› Takaisin graafiseen esitykseen

Päällysteet

Päällysteiden ylläpitoon kuuluu päällysteiden uusimista ja pintausta sekä urien ja reikien sekä halkeamien paikkausta. Päällystystöiden yhteydessä voidaan tehdä myös tierakenteen peruskorjausta.

Kuvituskuva

Näytä lisää valtakunnallista tietoa Minimoi

Suomessa on noin 50 000 km kestopäällystettyjä maanteitä. Se on 65 % koko maantieverkosta. Ilmasto, raskas liikenne ja nastarenkaat kuluttavat tien pintaa, ja huomattava osa päällysteistä on uusimisen tarpeessa. Määrärahojen niukkuuden vuoksi vuosittain voidaan uudelleenpäällystää vain osa huonokuntoisesta tiestöstä. Valtakunnallisen linjauksen mukaan toimenpiteet kohdistetaan ensisijaisesti päätieverkolle, muun tiestön päällystevauriot hoidetaan paikkaamalla.

Päällystämisessä käytetään yleisesti menetelmää, jossa vanhaa päällystettä hyödynnetään uuden valmistuksessa. Näin säästetään materiaalikustannuksissa ja määrärahat riittävät useamman kohteen korjaamiseen.

Päällystystyöt ajoittuvat kesäaikaan, touko - lokakuulle. Päällysteohjelma julkaistaan ELY-keskusten alueellisilla sivuilla. Huomattava on, että esimerkiksi sääolosuhteet saattavat aiheuttaa muutoksia töiden ajoitukseen.

Päällysteiden kuntoa seurataan

Päällystettyjen teiden kuntoa kuvataan neljän tiestömittauksissa kerättävän kuntomuuttujan avulla: urasyvyys, tasaisuus, vauriot ja kantavuus. Tasaisuus ja urasyvyys kuvaavat tien pintakuntoa ja niillä on suurin vaikutus tiellä liikkujien kokemaan tien kuntoon. Tien rakenteellista kuntoa kuvaavat tien pinnalta mitattava kantavuus sekä päällysteen vauriot. Näiden kuntomuuttujien perusteella määritetään kuntoluokka viisiportaisen kuntoluokituksen avulla.

Kuntoluokitusta käytetään apuna päällystystöiden ohjelmoinnissa. Lisäksi luokitus antaa yleiskuvan Suomen teiden kunnosta ja sen kehittymisestä.

Paikkausmenetelmiä kehitetään

Koska päällysteen uusiminen ei ole mahdollista läheskään aina kun se olisi tarpeen, joudutaan varsinkin vähäliikenteisemmillä teillä turvautumaan päällystevaurioiden paikkaamiseen. Paikkausmenetelmiä on kehitetty erilaisiin vaurioihin ja olosuhteisiin sopiviksi. Silti ongelmana on, että varsinkin kostealla ja kylmällä säällä suoritetut paikkaukset eivät kestä liikenteen ja sääolosuhteiden aiheuttamaa kulutusta ja samat kohdat joudutaan paikkaamaan yhä uudestaan.

Kaikkein huonokuntoisimmilla teillä harkitaan päällysteen poistamista ja tien muuttamista sorapintaiseksi, jolloin tie pystytään pitämään liikennöitävänä pienemmin kustannuksin.  

Tiemerkinnöillä turvallisuutta  

Tiemerkinnöillä on suuri merkitys turvallisuuteen, liikenteen sujuvuuteen ja ajomukavuuteen. Niiden tarkoituksena on osoittaa ajoradan ja ajokaistojen sijainti sekä parantaa tien erottumista ympäristöstä. Niillä on myös tärkeä tehtävä tien optiseen ohjaukseen ajoneuvon kuljettajan näkökentässä ja ne täydentävät liikennemerkeillä annettua tietoa. Pimeällä ja huonossa säässä paluuheijastavat tiemerkinnät helpottavat oleellisesti ajoneuvon kuljettamista ajoradan oikeassa kohdassa.

Herätevaikutuksiin perustuvan tärinää tai muuttunutta rengasääntä aiheuttavan tiemerkinnän katsotaan vähentävän yksittäisiä suistumis- ja kohtaamisonnettomuuksia. Näitä tien pinnan tasosta erottuviin erilaisiin jyrsintöihin ja profiileihin perustuvilla merkinnöillä on myös saavutettavissa paremmat märkänäkyvyyttä koskevat ominaisuudet kuin tasomaisilla tiemerkinnöillä.

ELY-keskusten alueellisille sivuille  voi siirtyä valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

TIETOA ALUEELTA

Päällysteet - Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa

(Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus vastaa liikenneasioista Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla.)

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus toteuttaa Väyläviraston strategian ja tulosohjauksen mukaista päällystyspolitiikkaa.

Vuoden 2018 maanteiden päällystysohjelman pituus tippui voimakkaasti edellisvuosista pohjalaismaakunnissa yli 400 kilometristä 280 kilometriin. Vuoden 2019 päällystysrahoituksen alhainen taso vielä puolittaa viime vuoden päällystysohjelman alle 140 kilometriin. Päällysteiden uusimiset keskittyvät lähes kokonaan vain pääteille. Myös kevyenliikenteen väylien päällysteiden uusimiset loppuvat kokonaan.

Vielä vuosina 2016 ja 2017 päällystettiin yli 400 km vuosittain, mutta viime vuonna päällystysohjelma jäi vain 280 kilometriin. Rahaa päällysteiden uusimisiin käytettiin viime vuonna noin 12 M€. Väyläviraston myöntämän vuoden 2019 määrärahan mukaisesti tulevana kesänä päällysteiden uusimisiin pohjalaismaakunnissa on käytössä enää vain noin 6 M€. Tällä saadaan uusittua päällysteitä alle 140 km.  Kun rahoitus riittää enää pääteiden (n. 1000 km) uudelleen päällystyksiin, huononee muiden päällystettyjen maanteiden (5.100 km) kunto nopeasti. Kun rahoitus riittää vain päällysteen pintakunnon osittaiseen ylläpitämiseen, rappeutuvat päällysteen alapuoliset rakenteet vauhdilla. Tämä kiihdyttää lisää pintavaurioiden syntymistä.

Huonokuntoinen maantieinfra kuormittaa ympäristöä, haittaa tienkäyttäjiä sekä hidastaa elinkeinoelämän kuljetuksia ja se myös nostaa kuljetusten ja tienkäyttäjien kustannuksia.

Jotta pohjalaismaakuntien maanteiden päällysteet pysyisivät edes nykyisellä huonohkolla tasolla, tulisi Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella päällystää vuosittain noin 480 km. Tämän lisäksi tulisi tehdä maanteiden rakenteiden uusimisia. Myös alueellisia pieniä liikenneverkon parantamistoimenpiteitä (mm. risteysalueiden parantamisia, pieniä kevyen liikenteen turvallisuustoimenpiteitä yms.) tulisi tehdä mutta näihin parantamistöihin ei Väylävirasto pysty osoittamaan enää yhtään rahoitusta.

Päällystettyjä teitä ei ole vielä juurikaan muutettu sorateiksi Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella, mutta rahoituksen vähentyessä yksittäisiä loppuun kuluneita erittäin vähäliikenteisiä teitä saatetaan lähivuosina muuttaa sorateiksi.

Päällysteiden keston kannalta kuivatus on avainasemassa. Rahoitus mahdollistaa kuitenkin vain pitkän ojituskierron päällystetyllä tieverkolla ja liittymien runsas määrä on haaste kuivatukselle.

Päällystysohjelma 2019

Päällystystyöt alkavat viikolla 21 Isojoelta ja aikataulut tarkentuvat vasta myöhemmin ja kohteisiin saattaa kesän aikana tulla myös muutoksia. Pyrimme tiedottamaan aikatauluista ja muutoksista myös Twitterissä @EPELYkeskus.

 

 


Päivitetty

ota yhteyttä

0295 020 600 ma-pe klo 9-16  (pvm/mpm)

Chat-palvelu avoinna arkisin klo 12-16.

Tienkäyttäjän linja 0200 2100 
Ilmoitukset liikennettä vaarantavista ongelmista tiestöllä (24 h/vrk, pvm/mpm).

muualla verkossa