouvola

Osatoteuttaja: Luonnonvarakeskus

Hanke: Biotisleen ja –hiilen käyttö kompostoinnin tehostajana
Hankkeen toteutusaika: 1.12.2017 – 30.6.2019
Hankkeen kokonaisbudjetti ja ohjelmasta myönnetyn tuen osuus: 138 500 €, josta tukea on myönnetty 66,9 %.

 

Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa