› Takaisin graafiseen esitykseen

ELY-keskukset

ELY-keskusten alueellisille sivuille  voi siirtyä valitsemalla ylävalikosta viraston tai ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

ELY-keskukset edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskusten arvoja ovat asiakaslähtöisyys, osaaminen, yhteistyö ja avoimuus.

ELY-keskuksissa on kolme vastuualuetta:

- elinkeinot, työvoima ja osaaminen
- liikenne ja infrastruktuuri
- ympäristö ja luonnonvarat

Kolmen vastuualueen ELY-keskukset: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Uusimaa, Pohjois-Savo ja Kaakkois-Suomi.

Kahden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue): Häme, Kainuu, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo.

Yhden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue): Pohjanmaa ja Satakunta.  

ELY-keskukset kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. Keskuksia ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi sisäasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Väylävirasto. ELY-keskukset toteuttavat myös Ruokaviraston, Maahanmuuttoviraston ja Business Finlandin tavoitteita.

ELY-keskukset on perustettu 1.1.2010 ja niihin on koottu entisten TE-keskusten, alueellisten ympäristökeskusten, tiepiirien, lääninhallitusten liikenne- ja sivistysosastojen sekä Merenkulkulaitoksen tehtäviä. Osa tehtävistä siirtyi saman aikaan perustettuihin aluehallintovirastoihin.

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ari Niiranen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ari Niiranen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen organisaatiokaavio (pdf)

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Ulla Mauranen

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Sirkka Hakalisto

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Sisällytetyt portletit

Näytä lisää valtakunnallista tietoa Minimoi

Teeman TIEDOTTEITA

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.

Asset julkaisija

Sivut, joissa tagi Aiheet.

POP Kuulutukset

Kuulutukset ja ilmoitukset - Pohjois-Pohjanmaa Liikenne ja infrastruktuuri Ilmoitus Kuhmon kaupungin kuulutuksesta: Maantien 900 (Hyryntie) parantaminen välillä Kantolankuja -...

KES Kuulutukset

  Kuulutukset ja ilmoitukset - Keski-Suomi Sivulla ilmoitetaan Keski-Suomen ELY-keskuksen kuulutuksista. Mikäli sivu on tyhjä, virastossa ei tällä hetkellä ole vireillä olevia...

ELY-keskusten tiedotepalvelu muuttuu 24.9.2020, tee tilauksesi uudelleen

ELY-keskusten tiedotepalvelu muuttuu 24.9.2020, tee tilauksesi uudelleen ELY-keskukset siirtyvät 24.9.2020 alkaen käyttämään STT:n tiedotepalvelua. Media saa jatkossakin tiedotteet...

Upea aapasuo suojelualueeksi - Kivisuo on suurin Helmi-ohjelmassa suojeltu suo (Pohjois-Pohjanmaa)

Upea aapasuo suojelualueeksi - Kivisuo on suurin Helmi-ohjelmassa suojeltu suo (Pohjois-Pohjanmaa) Ympäristöministeriö, Osuuskunta Lumimuutos ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus tiedottavat ...

KAS Kuulutukset

Kuulutukset ja ilmoitukset – Kaakkois-Suomi Kuulutukset: Elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue Kuulutukset: Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue Kuulutukset: Ympäristö...

POK - Muuta ajankohtaista

Korona-virus aiheuttaa muutoksia ELY-keskuksen asiakaspalveluun ELY-keskuslaiset hoitavat toistaiseksi työtehtäviinsä liittyviä tapaamisia pääosin puhelimitse ja etäyhteyksin. Vältämme...

POKELY Kuulutukset

Kuulutukset ja ilmoitukset - Pohjois-Karjala Pohjois-Karjalan liikenteeseen liittyvät kuulutukset löytyvät Pohjois-Savon ELY-keskuksen sivuilta (valitse sivun oikeasta yläkulmasta alueeksi...

LAP kuulutukset

Kuulutukset ja ilmoitukset – Lappi Tällä sivulla julkaistaan Lapin ELY-keskuksen julkiset kuulutukset, yleistiedoksiannot ja ilmoitukset. Oikopolut eri aiheisiin liittyviin kuulutuksiin: ...

VAR Levätilanne

Levätilanne - Varsinais-Suomi ja Satakunta Varsinais-Suomen ELY-keskus vastaa ympäristöasioista myös Satakunnan alueella Kesän 2020 leväseuranta Varsinais-Suomen ELY-keskuksen...

UUD ympäristö etusivu

Ympäristö - Uusimaa Uudenmaan ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen tehtävät: Ympäristönsuojelu ja ympäristövaikutusten arviointi Alueidenkäyttö Luonnonsuojelu ...

Sinilevähavainnot viime viikon tasolla (Pirkanmaa)

Sinilevähavainnot viime viikon tasolla (Pirkanmaa) Viikolla 38 vähän sinilevää havaittiin Pirkanmaalla Valkeakoskella Vanajavedessä Sääksmäen siltojen kohdalla, Kangasalan Kirkkojärvessä ja...

Kuulutukset ja ilmoitukset - Häme

Kuulutukset ja ilmoitukset - Häme Sivulla ilmoitetaan Hämeen ELY-keskuksen kuulutuksista. Mikäli sivu on tyhjä, virastossa ei tällä hetkellä ole vireillä olevia kuulutuksia. Ympäristö ja...

UUD alueiden käyttö ja rakentaminen

Alueiden käyttö ja rakentaminen - Uusimaa Uudenmaan ELY-keskus ohjaa ja tukee kuntien maankäytön suunnittelua ja rakentamista Uudellamaalla sekä liikenneasioiden osalta myös Kanta- ja...

UUD ympäristön tilan seuranta

Ympäristön tilan seuranta - Uusimaa Uudenmaan ELY-keskus seuraa ympäristön tilaa ja ympäristössä tapahtuvia muutoksia Uudellamaalla. Uudenmaan ympäristön nykytila on verrattain hyvä, vaikka...

UUD Luonnonsuojelu

Luonnonsuojelu - Uusimaa Uudenmaan ELY-keskus turvaa luonnon monimuotoisuutta kehittämällä suojelualueverkostoa sekä suojelemalla arvokkaita luontotyyppejä ja uhanalaisia eliölajeja...

ESA Vesivarojen käyttö ja hoito - Linkit

OIKOPOLUT Vesien hoidon suunnittelun asiantuntijat Vesivara-asiantuntijat Varkauden Huruslahden ja Haukiveden alueen ruoppausohje (pdf, 213 kt)

Kuuleminen Halsuan pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutosehdotuksista alkaa (Keski-Pohjanmaa)

Kuuleminen Halsuan pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutosehdotuksista alkaa (Keski-Pohjanmaa) Halsuan kunnan alueella on pinta-alallisesti vähän luokiteltuja...

Miksi järven vedenpinta on niin alhaalla? Esimerkkitapauksena Hirvijärven tekojärvi (Etelä-Pohjanmaa)

Miksi järven vedenpinta on niin alhaalla? Esimerkkitapauksena Hirvijärven tekojärvi Hirvijärven tekojärven ja muidenkin säännöstelyjen järvien sekä tekojärvien vedenpinnat ovat nyt syyskuussa...

Valtio elvyttää: Vesistörakenteiden korjausvelkaa vähennetään ja pohjaveden korkeuden mittausta automatisoidaan (Pohjalaismaakunnat)

Valtio elvyttää: Vesistörakenteiden korjausvelkaa vähennetään ja pohjaveden korkeuden mittausta automatisoidaan (Pohjalaismaakunnat) Maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt Etelä-Pohjanmaan...

Uusi maa- ja metsätalouden vesienhallinnan avustushaku alkaa syksyllä

Uusi maa- ja metsätalouden vesienhallinnan avustushaku alkaa syksyllä Syksyllä on ensimmäistä kertaa tarjolla rahoitusta monihyötyisiin vesienhallintaratkaisuihin pelloilla ja metsissä....
Päivitetty

ALUEELLISET LINKIT

Puhelinvaihde 0295 026 000
kirjaamo.pohjois-karjala@ely-keskus.fi