Levätilanne

Näkymä mökkilaiturin yli rauhalliselle järvelle.ELY-keskukset seuraavat alueensa levätilannetta ja toteuttavat kesäisin valtakunnallisen leväseurannan yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja kuntien kanssa. Sinileväseuranta 2020 on käynnissä kesäkuun alusta ja syyskuun loppuun. Valtakunnallinen leväkatsaus julkaistaan torstaisin kesä-elokuussa.

Levähavainnot tallennetaan Järvi-meriwiki-verkkopalveluun. Myös kansalaiset voivat tallentaa järjestelmään omia havaintojaan. Älypuhelimella havainnon voi ilmoittaa Havaintolähetti-verkkosovelluksen kautta.

Leväuutiset 2020

Kuva: Riku Lumiaro / Ympäristöhallinnon kuvapankki.

TIETOA ALUEELTA

Levätilanne - Pohjois-Pohjanmaa

Valtakunnallinen leväseuranta on käynnistynyt kesäkuun alussa ja jatkuu syyskuun loppuun. Pohjois-Pohjanmaalla leväseurannassa on 25 havaintopaikkaa eri puolilla maakuntaa. Merialueella on kuusi havaintopaikka. Koillismaalla seurantaa on kahdeksassa järvessä, Oulun seudulla neljässä ja eteläosalla kuudessa järvessä. Osa seurattavista havaintopaikoista on ollut mukana seurannan alusta vuodesta 1998 lähtien.

Seuranta toteutetaan yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen, ELY-keskusten, kuntien ympäristöviranomaisten sekä aktiivisten ranta-asukkaiden kanssa. Pohjois-Pohjanmaalla kansalaishavainnoinnin rooli leväseurannassa on merkittävä, sillä lähes puolet havainnoitsijoista on vapaaehtoisia ranta-asukkaita.

Havainnoitsijat arvioivat silmämääräisesti havaintopaikan sinilevän määrän karkealla asteikolla kerran viikossa tiistain - keskiviikon aikana. Havainnot tallennetaan Suomen ympäristökeskuksen Järvi-meriwiki -palveluun suoraan havaintopaikalta älypuhelimen avulla tai netissä. Jos levää on runsaasti tai erittäin runsaasti, havainnoitsijat ottavat näytteen lajinmääritystä varten.

Seurannan tulokset päivitetään viikoittain Järvi- ja MeriWiki-verkkopalveluun sekä Suomen ympäristökeskuksen ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen www-sivuille. Sinileväseuranta kertoo havaintopaikan levätilanteen havaintohetkellä, ei koko järven tai rannikkoalueen levätilannetta.

Valtakunnallinen leväseuranta tuottaa yleiskuvan sinilevätilanteesta koko maassa. Seurantaan kuuluu noin 300 havaintopaikkaa sisävesillä ja merialueilla.  Avomerellä sinilevätilannetta seurataan yhdistämällä tutkimusalus Arandan, matkustaja- ja kauppalaivoilla olevien jatkuvatoimisten mittalaitteiden, satelliittikuvien ja Rajavartiolaitoksen havaintoja. Suomen ympäristökeskus tiedottaa valtakunnallisesta sinilevätilanteesta torstaisin kesä-elokuun ajan.

Vesillä liikkujat voivat lisätä Järvi-meriwikiin omia levähavaintojaan haluamastaan paikasta sekä tietoa lämpötilasta ja vedenkorkeudesta. Havainnot voi tallentaa Järvi-meriwikiin myös suoraan havaintopaikalta älypuhelimella Havaintolähetti -verkkosovelluksen kautta.

Lisätietoja:

Biologi Mirja Heikkinen, 0295 038 315, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi


Päivitetty