Kuvituskuva / Illustrationsbild

Kuulutukset ja ilmoitukset

Alueelliset ELY-keskusten kuulutukset ja ilmoitukset löytyvät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

TIETOA ALUEELTA

Kuulutukset ja ilmoitukset - Häme

Sivulla ilmoitetaan Hämeen ELY-keskuksen kuulutuksista. Mikäli sivu on tyhjä, virastossa ei tällä hetkellä ole vireillä olevia kuulutuksia.

Ympäristö ja luonnonvarat

YVA-kuulutukset

  •  

Kalatalous

  • Kuulutus (pdf) ja takkailuohjelmaehdotus (pdf) Sinipäänsuon turvetuotantoalueen kalataloudelliseksi tarkkailuohjelmaksi. (nähtävillä 23.7.2020 asti)
  • Virtaankosken Voima Oy:n Virtaan voimalaitoksen kalatalousmaksun käyttösuunnitelman hyväksyminen vuosille 2020 - 2024; Hartola ja Sysmä (Päijät-Häme). Kuulutus ja päätös. (nähtävillä 9.7.2020 asti)
  • Virtaankosken Voima Oy:n Virtaan voimalaitoksen toimenpidevelvoitteen käyttösuunnitelman
    hyväksyminen vuosille 2020 - 2024; Hartola ja Sysmä (Päijät-Häme). Kuulutus, päätös ja toteuttamissuunnitelma (nähtävillä 9.7.2020 asti)

Liikenne

Hämeen liikennevastuualueen tehtäviä hoitaa Uudenmaan ELY-keskus. Valitse alueeksi Uusimaa ylhäältä oikealta.

Maantielle jätetyn ajoneuvon siirtäminen

Maantielle jätetyn ajoneuvon siirtämiseen liittyviä tehtäviä hoitaa Lapin ELY-keskus. Valitse alueeksi Lappi ylhäältä oikealta.


Päivitetty

oikopolut