Lupamaksut ja lupien voimassaoloajat

Lupamaksut 1.1.2017 alkaen

Erikoiskuljetusluvat ajoneuvoille tiellä yleisesti sallittujen massa-arvojen rajoissa

 • Kuljetuksen korkeus on enintään 7 metriä tai leveys on enintään 6 metriä: 60 €
 • Kuljetuksen korkeus on yli 7 metriä tai leveys on yli 6 metriä: 100 €

Erikoiskuljetusluvat, kun ylitetään vähintään yksi ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen (1257/1992) 20, 21, 23 ja 30b-30e §:n massa-arvot

 • Kuljetuksen kokonaismassa on enintään 120 tonnia: 120 €
 • Kuljetuksen kokonaismassa on yli 120 tonnia, mutta enintään 200 tonnia: 180 €
 • Kuljetuksen kokonaismassa on yli 200 tonnia: 510 €
 • Ennakkopäätös kuljetusmahdollisuudesta: puolet lupamaksusta
 • Lupamaksun lisäksi sillan ylittäminen valvottuna kuljetuksena: 375 €
 • Peruutettu tai käyttämättä jäänyt sillan ylittäminen valvottuna kuljetuksena: 188 €
 • Kielteisestä lupapäätöksestä veloitetaan käsittelykustannukset: 50 €

Erikoiskuljetuslupahakemusten käsittelystä perittävä maksu perustuu Valtion maksuperustelakiin ja Valtioneuvoston asetukseen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen maksullisista suoritteista vuonna 2017. Hinta on reitti / reitistö kohtainen.


Lupien voimassaoloajat 14.10.2015 alkaen

 • Kuljetusajoneuvo tai -yhdistelmä on rekisteröity tai käyttöönotettu EU- tai ETA-valtioiden ulkopuolella: 1 vko
 • Kuljetusajoneuvo tai - yhdistelmä on varustettu siirtoluvalla tai koenumerokilvin: 1 vko
 • Luvassa on erikoisehto (esimerkiksi sillan tai maaperän valvonta, poliisiehto tms.): 3 kk
 • Kuljetuksen kokonaismassa on yli 120 tonnia: 3kk
 • Kuljetuksen kokonaismassa on enintään 120 tonnia: 6 kk
 • Kuljetuksen akseli-, teli- ja kokonaismassat ovat ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen mukaiset ja leveys on enintään 7 metriä, tai yhdessä lupapäätöksessä on vähintään kolme kuljetuslupaa: 12 kk
 • Ennakkopäätös: 3kk

Ajoneuvon täyttäessä useampia ehtoja, sovelletaan aina lyhintä voimassaoloaikaa.

Päivitetty