› Takaisin graafiseen esitykseen

Kuvituskuva / Illustrationsbild

Julkaisut, logo ja graafinen ohjeisto

Logot, graafinen ohjeisto ja aineistopankki

ELY-keskusten logoversiot, taittopohjat sekä graafisen ohjeiston saa käyttöönsä aineistopankista:

Julkaisut

ELY-keskusten julkaisut (v. 2010 alkaen) on tallennettu Doria-julkaisuarkistoon:

Doria on kansalliskirjaston ylläpitämä julkaisuarkisto. Doriassa voit suorittaa hakuja mm. julkaisusarjoittain ja virastoittain.

ELY-keskusten julkaisusarjat ovat:

  • Elinvoimaa alueelle
  • Raportteja
  • Opas
  • Näkymiä.

Alueellisille julkaisusivuille voi siirtyä valitsemalla oikealta ylhäältä Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

Valtakunnallisia julkaisuja:

Valtakunnallisia esitteitä (yleisesitteet oikealla palstalla):

TIETOA ALUEELTA

Julkaisut - Uusimaa

Uudenmaan ELY-keskuksen julkaisut julkaisuarkisto Doriassa (doria.fi)

2017 (julkaisujärjestyksessä)

Vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella 2022-2017

Velvoitetarkkailujen vesikasvillisuustutkimuksia vuosina 1921‒2014: vesikasvillisuuden muutokset veden tilan muutosten kuvaajina Uudenmaan rannikkovesillä

Kasviplanktonlajisto ja -biomassa Uudenmaan seurantajärvillä 2014 - 2015

Hevosista varoittaminen periaatteet Uudenmaan ELY-keskuksen alueella

Uudenmaan vesistöjen ja rannikkovesien tila vuonna 2016

Sujuvammat ympäristömenettelyt yhteistyöllä : YVA- ja lupamenettelyjen yhteyden vahvistaminen

Hämeenlinnan 10-tien kaupunkijakson palvelutasoselvitys

 

2016 (julkaisujärjestyksessä)

Valtatien 25 kehittäminen välillä Muijala–Ojakkala : Aluevaraussuunnitelma

Työllistääkö palkkatuki? : Työllistämisjaksojen vaikuttavuus Uudellamaalla  

Tuloksellista työnvälitystä aktiivisella yhteydenpidolla : Analyysi kolmen Uudenmaan TE-toimiston työnvälityskokeilun tuloksista  

Kehä III (kantatie 50) välillä kantatie 51–Mankki : Aluevaraussuunnitelma  

Forssan seudulla palvelutasomäärittelystä tehokkaaseen henkilöliikenteeseen  

Itä-Uudenmaan kuntien ja Uudenmaan ELY-keskuksen henkilöliikenneselvitys ja joukkoliikenteen palvelutasomäärittely  

Handbok för behandling av undantagslov som gäller byggande  

Keski-Uudenmaan kuntien ja Uudenmaan ELY-keskuksen henkilöliikenneselvitys ja joukkoliikenteen palvelutasomäärittely  

Makrolevien esiintyminen ja seuranta Uudenmaan rannikkovesillä : Valtakunnallisen makrofyyttiseurannan kuvaus ja toteutus Uudellamaalla 1993‒2016

Utredning om persontrafik och bestämmande av servicenivån för kollektivtrafiken av kommunerna i Östra Nyland och NTM-centralen i Nyland  

Utredning av kollektivtrafiken i Västra Nyland : Fastställande av servicenivån och utvecklingsprogram 2017–2020  

Keski-uudenmaan poikittainen tieyhteys, tekninen selvitys : Nurmijärvi, Tuusula ja Järvenpää  

Valtatien 12 parantaminen välillä Mankala–Tillola : Yleissuunnitelma

Valtatien 12 parantaminen välillä Uusikylä–Mankala : Yleissuunnitelma  

Yhteisneuvottelu ja viranomaisyhteistyö ympäristöasioissa : YVA- ja lupamenettelyjen yhteyden vahvistaminen  

Uudenmaan vesistöjen ja rannikkovesien tila vuonna 2015  

Kielitaitoa ja hyvinvointia. Selvitys kotona lapsiaan hoitavien maahanmuuttajavanhempien kotoutumista tukevan koulutuksen malleista  

Suomenlahden alueen alusöljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjunnan yhteistoimintasuunnitelma  

Opas rakentamisen poikkeamishakemusten käsittelyyn  

Kerääjäkasvien viljely Uudellamaalla vuonna 2015  

Työtarjoukset ja esittelyt Uudellamaalla : Tilastollinen analyysi TE-toimiston kahden keskeisen työnvälitysinstrumen-tin vaikuttavuudesta  

Åtgärdsprogram för vattenvården i Nyland för åren 2016 – 2021  

Uudenmaan vesienhoidon toimenpideohjelma vuosille 2016 – 2021  

Leveiden keskimerkintöjen liikenneturvallisuusvaikutusten arviointi  

Suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma Luhtajoen, Lepsämänjoen ja Keravanjoen valuma-alueilla  

Yleissuunnittelu Uudellamaalla vuosina 1997 - 2015 : Suojavyöhykkeet, kosteikot ja luonnon monimuotoisuus  

Raskaan liikenteen taukopaikat Uudenmaan ELY-keskuksen alueella : Kysynnän ja tarjonnan analyysi sekä mahdollisia yhteistoimintamalleja  

Uudenmaan ELY-keskuksen liikennestrategia 2025 : Elinkeinoelämälle edellytyksiä ja asukkaille sujuvaa arkea  

Vesihuollon kehittämisohjelman päivitys : Vaiheet 1, 2 ja 3  

Ilmanlaatu Uudellamaalla vuonna 2015  

 

Esitteet

Uudenmaan ELY-keskus - Strategia vuosille 2016-2019 (doria.fi)

Uudenmaan ELY-keskuksen liikennestrategia 2025 : Elinkeinoelämälle edellytyksiä ja asukkaille sujuvaa arkea (doria.fi)

 


Päivitetty