Tiedotteet 2018

Yleisötilaisuus Kuivasjärven Kaijonlahden kunnostussuunnittelusta (Pohjois-Pohjanmaa)

Kuivasjärven Kaijonlahden alueen vesistökunnostusten suunnittelu on käynnissä. Oulun kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus järjestävät yleisötilaisuuden, jossa suunnittelun toteuttaja (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy) esittelee luonnoksia ja ottaa vastaan asukkaiden ja vesistön käyttäjien huomioita suunnittelua varten. Lisäksi kerrotaan vesistön seurannasta ja tämän hetkisestä tilanteesta.

Tilaisuus järjestetään 6.9.2018 klo 18:00 Oulun Normaalikoulun auditoriossa, Kaitoväylä 7, Oulu.

Kuivasjärvi on välttävässä ekologisessa tilassa. Kuivasjärvellä tulee vähentää veden kokonaistyppi- ja fosforipitoisuuksia vesiensuojelutoimenpitein. Kuivasjärvellä ongelmana on myös heikko talviaikainen happitilanne. Kaijonlahti, jonka kautta pääosa järven vedestä ja kuormituksesta tulee, on tilaltaan heikoin.

Lisätietoja:     

Jermi Tertsunen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Satu Pietola, Oulun kaupunki, etunimi.sukunimi@ouka.fi


Päivitetty