› Takaisin graafiseen esitykseen

ELY-keskukset

ELY-keskusten alueellisille sivuille  voi siirtyä valitsemalla ylävalikosta viraston tai ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

ELY-keskukset edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskusten arvoja ovat asiakaslähtöisyys, osaaminen, yhteistyö ja avoimuus.

ELY-keskuksissa on kolme vastuualuetta:

- elinkeinot, työvoima ja osaaminen
- liikenne ja infrastruktuuri
- ympäristö ja luonnonvarat

Kolmen vastuualueen ELY-keskukset: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Uusimaa, Pohjois-Savo ja Kaakkois-Suomi.

Kahden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue): Häme, Kainuu, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo.

Yhden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue): Pohjanmaa ja Satakunta.  

ELY-keskukset kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. Keskuksia ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi sisäasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Väylävirasto. ELY-keskukset toteuttavat myös Ruokaviraston, Maahanmuuttoviraston ja Business Finlandin tavoitteita.

ELY-keskukset on perustettu 1.1.2010 ja niihin on koottu entisten TE-keskusten, alueellisten ympäristökeskusten, tiepiirien, lääninhallitusten liikenne- ja sivistysosastojen sekä Merenkulkulaitoksen tehtäviä. Osa tehtävistä siirtyi saman aikaan perustettuihin aluehallintovirastoihin.

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ari Niiranen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ari Niiranen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Ulla Mauranen

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Sirkka Hakalisto

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Asset julkaisija

Liikenne-Luvat-Suunnittelijan_työkalupakki

Suunnittelijan työkalupakki Milloin suunnitteluvaiheen esiselvitykset vaaditaan? Mitä esiselvityksiä vaaditaan? Mistä selvitän olemassa olevat kaapelit ja johdot? Mistä...

Liikenne-Luvat-Pohjavedensuojaus-Hankkeet-LInkit Oikopolut

Suunnitteluvaiheen esiselvitykset -ohje (pdf) Esiselvitysten tarkistuslista (pdf) Liikenteenohjaussuunnitelmat

liikenne-luvat-ilmoitusmenettely-sahko-ja-tele-ingressi

Ilmoitusmenettely sähkö ja tele Ajankohtaista tietoa Milloin voin tehdä ilmoituksen? Mitä ilmoitus maksaa? Millä lomakkeella teen ilmoituksen? Mitä liitteitä tarvitsen...

Liikenne-luvat-ilmoitusmenettely-sahko-ja-tele-Muualla verkossa

Finlex: Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 42 a § (finlex.fi) Väylävirasto: Määräys johtojen ja rakenteiden sijoittamisesta maantien tiealueelle 12.10.2018 (pdf) ...

Liikenne-luvat-ilmoitusmenettely-sahko-ja-tele-Oikopolut

Sähköinen ilmoituslomake Suunnittelijan työkalupakki Liikenteenohjaussuunnitelmat Suunnitteluvaiheen esiselvitykset -ohje (pdf) Ilmoitusmenettely -ohje (pdf) ...

Liikenne_Sijoituslupa_sähkö,_tele,_kaukolämpö_ja_maakaasu-ingressi

Sijoituslupa sähkö, tele, kaukolämpö ja maakaasu Sijoituslupien käsittelyaika Ajankohtaista tietoa Milloin tarvitsen luvan? Mitä sijoituslupa maksaa? Millä...

liikenne-luvat-kaapelit, johdot ja putket tiealueella-sähköjohdon jne.-linkit Muualla verkossa

Finlex: Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 42 § (finlex.fi) Väylävirasto: Määräys johtojen ja rakenteiden sijoittamisesta maantien tiealueelle 12.10.2018 (pdf) ...

Liikenne_Oikopolut

Sähköinen asiointipalvelu (tienpidonluvat.fi) Sähköisesti täytettävä hakemuslomake Lomakkeet Suunnittelijan työkalupakki Liikenteenohjaussuunnitelmat Esiselvitysten...

liikenne-luvat-Sähkön, telen, kaukolämmön ja maakaasun sijoittaminen-ingressi

Kaapelit, johdot ja putket tiealueella Sähkö-, tele-, kaukolämpö- ja maakaasujohtojen sijoittaminen Milloin tarvitsen luvan? Tarvitset luvan ELY-keskukselta aina, kun olet...

KAI - Poikkeusajan työllisyyden viikkoseuranta

Poikkeusajan työllisyyden viikkoseuranta - Kainuu Koronaepidemiasta ja siihen liittyvistä rajoitustoimista johtuva poikkeustilanne on lisännyt ajankohtaisten tilannetietojen tarvetta. Alla...

Liikenne-luvat-kaapelit ja johdot-linkit oikopolut

Uutta! Lupa-apuri Usein kysyttyä: kaapelit, johdot ja putket Lomakkeet Liikenteenohjaussuunnitelmat Suunnittelijan työkalupakki Työlupa tiealueella työskentelyyn ...

Uutiset (Lappi)

Ajankohtaiset haut Porotalouden eläinkohtaisen tuen (porotuki) haku käynnissä, hakuaika 10.8.-1.9.2020 Kaupalliselle kalastukselle ja kalankasvatukselle avustus vahinkoja aiheuttavien...

Pohjois-Savon ilmastofoorumi 27.8.2020

Pohjois-Savon ilmastofoorumi 27.8.2020 - Totuus meidän hiilitaseesta Tule kuulemaan ja keskustelemaan Pohjois-Savon kasvihuonekaasupäästöistä, hiilinieluista sekä suoaluiden tilasta - mikä onkaan...
../common/calendar Alkupäivämäärä: 27.8.2020

POKELY Kuulutukset

Kuulutukset ja ilmoitukset - Pohjois-Karjala Pohjois-Karjalan liikenteeseen liittyvät kuulutukset löytyvät Pohjois-Savon ELY-keskuksen sivuilta (valitse sivun oikeasta yläkulmasta alueeksi...

PIR kuulutukset

Kuulutukset ja ilmoitukset - Pirkanmaa Kuulutuksiin liittyvät yleisötilaisuudet, verkkosivuesittely Tampereen ratapihasuunnitelman aineiston esittely ja palautteenanto...

Mäntyharjun kemikaalionnettomuuden tilanneseuranta - sisältö

Mäntyharjun kemikaalionnettomuuden tilanneseuranta Mäntyharjun Kinnissä rautatien seisakkeella tapahtui 7.4.2018 kemikaalionnettomuus. Onnettomuuteen liittyviä ympäristötarkkailuja,...

liikenne-luvat-etuajo-oikeudet lautoille-linkit Muualla verkossa

Lomakkeet (suomi.fi) Maksuasetus (finlex.fi) Tieliikennelaki 267/1981 (finlex.fi)

liikenne-luvat-etuajo-oikeudet-linkit oikopolkuun

Lisää tietoa Ajo-ohjeet maantielautoille Parainen-Nauvo -lauttarannoissa (pdf) Etuajo-oikeuksien myöntämisperusteet (pdf) Päätös myöntämisperusteista (pdf) Kilpimalli (pdf) ...

Karttapalvelulinkkejä

Karttapalvelulinkkejä Liikennetilanne-palvelu; häiriöt ja tietyöt, ajokeli, ruuhkat, painorajoitukset (tmfg.fi) Tienumerokartat ja tiehaku (vayla.fi) Painorajoitetut sillat...
Päivitetty

ALUEELLISET LINKIT