Tiedotteet 2018

Lapissa työttömiä 2 180 vähemmän kuin vuotta aiemmin (Lappi)

Lapissa oli toukokuun lopussa työttömiä 9 810 ja työttömien osuus työvoimasta 12,0 %. Työttömiä oli 240 vähemmän kuin kuukautta aiemmin ja lähes 2 180 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Toukokuun työttömien määrä on edellisen kerran alittanut 10 000 vuonna 1990.

Työttömien osuus työvoimasta vaihteli Lapissa Utsjoen 7,1 %:sta Muonion 21,9 %:iin. Työttömyys väheni vuodentakaisesta kaikissa Lapin kunnissa, mutta kuntien väliset kehityserot olivat huomattavia. Enimmillään työttömien määrä laski Simossa 41 % ja vähimmillään Muoniossa 3 %.

Pitkäaikaistyöttömiä oli 970 eli lähes 30 % vähemmän kuin viime vuonna. Työttömyys väheni vahvimmin 45-49-vuotiaiden ikäryhmässä. Työttömien määrä laski kaikissa pääammattiryhmissä. Määrällisesti työttömyys on vähentynyt eniten rakennus-, korjaus- ja valmistustyössä.

Avoimia työpaikkoja oli Lapissa 3 600, joista 1 690 ilmoitettiin avoimeksi toukokuun aikana. Eniten kysyntää oli palvelu ja myyntityöntekijöistä. Avoimeksi ilmoitetut työpaikat lisääntyivät vuodentakaisesta erityisesti prosessi ja kuljetustyöntekijöiden ammattiryhmässä.

Aktivointiasteeseen laskettaviin työ- ja elinkeinopalveluihin osallistui toukokuun lopussa 4 170 lappilaista, mikä on yli 100 (2,5 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllistettynä oli noin 1 130 henkilöä, joista yli 660 yksityisellä sektorilla, lähes 450 kuntasektorilla ja alle 20 valtiolla.

Lapin ELY-keskuksen toukokuun 2018 työllisyyskatsaus löytyy kokonaisuudessaan selainversiona ja pdf-muodossa osoitteesta: http://www.temtyollisyyskatsaus.fi/Lappi.aspx

Lisätietoja:

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus:
Elinkeinot, työvoima ja osaaminen –vastuualueen johtaja Tuija Ohtonen, 0295 037 103

Lapin työ- ja elinkeinotoimisto:
Johtaja Tiina Keränen, 0295 039 636

Seuraava työllisyyskatsaus (kesäkuu 2018) julkaistaan tiistaina 24.7.2018

Linkit:

Tuoreimmat koko maan ja ELY-keskusten työllisyyskatsaukset: http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Lapin ELY-keskuksen internetsivut

Työnvälitystilastotietoja ELY-keskuksittain, seutukunnittain TEM:n ToimialaOnline –palvelusta: http://www2.toimialaonline.fi/ polkua Tilastokanta – Työmarkkinat – Työnvälitystilastot.


Päivitetty