› Takaisin graafiseen esitykseen

ELY-keskukset

ELY-keskusten alueellisille sivuille  voi siirtyä valitsemalla ylävalikosta viraston tai ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

ELY-keskukset edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskusten arvoja ovat asiakaslähtöisyys, osaaminen, yhteistyö ja avoimuus.

ELY-keskuksissa on kolme vastuualuetta:

- elinkeinot, työvoima ja osaaminen
- liikenne ja infrastruktuuri
- ympäristö ja luonnonvarat

Kolmen vastuualueen ELY-keskukset: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Uusimaa, Pohjois-Savo ja Kaakkois-Suomi.

Kahden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue): Häme, Kainuu, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo.

Yhden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue): Pohjanmaa ja Satakunta.  

ELY-keskukset kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. Keskuksia ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi sisäasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Väylävirasto. ELY-keskukset toteuttavat myös Ruokaviraston, Maahanmuuttoviraston ja Business Finlandin tavoitteita.

ELY-keskukset on perustettu 1.1.2010 ja niihin on koottu entisten TE-keskusten, alueellisten ympäristökeskusten, tiepiirien, lääninhallitusten liikenne- ja sivistysosastojen sekä Merenkulkulaitoksen tehtäviä. Osa tehtävistä siirtyi saman aikaan perustettuihin aluehallintovirastoihin.

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ari Niiranen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ari Niiranen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Ulla Mauranen

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Sirkka Hakalisto

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Sisällytetyt portletit

Näytä lisää valtakunnallista tietoa Minimoi

Teeman TIEDOTTEITA

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.

Asset julkaisija

Sivut, joissa tagi Aiheet.

LAP kuulutukset

 Kuulutukset ja ilmoitukset – Lappi Tällä sivulla julkaistaan Lapin ELY-keskuksen julkiset kuulutukset, yleistiedoksiannot ja ilmoitukset. Oikopolut eri aiheisiin liittyviin...

Pielisen tulvia rajoitetaan poikkeusjuoksutuksin (Pohjois-Karjala)

Pielisen tulvia rajoitetaan poikkeusjuoksutuksin (Pohjois-Karjala) Itä-Suomen aluehallintovirasto on Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen hakemuksesta myöntänyt luvan poiketa Pielisen...

Kaakkois-Suomeen 430 hehtaaria uusia METSO -metsiensuojelualueita vuonna 2019

Kaakkois-Suomeen 430 hehtaaria uusia METSO -metsiensuojelualueita vuonna 2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus perusti vuonna 2019 uusia metsiensuojelualueita 430 hehtaaria 45 metsänomistajan...

POK - Muuta ajankohtaista

INFO etäyhteydellä Pohjois-Karjalan maatiloille korona -virus COVID-19 –tilanteen takia Ke 15.4.2020 klo 12.00 - 13.30. Lisätietoa ProAgria Itä-Suomen sivuilta . Korona-virus...

Kuulutukset ja ilmoitukset - Häme

Kuulutukset ja ilmoitukset - Häme Sivulla ilmoitetaan Hämeen ELY-keskuksen kuulutuksista. Mikäli sivu on tyhjä, virastossa ei tällä hetkellä ole vireillä olevia kuulutuksia. Ympäristö ja...

KES Kuulutukset

  Kuulutukset ja ilmoitukset - Keski-Suomi Sivulla ilmoitetaan Keski-Suomen ELY-keskuksen kuulutuksista. Mikäli sivu on tyhjä, virastossa ei tällä hetkellä ole vireillä olevia...

Lintujen pesimiskausi käynnistymässä (Pirkanmaa)

Lintujen pesimiskausi käynnistymässä (Pirkanmaa) Kevät tekee tuloaan ja sen myötä myös muuttolinnut saapuvat takaisin kesän viettoon tutuille pesimispaikoilleen. Pesänrakentamispuuhat...

Vesitilanne Hämeessä ajankohtaan nähden poikkeuksellinen (Kanta-Häme ja Päijät-Häme)

Vesitilanne Hämeessä ajankohtaan nähden poikkeuksellinen (Kanta-Häme ja Päijät-Häme) Järvien vedenkorkeudet Hämeessä ovat laskussa, mutta pysyneet vielä pääosin selvästi ajankohdan...

Vesistökunnostusten tehostamishanke käynnistyy (Keski-Suomi)

Vesistökunnostusten tehostamishanke käynnistyy (Keski-Suomi) Keski-Suomessa valtakunnallinen vesistökunnostusten tehostamishanke käynnistyy kyselyllä, jonka tarkoituksena on koota...

POKELY Kuulutukset

Kuulutukset ja ilmoitukset - Pohjois-Karjala Pohjois-Karjalan liikenteeseen liittyvät kuulutukset löytyvät Pohjois-Savon ELY-keskuksen sivuilta (valitse sivun oikeasta yläkulmasta alueeksi...

Läntisen Suomen alueelle laaditaan yhteinen, vuoteen 2050 ulottuva vesihuoltostrategia (Varsinais-Suomi, Satakunta, Häme, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Pirkanmaa)

Läntisen Suomen alueelle laaditaan yhteinen, vuoteen 2050 ulottuva vesihuoltostrategia (Varsinais-Suomi, Satakunta, Häme, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Pirkanmaa) Hankkeen tavoitteena on...

Kaskisiin suunnitellun kalankasvatushankkeen ympäristövaikutukset on arvioitava ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (Pohjanmaa)

Kaskisiin suunnitellun kalankasvatushankkeen ympäristövaikutukset on arvioitava ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (Pohjanmaa) Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on 2.4.2020 tekemässään...

POK Vesitilanne

Vesitilanne - Pohjois-Karjala Hydrologiset havaintopaikat (jpg) Vesitilannetiedotteet 2020 Maaliskuu Helmikuu Tammikuu 2019 Joulukuu ja...

VAR Projektit ja hankkeet

Projektit ja hankkeet - Varsinais-Suomi Tällä sivulla esitellään Varsinais-Suomen ELY-keskuksen projektit ja hankkeet. Projektin nimi toimii linkkinä hanke-esittelysivulle tai hankkeen...

Pohjalaismaakuntiin lähes miljoona euroa määrärahaa vesistöjen kunnostushankkeisiin (Pohjalaismaakunnat)

Pohjalaismaakuntiin lähes miljoona euroa määrärahaa vesistöjen kunnostushankkeisiin (Pohjalaismaakunnat) Ympäristöministeriö on myöntänyt Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle vesien- ja merenhoidon...

KAS Kuulutukset

Kuulutukset ja ilmoitukset – Kaakkois-Suomi Kuulutukset: Elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue Kuulutukset: Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue Kuulutukset: Ympäristö...

VAR Ympäristövahingoista ilmoittaminen

Ympäristövahingoista ilmoittaminen - Varsinais-Suomi ja Satakunta (Varsinais-Suomen ELY-keskus vastaa ympäristöasioista myös Satakunnan alueella) Toimialueella sattuu vuosittain erilaisia...

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausunnon Halsuan tuulivoimahankkeen YVA-selostuksesta (Keski-Pohjanmaa)

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausunnon Halsuan tuulivoimahankkeen YVA-selostuksesta (Keski-Pohjanmaa) Halsuan Tuulivoima Oy yhdessä OX2 Wind Finland Oy:n kanssa ovat suunnittelemassa...

Ympäristöministeriö on tuplannut vuoden 2020 rakennusperintöavustukset (Pohjalaismaakunnat)

Ympäristöministeriö on tuplannut vuoden 2020 rakennusperintöavustukset (Pohjalaismaakunnat) Ympäristöministeriö on osoittanut ELY-keskusten kulttuuriympäristön hoitoavustuksiin vuodelle 2020...

TULVATIEDOTE: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus kehottaa varautumaan tulviin (Pohjois-Pohjanmaa)

TULVATIEDOTE: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus kehottaa varautumaan tulviin (Pohjois-Pohjanmaa) Oulun pohjoispuolisilla vesistöalueilla lunta on huomattavasti keskimääräistä enemmän.  Tulva...
Päivitetty