Kulttuuri ja luova talous

ELY-keskukset edistävät taide- ja kulttuuripalvelujen tuotantoedellytyksiä kulttuurin saatavuuden, saavutettavuuden ja moninaisuuden parantamiseksi yhteistyössä julkisen, kolmannen ja yksityisen sektorin kanssa. ELY-keskukset esimerkiksi järjestävät verkostotapaamisia, rahoitusinfoja ja asiantuntijatapaamisia sekä viestivät kulttuurin ja luovien alojen kehittämisestä mm. uutiskirjein. 

Taiteen ja kulttuurin saatavuuden ja saavutettavuuden kannalta ELY-keskuksen tehtävänä on mm.

  • edistää taide-, kulttuuri- ja taidekasvatus-palveluiden uusia muotoja ja saatavuutta
  • lisätä kulttuuriin osallisuutta
  • lisätä alan asiantuntemusta alueellaan, vahvistaa aluekehittämis- ja kulttuuritoimijoiden, taide- ja kulttuurifestivaalien ja muiden toimijoiden välistä yhteistyötä. 

ELY-keskusten tehtävänä on myös vahvistaa luovan työn tekijöiden työllisyyttä ja toimintaedellytyksiä sekä luovaa taloutta tarjoamalla neuvontaa, koulutusta ja kehittämispalveluja sekä rahoitusta. Esimerkiksi yritykset voivat saada neuvontapalveluja ja sparrausta yritystoiminnan kehittämiseksi ja kansainvälistymiseksi.

Aineettoman tuotannon kasvun ja luovan työn kehittämisessä ELY-keskusten tehtävänä on

  • edistää aineettoman arvonluonnin kehittämisohjelman tavoitteita aluetasolla sekä kehittää kokeilukulttuuria, digitaalista liiketoimintaa ja monialayrittäjyyttä
  • lisätä kulttuuri- ja luovien alojen työllisyyttä sekä kulttuuriyrittäjyyttä ja kulttuurin matkailullista tuotteistamista
  • edistää luovan työn tekijöiden, yritysten sekä kolmannen sektorin toimintaa ja neuvontaa sekä kehittää osaamista ja kansainvälistyvää liiketoimintaa
  • kehittää luovan osaamisen hyödyntämistä eri toimialoilla ja työelämässä
  • tuottaa luovien alojen ja kulttuurin toimialatietoa ja lisätä asiantuntemusta alueella.

ELY-keskukset tekevät yhteistyötä kansallisen kulttuurimatkailun katto-organisaation (Culture Finland) sekä suomalais-venäläisen kulttuurifoorumin kanssa.

ELY-keskusten kulttuuritehtävien avulla on mahdollista, että kansalaiset voivat kokea enemmän osallisuutta ja kiinnittyä omaehtoisen toiminnan kautta itselle tärkeään asiaan. Kaikenikäisten yksilöllisessä kehityksessä kulttuurilla on selkeitä terveyttä edistäviä vaikutuksia. Myös muille kuin luovien alojen yrityksille kulttuurista saadaan lisäarvoa yritystoimintaan sekä työntekijöille hyvinvointia. Luovien alojen yrityksille ja vapaille toimijoille tulee uusia mahdollisuuksia ansaita luovalla työllä. Luovien alojen yritykset ja toimijat voivat kohentaa osaamistaan ja ammattitaitoaan sekä levittää kulttuuriosaamista ja hyvinvointia laajasti, myös kansainvälisesti.

TIETOA ALUEELTA

Kulttuuri ja luova talous - Etelä-Savo

Etelä-Savon ELY-keskus järjestää verkostoitumiseen ja yhdessä tekemiseen tilaisuuksia sekä infoja ja on mukana muiden kanssa suunnittelemassa ja toteuttamassa kulttuuria edistäviä tavoitteita sekä strategisesti että käytännön toteutuksin esimerkiksi koulutusten avulla. Kulttuuriyrittäjyyden ja luovan talouden tehtävät kytkeytyvät useaan hallinnonalaan ja moneen organisaatioon sekä kulttuurista hyvinvointia -tehtävään.

Etelä-Savon kulttuurin tulevaisuusohjelmaa on tehty yhdessä monien toimijoiden kanssa lähivuosina. Sen mukaan toimitaan ja sitä myös uudistetaan jatkuvasti.

Etelä-Savon kulttuuriperintötietokanta on verkossa. Etelä-Savon inventointitietoja on tarkistettu aktiivisesti vuodesta 2014 lähtien. Uusia inventointeja valmistuu jatkuvasti. Etelä-Savon kulttuuriperintöön ja maisemiin voi tutustua verkkosivuilla linkeistä. 

Ilopillereitä ja kulttuurin kipinöitä -hankkeessa koulutettiin Essoteen 106 hoitajaa kulttuurikummiksi. Kulttuurikummin tehtävänä on käyttää arjen työssä luovia menetelmiä asiakkaiden ja omaisten iloksi. Samalla kulttuurikummi saa iloa omaan työhön ja pystyy vaikuttamaan myönteisesti työhyvinvointiin koko organisaatiossa.

Kulttuurin hyvinvointisuunnitelma Etelä-Savoon on piakkoin valmis. Siitä vastaa Etelä-Savon maakuntaliitto, ja ELY ja muut toimijat ovat työstäneet sitä vuoden 2018 aikana monissa eri tilaisuuksissa.

Etelä-Savon kulttuuriperintötietokanta on viranomaisyhteistyön tulosta, sitä ylläpitävät Etelä-Savon maakuntaliitto, Etelä-Savon ELY ja Savonlinnan maakuntamuseo yhdessä. Tietokanta sisältää tehtyjen inventointien ja inventoitujen kohteiden ja alueiden teksti-, kuva- ja paikkatietoaineistoja. Tietokantahanke on Euroopan aluekehitysrahaston vuosina 2013 - 2015 rahoittama.

Suomalais-venäläinen kulttuurifoorumi järjestettiin 19. kertaa syksyllä 2018, nyt Savonlinnassa ja ensimmäistä kertaa Etelä-Savossa.  Etelä-Savon ELY-keskuksen edustaja on suomalaisen foorumityöryhmän jäsen. Savonlinnan kulttuurifoorumiin toivotaan runsaasti ideoita ja yhteistyöhankkeita vireille. Lähde mukaan antoisaan yhteistyöhön ja ylläpidä kulttuuridialogia!

Etelä-Savon ELY-keskus rahoittaa hankkeita, joiden tavoitteena on parantaa hyvinvointia ja edistää kulttuurin saavutettavuutta. Hankkeiden taustoista lisätietoa Oikopoluissa Cuporen julkaisussa Kulttuuri alueellisen kehityksen moottorina.

Vuodenvaihteessa 2013 - 2014 Etelä-Savon ELY-keskus arvioi opetus- ja kulttuuriministeriölle, millaiset toimintaedellytykset Etelä-Savossa on ollut vuonna 2013. Tuotoksena on Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009 - 2013.

Mikkelin kaupungin museoiden digitaalinen aineisto on nähtävänä ja käytettävänä osana Kansallista digitaalista kirjastoa. finna.fi-sivustolta pääsee vapaasti museoiden kokoelmiin, josta voi etsiä esimerkiksi vanhoja kuvia ja museoesineitä. Työ on osa Mikkelin kaupungin Lupaus 2016 -ohjelmaa ja digitaalista Mikkeliä. Mikkelin asuntomessujen avuksi on tehty myös kulttuurireitit sähköiseen muotoon, mihin on linkki Muualla verkossa -kohdassa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on järjestänyt Suomen Kuntaliiton ja TAKU ry:n kanssa koulutustilaisuuksia kuntien kulttuuripalveluista vastaaville eri puolilla Suomea. Lisätietoja tilaisuuksista löytyy Taku ry:n sivuilta kohdasta Tapahtumia.

Hakutietoja: Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa pitkin vuotta haettavaksi valtionavustuksia taiteen ja kulttuurin kehittämis- ja kokeilutoimintaan sekä erityistehtäviin kunnissa ja alueilla. Lisätietoja linkeissä.

Etelä-Savon ELY-keskus on koonnut kulttuurin ja luovien alojen rahoitushakuja varten kuvat, jotka havainnollistavat erikseen yritysten ja yhteisöjen mahdollisuuksia hakea rahoitusta toimintansa kehittämiseksi kulttuurin ja taiteen näkökulmasta. Linkki löytyy Oikopolut-kohdasta.

Rakennerahastot.fi-sivuilla on koottu alueelliset ja valtakunnalliset hankehaut, joiden mukaan Etelä-Savon kulttuuriväki ja luovan alan yritykset voivat hakea hankerahoitusta.


Päivitetty