Kuvituskuva / Illustrationsbild

Kuulutukset ja ilmoitukset

Alueelliset ELY-keskusten kuulutukset ja ilmoitukset löytyvät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

TIETOA ALUEELTA

Kuulutukset ja ilmoitukset - Pirkanmaa

Kuulutuksiin liittyvät yleisötilaisuudet, verkkosivuesittely

Liikenne ja infrastruktuuri

Yleistiedoksiannot ja Väyläviraston ilmoitukset

Käynnistetyt yleissuunnitelmat ja tiesuunnitelmat 

Nähtävänä olevat yleissuunnitelmat ja tiesuunnitelmat  

 • Kuulutus tiesuunnitelman valtatie 3:n parantaminen Ikaalisissa välillä Mansoniemi - Riitiala pitämisestä yleisesti nähtävillä ajan 10.9.2020 - 16.10.2020  
 • Kuulutus tiesuunnitelman, Matkatien (Maantie 23528) linja-autopysäkin parantaminen, Ylöjärvi, pitäminen yleisesti nähtävänä ajan 17.6.2020–17.7.2020
 • Kuulutus tiesuunnitelman valtatie 9 parantaminen Urjalassa välillä Lehmussuon eritasoasoliittymä–Lellantien liittymä, Urjala, pitämisestä yleisesti nähtävänä ajan 12.3.2020–14.4.2020.
 • Kuulutus tiesuunnitelman Valtatie 9 parantaminen rakentamalla ohituskaistat välille Yliskylä - Oritupa, Orivesi pitämisestä yleisesti nähtävänä 12.2.2020–13.3.2020 välisen ajan. 

Nähtävänä olevat yleis- ja tiesuunnitelmien hyväksymispäätökset ja päätösten voimassaolon jatkaminen

 • Kuulutus suunnitelman hyväksymispäätöksestä, Vt 9 parantaminen Urjalassa välillä Lehmussuon eritasoliittymä - Lellantien liittymä, nähtävillä sähköisesti  10.9.2020 - 19.10.2020
 • Kuulutus suunnitelman hyväksymispäätöksestä: Vt 9 parantaminen rakentamalla ohituskaistat välille Yliskylä – Oritupa, Orivesi, tiesuunnitelma (29.7.2020) 
 • Kuulutus suunnitelman hyväksymispäätöksen voimassaolon jatkamisesta Maantien 276 (Kyröskoskentie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Kyröskoskentie – Kyröntie, Ylöjärvi (9.7.2020)
 • Kuulutus suunnitelman hyväksymispäätöksestä Valtatien 3 parantaminen välillä Hämeenkyrö – Ylöjärvi, Hämeenkyrö ja Ylöjärvi (2.7.2020)

Ympäristö- ja luonnonvarat

Muut kuulutukset

 • Kalastuslain (379/2015) 53 §:n mukainen rajoituspäätös koskien kaikenlaisen kalastuksen, lukuun ottamatta kuoreen lippoamisen kieltämistä Pyhäjärvessä Hahkalanvuolteen ja Luodonsaaren ympäristössä vuosina 2021 - 2030 (Lempäälä, Nokia). Kuulutus ja päätös (nähtävillä 23.10.2020 asti)

 • Kalastuslain (379/2015) 54 §:n mukainen päätös onkimis-, pilkkimis-, ja viehekalastuskiellosta Lempäälän kunnan Hahkalanvuolteessa ja Nokian kaupungin Luodonsaaren ympäristössä (Pirkanmaa). Kuulutus, pdf ja päätös, pdf (nähtävillä 23.10.2020 asti)

 • Kuulutus (pdf) ja päätös (pdf), Sammalnevan turvetuotantoalueen kalataloudellinen tarkkailuohjema vuodesta 2021 alkaen, Parkano, PIrkanmaa (nähtävillä 2.10.2020 asti)

 • Kuulutus Parkanon Ahvenlammennevan turvetuotantoalueen kalataloudellisesta
  tarkkailusuunnitelmasta sekä tarkkailusuunnitelma (6.8.2020)

 • Kuulutus Leustunsuon turvetuotantoalueen kalataloudellinen tarkkailuohjelmasta sekä tarkkailuohjelma (5.8.2020)

 • Kuulutus Kulo- ja Rautaveden kalataloudellisen yhteistarkkailuohjelman jatkamisesta sekä tarkkailuohjelma (16.7.2020)

Maantielle jätetyn ajoneuvon siirtäminen

Maantielle jätetyn ajoneuvon siirtämiseen liittyviä tehtäviä hoitaa Lapin ELY-keskus. Valitse alueeksi Lappi ylhäältä oikealta.

Muu tiedoksianto


Päivitetty

oikopolut