Koltta-asiat

ELY-keskus edistää kolttaväestön ja -alueen elinolosuhteita sekä toimeentulomahdollisuuksia kolttalain mukaisilla toimenpiteillä.

Kolttalakia sovelletaan koltta-alueella, johon kuuluvat Sevettijärvi-Näätämö ja Nellim-Keväjärvi kyläalueet Inarin kunnassa.

TIETOA ALUEELTA

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.
Päivitetty

oikopolut

muualla verkossa

ALUEELLISET LINKIT

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.