Levätilanne

Näkymä mökkilaiturin yli rauhalliselle järvelle.ELY-keskukset seuraavat alueensa levätilannetta ja toteuttavat kesäisin valtakunnallisen leväseurannan yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja kuntien kanssa. Sinileväseuranta 2020 on käynnissä kesäkuun alusta ja syyskuun loppuun. Valtakunnallinen leväkatsaus julkaistaan torstaisin kesä-elokuussa.

Levähavainnot tallennetaan Järvi-meriwiki-verkkopalveluun. Myös kansalaiset voivat tallentaa järjestelmään omia havaintojaan. Älypuhelimella havainnon voi ilmoittaa Havaintolähetti-verkkosovelluksen kautta.

Leväuutiset 2020

Kuva: Riku Lumiaro / Ympäristöhallinnon kuvapankki.

TIETOA ALUEELTA

Leväseuranta - Pohjois-Savo

Ajankohtainen levätilanne (päivitetty 13.8.2020)

Sinilevätilanne kokonaisuutena ajankohtaan nähden hyvä, mutta kukintoja esiintyy paikallisesti

Pohjois Savon viikottaisilla leväseurantapaikoilla sinilevätilanne on rauhallinen: levää havaittiin ainoastaan Onkivedellä Lapinlahden kirkonkylän uimarannalla sekä Iisalmessa Porovedellä. Poroveden uimarannan kukinta oli runsas. Onkivedellä on ollut niukasti levää joka viikko aina kesäkuun alkupuolelta asti.  Levätilanne on laskennallisesti parempi kuin aiempina seurantavuosina (1998-2019) keskimäärin vastaavana ajankohtana.

Virallisen vakioseurannan ulkopuolelta levähavaintoja on ilmoitettu Kallavedeltä, Siilinjärven Tarinan alueen Syvä-Kumpusesta ja Aumanalasesta, Rautalammin Hankavedestä ja Iisalmen Iso-Mustasta. Lisäksi Juankosken Ruislammessa on ollut runsas ja pitkäkestoinen erittäin runsas sinileväesiintymä.

Viikonlopuksi luvattu sää on otollinen sinileväkukinnan muodostumiselle, joten oman rannan levätilannetta kannattaa tarkkailla.

Säännöllinen leväseuranta viikoittaisine katsauksineen jatkuu syyskuun loppuun asti. Levätilanteesta tiedotetaan erikseen tarvittaessa. 

Pintavesien lämpötila lähellä pitkän ajan keskiarvoa

 Kallaveden seurantapaikalla pintavesi oli eilen 16,9-asteista ja Pielaveden Säviällä 17,8-asteista. Lämpötilat eivät juuri poikkea pitkäaikaiskeskiarvoista (Kallaveden pintavesi on 1,1°C keskimääräistä viileämpää ja Pielaveden tyasan keskiarvossa). Lisätietoa lämpötiloista ja muista vesiasioita vesi.fi -palvelussa.

Pohjois-Savon leväseurannan havaintopaikat

Pohjois-Savon leväseurantaverkkoon kuuluu tänä vuonna 21 havaintopaikkaa, jotka on esitetty Järvi-meriwikissä (linkki alla). Levätilanteen havainnoitsijoina Pohjois-Savossa toimivat pääasiassa kuntien ympäristö- ja terveysvalvontaviranomaiset, mutta osittain myös yksityiset kansalaiset. Havainnoitsijat tarkistavat levätilanteen tiistaina tai keskiviikkona ja tiedot viedään Järvi-meriwiki-palveluun. Runsaista leväesiintymistä otetaan näyte levälajiston mikroskooppiseen määritykseen. Valtakunnallinen leväkatsaus julkaistaan kesä-elokuun aikana torstaisin klo 13 mennessä. Pohjois-Savon ELY-keskus julkaisee oman leväkatsauksensa verkkopalvelunsa levätilanne-sivulla viikoittain sekä Twitter-viestinä ja yleensä kuun vaihteessa levätilannekoosteen tiedotteena. Poikkeuksellisista levätilanteista tiedotetaan lisäksi erikseen.

Levätilannetta kannattaa tarkkailla ja selvästi leväpitoisen veden käyttöä välttää

Sinilevät eli sinibakteerit tuottavat myrkyllisiä yhdisteitä, joille altistuminen voi aiheuttaa erilaisia oireita. Selvästi sinileväpitoista vettä ei tule käyttää ihmisten tai eläinten juomavetenä, eikä myöskään löylyvetenä. Vettä ei suositella käytettävän pesu- tai tiskivetenä eikä syötäviksi tarkoitettujen kasvien kasteluun. Selvästi sinileväpitoisessa vedessä ei tule uida eikä päästää lemmikkieläimiäkään uimaan.  Sinilevämyrkyille altistuminen voi aiheuttaa muun muassa pahoinvointia, oksentelua, päänsärkyä, tukkoisuutta, silmien kirvelyä, ihottumaa, kuumeilua tai heikotusta. Jos epäilet sinilevämyrkytystä, ota yhteyttä myrkytystietokeskukseen p. 0800 147 111 (24h).

Sinileväkukintojen muodostumisen todennäköisyys kasvaa tyypillisesti vesien lämmetessä kohti loppukesää. Sinilevien pintalauttojen muodostumiselle tyynet ja lämpimät olosuhteet ovat otollisia, vaikka lämpötila ei yksin määrääkään sinileväkukintojen esiintymistä. Sinilevät ovat tyypillisesti runsaimmillaan heinä-elokuussa. Alkukesän kukinnot ovat harvinaisempia, mutta niitäkin esiintyy, jos olosuhteet ovat suotuisat.

Omien havaintojen ilmoittaminen

Kansalaiset voivat lisätä Järviwikiin myös omia levähavaintojaan haluamastaan paikasta sekä tietoa esimerkiksi pintaveden lämpötilasta ja vedenkorkeudesta. Havaintolähetti on älypuhelimissa toimiva verkkosivu, jonka avulla voi lisätä omia levähavaintoja Järvi-meriwikiin. Havaintolähetillä voi kirjata havaintoja myös muista veden ominaisuuksista, kuten lämpötilasta ja näkösyvyydestä. Havaintolähetin käyttö ei vaadi erillisen sovelluksen asentamista eikä edellytä pakollista kirjautumista.

 

Lisätietoja Pohjois-Savon levätilanteesta ja sen seurannasta:

Pohjois-Savon ELY-keskus
Antti Kanninen, hydrobiologi
puh. 0295 026 801

Taina Hammar, limnologi
puh. 0295 026 782

 

 

 


Päivitetty

ALUEELLISET LINKIT

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.