Ajankohtaista

 

Hakemustilanne 22.2.2019

Hakemusjonoa on tällä hetkellä 65 hakemuksen verran. Hakemusten käsittelyyn ottoaika on kahdesta kolmeen työpäivästä eteenpäin. Mikäli haetaan kerralla useampia reittejä, voi käsittely kestää pidempään. Erittäin raskaiden kuljetusten luvat pyritään käsittelemään noin kahdessa viikossa, mutta siltojen kantavuuslaskentaa vaativissa luvissa käsittelyaika voi olla pidempi. Myös puutteellisen hakemuksen käsittely voi kestää pidempään puuttuvien tietojen selvittämisen vuoksi.


Päivitetty: Erikoiskuljetusluvan lupaehdot 8/2017,  Vapaat mittarajat ja Normaaliliikenteen mittarajat (29.1.2019)

Lupaehtoihin tehdyt muutokset ja päivitykset:

Käyttöasetuksen 4.12.1992/1257 mukaiset mittamuutokset sekä kohdassa 6 "Varoitustoimet ja niissä käytettävät varusteet" lisätty teksti, että yli 7 metriä leveässä erikoiskuljetuksessa voidaan käyttää hälytysvarusteista poliisiautoa.


Erikoiskuljetustoimintaan liittyvä lainsäädäntö, määräykset, ehdot ja ohjeet -esite (1 Mt, 2.11.2018)


Erikoiskuljetukset suunnittelussa -opas (4.9.2018)


Päivitetty: Erikoiskuljetusluvan lupaehdot 8/2017 (15.2.2018)

Lupaehtoihin tehdyt muutokset ja päivitykset:

Kappale 9 Aikarajoitukset kuljettamiselle:
- aikarajoituksia muutettu siten, että ne eivät koske tyhjää, lastaamatonta ajoneuvoyhdistelmää valtion teillä


Samanlaiset ajoneuvot samaan lupaan yhdellä lupamaksulla (20.12.2017)

Samaan lupaan on voitu laittaa 29.5.2015 lähtien useampi samanlainen yhdistelmä yhdellä lupamaksulla. 2.1.2018 alkaen samaan lupaan voidaan laittaa edellä mainitun lisäksi myös pelkästään useita samanlaisia ajoneuvoja, esim. ajoneuvonostureita yhdellä lupamaksulla. Tällä muutoksella halutaan edelleen helpottaa asiakkaiden ajojärjestelyä.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Linkki Maanmittauslaitoksen maakuntakarttaan (2.11.2017)


Ohjeita veneenkuljetusauton luvanhakuun maanteille ja kuntien katuverkolle (4.10.2017)


Erikoiskuljetusten lupakäytäntöpilotti (30.3.2017)

Wärtsilä Finland Oy, Havator Oy, Liikennevirasto ja Pirkanmaan ELY-keskus aloittaa huhtikuun alussa yhteisen uudentyyppisen erikoiskuljetusten lupakäytäntöpilotin. Lue lisää Liikenneviraston verkkosivuilta.

Lisätietoja:
Pirkanmaan ELY-keskus, lupapäällikkö Petteri Pietilä, petteri.pietila(at)ely-keskus.fi, puh. 0295 036 281
Liikennevirasto, asiakkuuspäällikkö Anu Kruth, anu.kruth(at)liikennevirasto.fi, puh. 0295 34 3912


Erikoiskuljetusten lupaprosessi -esitys (pdf, 1225 kt) (23.3.2017)


Muutoksia lupakäsittelyyn (12.7.2016)

Lupakäsittelyn nopeuttamiseksi otamme käyttöön kirjallisen suostumuslomakkeen, jolla luvansaaja itse hakee tienpitäjän suostumusta katuverkon käyttöön.

Lähetämme lupapäätöksen tiedoksi asianomaiselle tienpitäjälle, jolloin hänellä on tieto tulevasta kuljetuksesta ja käytettävästä katuverkosta.

Tätä voi käyttää myös täydentämään reitistölupia.

Suostumuksen voi hakea etukäteen, jolloin saadun kirjallisen suostumuksen voi liittää kuljetuslupahakemuksen liitteeksi.

Suostumuslomake löytyy Erikoiskuljetukset etusivulta kohdasta Erikoiskuljetuslupahakemus.


Muistutus työlupien hakemisesta (12.7.2016)

ERIKOISKULJETUSLUVAN LUPAEHDOT 3/2015

Kuljetusta rajoittavat tekijät LVMaEk 34 §

Tienvarsilaitteet

Tien rakenteeseen ja tienvarsilaitteisiin kuljetusta varten tehtäviin muutoksiin pitää saada asianomaisen tienpitäjän lupa ennen kuljetuksen suorittamista. Tällaisia muutoksia ovat muun muassa portaalien nostaminen, sähköistettyjen liikenteenohjauslaitteiden ja valaisinpylväiden irrottaminen, kaiteiden poistaminen, liittymämuutokset, korokkeiden ylittämisluiskien rakentaminen ja tierungon vahvistaminen.

Sähköistämättömän liikennemerkin ja liikenteenohjauslaitteen saa tilapäisesti irrottaa ilman tienpitäjän suostumusta, jos se asetetaan välittömästi entiselleen, eikä työn suorittaminen edellytä koneiden käyttöä.

Portaalien nostamisessa on noudatettava portaalityöohjetta. Erikoiskuljetuslupa ja portaalityöohje eivät oikeuta nostamaan tai irrottamaan portaalia.

Työluvat haetaan keskitetysti Pirkanmaan ELY-keskuksesta. Lisätietoa Luvat ja lausunnot / Työlupa tiealueella työskentelyyn -sivulta.

Tällä hetkellä käsittelyajat ovat noin 2-3 viikkoa.


Erityyppisten ajoneuvojen kohtelu erikoiskuljetusluvassa lieventyy (29.5.2015)

Ylimassaiselle erikoiskuljetukselle myönnetyssä luvassa yksilöidään kuljetuksessa käytettävät ajoneuvot yleensä rekisteritunnuksella tai sen puuttuessa valmistenumerolla. Mikäli luvassa on useita vaihtoehtoisia vetoautoja tai perävaunuja, tulee niiden olla keskenään samantyyppisiä. Esimerkiksi kolme ja neljä akselisia vetoautoja ei voida käyttää samassa luvassa. Rajatapauksena olemme pitäneet erilaisella akselien sijoittelulla toteutettuja kuorma-autoja, joissa kuitenkaan auton kokonaispituudet eivät poikkea merkittävästi toisistaan (esimerkiksi 2+2 akselia ja 1+3 akselia). Tällä tavalla poikkeavat ajoneuvot on saanut ja saa jatkossakin samalle luvalle.

Kun erikoiskuljetuslupa myönnetään useille vaihtoehtoisille ajoneuvoille, voidaan lupaan merkitä kaikista vaihtoehdoista alimmat akselimassat sekä pienimmät akselivälit. Siksi pienemmän kantavuuden omaavan akselin sijoitus saattaa vaikuttaa merkittävästi luvassa sallittuihin massoihin. Esimerkiksi kaksi kolmeakselista vetoautoa, joissa toisessa suurimmat tieliikenteessä sallitut akselimassat on 7t  7t+12t ja toisessa 7t  12t+7t, voi erikoiskuljetusluvassa saada akselimassoikseen enintään 7t  2x7t.

Aikaisemmin samaan lupaan merkittävissä ajoneuvoissa on pitänyt olla sama määrä vetäviä akseleita ja akselijärjestyksen samanlainen. 29.5.2015 lähtien voi kuitenkin samaan lupaan saada ajoneuvoja, joissa on eri määrä vetäviä akseleita ja/tai eri akselijärjestys. Tämä koskee vain yhdistelmiä.


Suomen ulkopuolella tehdyn kytkennän hyväksyminen (28.5.2013)

 

Päivitetty

ota yhteyttä

0295 020 600 ma-pe klo 9-16  (pvm/mpm)

Chat-palvelu avoinna arkisin klo 12-16.

Pirkanmaan ELY-keskus,
Asiakaspalvelu, Erikoiskuljetukset
PL 297, 33101 TAMPERE
Faksi: 0206 02 6301
Sähköposti: erikoiskuljetukset(at)ely-keskus.fi

oikopolut