TIETOA ALUEELTA

Levätilanne - Varsinais-Suomi ja Satakunta

(Varsinais-Suomen ELY-keskus vastaa ympäristöasioista myös Satakunnan alueella)

Kesän 2016 leväseuranta

Leväkukinta Maarian altaassa 2012 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella vapaaehtoiset tarkkailijat seurasivat levätilannetta viikoilla 22 - 39 kerran viikossa. Kesällä 2016 leväseurannan eri paikkoja oli yhteensä 38 (20 merialueilla ja 18 sisävesillä). Nämä seurannat olivat osana maan kattavaa leväseurantaa.

Varsinais-Suomen ELY-keskus tiedotti alueensa levätilanteesta kerran viikossa torstaisin kesäkuun alusta leväkauden loppuun asti.

Kesän 2016 leväkatsaukset

Levähavainnosta ilmoittaminen

Kansalaiset voivat lisätä Järvi-meriwikiin omia levähavaintojaan haluamastaan paikasta sekä tietoa esimerkiksi pintaveden lämpötilasta ja vedenkorkeudesta. Havaintolähetti on älypuhelimien selaimessa toimiva verkkosovellus, jonka avulla voi tarkkailla päivittyvää levätilannetta ja lisätä omia havaintoja ja kuvia Järviwikiin.

Jos epäilette vedessä olevan sinilevää tai jos havaitsette leväkukintoja, voitte myös ottaa yhteyttä Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen leväpuhelimeen 0295 022 530.

Vakioseurannan ulkopuolella tehdyt levähavainnot (pdf-tiedostoina)

Muut levähavainnot 2016 Muut levähavainnot 2013 Muut levähavainnot 2009 Muut levähavainnot 2005
Muut levähavainnot 2015 Muut levähavainnot 2012 Muut levähavainnot 2008 Muut levähavainnot 2004
Muut levähavainnot 2014 Muut levähavainnot 2011 Muut levähavainnot 2007 Muut levähavainnot 2003
  Muut levähavainnot 2010 Muut levähavainnot 2006 Muut levähavainnot 2002


Leväseuranta 2013 - 2016

Kesän 2016 leväseurannan katsaukset (pdf, 143 kt) ja 2016 yhteenveto (pdf, 143 kt)
Kesän 2015 leväseurannan katsaukset ja yhteenveto (pdf, 112 kt)
Kesän 2014 leväseurannan katsaukset (pdf, 110 kt) ja 2014 yhteenveto (pdf, 110 kt)
Kesän 2013 leväseurannan katsaukset ja yhteenveto (pdf, 21 kt)


Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa

ota yhteyttä

ALUEELLISET LINKIT

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.