Kalastus Tornionjoella

Kalastusta Tornionjoella säädellään vuonna 2010 voimaan tulleella rajajokisopimuksella ja sen kalastussäännöllä. Kalastusta hallinnoivat viranomaiset ovat maa- ja metsätalousministeriö ja Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä Ruotsissa Havs och Vattenmyndigheten ja Norrbottenin lääninhallitus. Kalastussäännöstä poikkeavista määräyksistä voidaan sopia kalastussäännön 16 pykälän mukaisissa vuotuisissa neuvotteluissa Suomen ja Ruotsin kesken. Yksityiskohtaiset säädökset ja poikkeavat määräykset löytyvät oheisten linkkien takaa. Tässä esitetään vain yleiskuvaus tärkeimmistä jokialueella voimassa olevista säännöistä.

Yleisiä säädöksiä

Meritaimen on kokonaan rauhoitettu. Kannan suojelemiseksi kaikki saaliiksi saadut taimenet on välittömästi laskettava takaisin veteen elävänä tai kuolleena sekä rajajoessa sekä Tornion edustan merialueella. Varrellisen nostokoukun käyttö on sallittua.

Kalastus vapakalastusvälineillä

Lohen vapakalastus käynnistyy kesäkuun 1 päivänä ja jatkuu elokuun loppuun saakka. Lohenkalastuksen viikkorauhoitus on voimassa sunnuntaista klo 19.00 maanantaihin klo 19.00.

Vieheellä veneestä kalastettaessa moottorin käyttö on kielletty lukuun ottamatta suvantopaikkoja, jotka ovat Ruotsin Ylitornion ja Suomen Aavasaksan välisestä sillasta alavirtaan. Moottoria ei saa käyttää 200 metriä lähempänä koskialueita. Lapin ELY-keskus voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen moottorin käyttöön. Lisäksi moottorin käyttö on sallittu vieheellä veneestä kalastettaessa Kilpisjärvellä.

Kalastus kulteella ja kulkuverkolla

Lohen kalastus kulteella ja kulkuverkolla on sallittu rajajokisopimuksessa mainituissa apajapaikoissa juhannusviikon tiistaista torstaihin ja kahtena seuraavana viikonloppuna perjantaista klo 19 sunnuntaihin klo 19.

Siian kulkutus ja kulkuverkkokalastus on sallittu 1.8 - 14.9. välisenä aikana.

Kalastus lipolla

Kalastus on sallittu vain kalastussäännön liitteessä mainituissa apajapaikoissa. Lohen lippoaminen on vuonna 2016 sallittu 15.6. – 30.6. Lipolla kalastettaessa sallitaan yhden lohen pyytäminen ja saaliiksi ottaminen kalastajaa ja vuorokautta kohti.

Siian kalastus lipolla vuonna 2016 on sallittu 15.6 - 14.9. Lisäksi Lapin ELY-keskus on myöntänyt poikkeusluvan siian lippoamiseen 1.6.-21.6. väliseksi ajaksi Suomen puoleisella Kukkolankoskella perinteisen kalastustavan esittelyä varten.

Luvat kalastukseen vapakalastusvälineillä

Lohen kalastuksessa vapavälinein tarvitaan Tornionjoen, Muonionjoen ja Könkämäenon yhteislupa-alueen lupa. Lupa kattaa lohenkalastuksen koko Suomen puoleisella rajajoella Kilpisjärvelle saakka. Ruotsin puolella lupa oikeuttaa lohen kalastukseen vain osalla rajajokea. Suomen puolella lohta ei voi kalastaa muilla luvilla.

Yhteisluvassa mukana olevilla vesialueilla saa kalastaa myös muita lajeja kuin lohta. Yhteislupaan kuulumattomilla alueilla Suomen puolella lupa oikeuttaa ainoastaan lohen kalastuksen, muiden lajien pyyntiin tarvitaan kalastusoikeuden haltijan lupa.

Vuorokausiluvan hinta on 20, viikkoluvan 80 ja kausiluvan 160 euroa. Luvalla voi kalastaa koko yhteislupa-alueella. Yhden kunnan alueella voi kalastaa 60 euron hintaisella kausiluvalla. Alle 13-vuotiaat eivät tarvitse lupaa lainkaan ja 13–18 vuotiaat saavat luvan puoleen hintaan. Tiedot yhteislupaan kuuluvista alueista ja luvanmyyntipisteistä löytyvät Tornionjoen yhteislupatoimikunnan sivuilta.

Kalastuksen valvonta

Kalastajien toivotaan ottavan huomioon lohi- ja meritaimenkantojen suojelun tavoitteet ja noudattavan pyynnissä kestävän kalastuksen periaatteita ja kohtuullisuutta sekä rajajoilla vieraillessaan harjoittamaan roskatonta retkeilyä. Lapin ELY-keskus, rajavartiolaitos ja Ruotsin valvontaviranomaiset valvovat kalastusta koko kalastuskauden ajan.

Kalastuksen valvontaan liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä kalastuksenvalvojiin Pekka Pyyköseen (050-312 8905) ja Juha Niemelään (050-396 0906) tai suoraan Lapin ELY-keskuksen kalatalouspalveluihin. Yhteyttä voi ottaa myös ruotsalaiseen valvojaan Kaj Kotteliiniin (+46 706 423 991, Kottelin puhuu myös suomea).

Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa