Tiedotteet 2019

Uudella tekniikalla lisää sujuvuutta ja turvallisuutta Pohjantielle (Pohjois-Pohjanmaa)

Valtatielle 4 Oulun kohdalle (Pohjantielle) on rakennettu uusi älykäs liikenteenhallintajärjestelmä, joka on otettu kokonaisuudessaan käyttöön joulukuussa 2019. Uusi järjestelmä lisää liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta sekä parantaa häiriötilanteiden hallintaa vilkkaasti liikennöidyllä Pohjantiellä. Pohjantien liikennemäärä on vilkkaimmillaan reilut 60 000 ajoneuvoa vuorokaudessa ja on viime vuosina kasvanut 3 - 5 % vuodessa.

Uusi liikenteenhallintajärjestelmä tarjoaa tienkäyttäjille kattavasti tietoa kelistä, liikenteestä ja liikenteen häiriöistä. Muuttuviin liikennetilanteisiin reagoidaan vaihtuvilla nopeusrajoitus- ja varoitusmerkeillä, tiedotusopasteilla ja häiriötilanteiden aikana varareittien varrella myös liikennevalo-ohjauksella. Järjestelmää ohjataan automaattisesti tiesääasemilta ja liikenteenmittauspisteiltä saadun informaation perusteella. Järjestelmää operoivan ITM Finlandin tieliikennekeskuksen käytössä on ohjausjaksolla myös suuri määrä liikenne- ja kelikameroita.

- Liikenteenhallintajärjestelmällä vastataan Pohjantien vaativiin ohjaustarpeisiin, jossa keskiössä on mahdollisimman turvallinen ja sujuva liikenne vuoden jokaisena päivänä. ITM Finlandin Oulun tieliikennekeskuksesta käsin pystytään siten älykkään telematiikan ansiosta hallitsemaan ja ohjaamaan liikennettä entistä kokonaisvaltaisemmin. Tieliikennekeskus voi esimerkiksi muuttaa vaihtuvia nopeusrajoitusmerkkejä reaaliaikaisesti keli- ja liikennetilanteen mukaisesti, varoittaa huonoista keliolosuhteista sekä tiedottaa erilaisista häiriötilanteista ja ohjata liikennettä opastetuille varareiteille, kertoo ITM Finlandin toimitusjohtaja Aapo Anderson.

- Liikenneturvallisuuden kannalta muuttuvat nopeusrajoitukset ja varoitusmerkit ovat erittäin toivottu järjestelmä valtatielle 4 Oulun seudulla. Liikennemäärien ja -olosuhteiden mukaan reagoiva järjestelmä turvaa kaupunkiseudun vilkkaimman väylän turvallisuutta nykyisestä. Muuttuvat nopeusrajoitukset ja häiriönhallinta tuovat hyötyjä seudun liikenteelliseen saavutettavuuteen ja valtatien 4 palvelutasoon toteaa ELY-keskuksen liikennejärjestelmäpäällikkö Heino Heikkinen.

Pohjantie, korkeatasoinen kaupunkimoottoritie, toimii koko pohjoisen Suomen sekä Oulun kaupunkiseudun liikenteen selkärankana. Pohjantie tukee Oulun kaupunkiseudun kehittämistä, antaa uusia mahdollisuuksia nopealle joukkoliikenteelle ja vahvistaa Oulun seudun logistista asemaa.

- Oulun kaupunkikeskuksen näkökulmasta liikenteen sujuvuus paranee ja häiriöherkkyys vähenee uuden älykkään järjestelmän myötä. Yksi järjestelmän päämäärä on saada joustavammat ja paremmat mahdollisuudet liikkumiseen ja toimimiseen kaupungin sisällä. Unohtamatta myöskään sitä, että tällä uudella järjestelmällä on suuri imagovaikutus it-kaupunkina tunnetulle Oululle. Oulun kaupunki sai poikkeusluvalla rakentaa sähköiset tapahtumaopasteet, jotka mahdollistavat opastuksen Pohjantieltä haluttua reittiä pitkin kulloisellekin tapahtumapaikalle, kertoo Oulun kaupungin yhdyskuntajohtaja Matti Matinheikki.

Oulun kohdan pääteiden liikenteenhallintajärjestelmä on toteutettu vaiheittain vuosien 2015 - 2019 välisenä aikana. Järjestelmän kokonaiskustannukset ovat noin 7 miljoonaa euroa. Juuri valmistuneen telematiikkaurakan tilaajina ovat olleet Väylävirasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Oulun kaupunki ja urakoitsijana Oulun Energia Urakointi Oy. Liikenteenhallintajärjestelmää operoi ITM Finland, joka on vastannut myös telematiikkaurakan toteutuksen valvonnasta.

Järjestelmän sisältö

Telematiikkajaksojen yhteispituudet:
vt4 Haaransilta - Räinänperä 53 km
vt20 Oulu - Kiiminki 18 km
vt22 Oulu - Madekoski 10 km
Valokuitua rakennettu 87 km ja se on yhteydessä suoraan ITM Finlandin Oulun tieliikennekeskukseen.
Tiesääasemia on asennettu 9 kpl, liikenne- ja kelikameroita 31 kpl, liikenteen automaattisia mittausasemia 16 kpl sekä jonoilmaisimia 10 kpl

Asennetut opasteet:
Vaihtuvat nopeusrajoitukset: vt4 73 kpl ja vt20 5 kpl
Vaihtuvan nopeusrajoituksen ja varoitusmerkin yhdistelmät: 4 kpl
Vaihtuvan varoitusmerkin ja tiedotusopasteen yhdistelmät: 39 kpl
Vaihtuvat varareittiopasteet: 17 kpl
Vaihtuvat kieltomerkit: 3 kpl
Oulun kaupungin tapahtumaopasteet: 14 kpl

Lisätietoja antavat:

Toimitusjohtaja Aapo Anderson, ITM Finland, puh. 040 0853 011
Yksikön päällikkö Heino Heikkinen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 038 241
Yksikön päällikkö Risto Leppänen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 038 262
Yhdyskuntajohtaja Matti Matinheikki, Oulun kaupunki, puh. 044 7031 112


Päivitetty