Levätilanne

Kuvituskuva: Laituri järvelleELY-keskukset seuraavat alueensa levätilannetta ja toteuttavat kesäisin valtakunnallisen leväseurannan yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja kuntien kanssa. Sinileväseuranta 2019 on käynnissä kesäkuun alusta ja syyskuun loppuun. Valtakunnallinen leväkatsaus julkaistaan torstaisin kesä-elokuussa.

Levähavainnot tallennetaan Järvi-meriwiki-verkkopalveluun. Myös kansalaiset voivat tallentaa järjestelmään omia havaintojaan. Älypuhelimella havainnon voi ilmoittaa Havaintolähetti-verkkosovelluksen kautta.

Leväuutiset 2019

Kuva: Riku Lumiaro / Ympäristöhallinnon kuvapankki.

TIETOA ALUEELTA

Levätilanne - Pohjois-Pohjanmaa

Kesällä 2019 säännöllisessä leväseurannassa on 26 havaintopaikkaa eri puolilla Pohjois-Pohjanmaata. Kuusi havaintopaikkaa on merialueella, loput järvissä. Osa seurattavista havaintopaikoista on ollut mukana seurannan alusta vuodesta 1998 lähtien.
Seuranta toteutetaan yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen, ELY-keskusten, kuntien ympäristöviranomaisten sekä aktiivisten ranta-asukkaiden kanssa. Pohjois-Pohjanmaalla kansalaishavainnoinnin rooli leväseurannassa on merkittävä, sillä puolet havainnoijista on vapaaehtoisia ranta-asukkaita.


Havainnoijat arvioivat kerran viikossa tiistain-keskiviikon aikana silmämääräisesti sinilevän määrää karkealla asteikolla.  Jos levää on runsaasti tai erittäin runsaasti, havainnoijat ottavat näytteen lajinmääritystä varten. Havainnot levien runsaudesta tallennetaan Suomen ympäristökeskuksen Järvi-meriwiki -palveluun joko suoraan havaintopaikalta älypuhelimen avulla tai netissä. Viikoittainen levätilanne on nähtävillä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen sivuilla.


Levähaittaseuranta on osa valtakunnallista seurantaa, jonka avulla saadaan yleiskuva sinilevätilanteesta koko maassa. Seurantaan kuuluu noin 300 havaintopaikkaa sisävesillä ja merialueilla.  Avomerellä sinilevätilannetta seurataan yhdistämällä tutkimusalus Arandan, matkustaja- ja kauppalaivoilla olevien jatkuvatoimisten mittalaitteiden, satelliittikuvien ja Rajavartiolaitoksen havaintoja. Suomen ympäristökeskus tiedottaa valtakunnallisesta sinilevätilanteesta torstaisin kesä-elokuun ajan.


Vesillä liikkujat voivat lisätä Järvi-meriwikiin omia levähavaintojaan haluamastaan paikasta sekä tietoa lämpötilasta ja vedenkorkeudesta. Havainnot voi tallentaa Järvi-meriwikiin myös suoraan havaintopaikalta älypuhelimella Havaintolähetti -verkkosovelluksen kautta.
 

 


Päivitetty

ota yhteyttä