Tiedotteet 2019

Lisää töitä ELY-keskukselle ja TE-toimistolle (Etelä-Savo)

Hallituksen budjettiesitys tuo lisärahoitusta moniin ELY-keskuksen tehtäviin.
- Hallitus panostaa työllisyyden hoitoon, yritysten kehittämiseen, vesienhoitoon ja luonnonsuojeluun enemmän kuin aikoihin, toteaa Etelä-Savon ELY-keskuksen ylijohtaja Pekka Häkkinen.

Hallituksen tavoite nostaa työllisyysastetta lisää työllisyyden hoidon määrärahoja. Määrärahojen alueellinen jako ei ole selvillä, mutta on selvää, että myös Etelä-Savossa TE-toimiston resurssit lisääntyvät. Työllisyyden hoitoon on tulossa suuria muutoksia. Kunnat voivat hakeutua yhdessä maakunnan keskuskaupungin kanssa kokeiluun, jossa osa palveluista järjestetään TE-toimiston sijaan kunnissa.

Yritys-,  tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä investointeja tuetaan. Etelä-Savossa tähän on hyvät mahdollisuudet, koska EU:n rakennerahastoissa ja maaseudun kehittämisohjelmassa on jäljellä runsaasti rahoitusta yritysten ja yritysryhmien kehittämishankkeisiin.

Edellisen hallituksen aikana käynnistynyt vesiensuojelun tehostamisohjelma saa jatkoa. Alun perin kolmivuotiseksi suunniteltu ohjelma kestää viisi vuotta. Etelä-Savossa ohjelma näkyy parempina mahdollisuuksina myöntää tukea vesialueiden ja rannanomistajien kunnostushankkeisiin. Ohjelma mahdollistaa myös vesienhoidon yleissuunnitelmien laatimisen Etelä-Savon kalatalousalueille.

Luonnonsuojeluun hallitus osoittaa valtakunnan tasolla vuodessa 100 milj. euroa enemmän kuin aiemmin. Lisärahoitus näkyy METSO-ohjelman toteutuksessa. Hallitus tulee tekemään periaatepäätöksen elinympäristöjen parantamisohjelmasta. Elinympäristöohjelma lähtee liikkeelle samanaikaisesti periaatepäätöksen valmistelun kanssa. Elinympäristöohjelma kohdistuu soiden suojelun täydentämiseen, lintuvesien kunnostamiseen sekä perinnebiotooppien hoitoon.

Linkki:

Lisätietoja:

Ylijohtaja Pekka Häkkinen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 029 502 4153

Johtaja Juha Pulliainen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 029 502 4162


Päivitetty