Organisaatio

ELY-keskukset kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonalaan. Keskuksia ohjaavat TEMin lisäksi sisäasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Liikennevirasto. ELY-keskukset toteuttavat myös maaseutuviraston, Eviran, Maahanmuuttoviraston ja Tekesin tavoitteita.

Alueelliset organisaatiosivut

Päivitetty