Arbetstillstånd för arbete på vägområde

Arbete som utförs på en landsväg eller ett vägområde eller som förutsätter trafikdirigering och varning genom vägmärken kräver tillstånd av NTM-centralen. Tillstånd krävs även för placering av konstruktioner, anläggningar och anordningar på ett vägområde. Dessutom krävs det tillstånd för arbeten av engångsnatur, såsom maskinella ändringsarbeten som krävs för specialtransporter och arbeten förknippade med underhåll av kablar och kommuntekniska anordningar. Tillstånd kan beviljas om åtgärden inte orsakar fara för trafiken eller medför olägenhet för väghållningen.

Arbetstillståndet ingår i NTM-centralens anslutnings- och informationsmärkestillstånd samt i avtal om placeringen av kablar, ledningar och rör på vägområde. I sådana fall behöver tillstånd inte ansökas separat.

Ansökan om tillstånd

Sökande av tillstånd ska fylla i en separat tillståndsansökan. Ansökningsformulären hittar du till höger på webbplatsen. De elektroniska ansökningsformulären och e-tjänsterna finns för närvarande endast på finska. E-tjänsten kommer även att finnas på svenska. Om möjligt rekommenderar vi användning av e-tjänsterna och elektroniska ansökningsformulär, eftersom det påskyndar handläggningen av ansökan.

Ansökningsformulären hittar du till höger på webbplatsen.

Följande bilagor ska fogas till ansökan:

  • trafikdirigeringsplan för objektet eller modellbild som lämpar sig för objektet
  • översiktskarta (1:10 000–40 000)
  • plankarta (cirka 1:500–1 000)
  • planritningar för de delar som de berör landsvägen

Det ifyllda ansökningsformuläret jämte bilagor kan skickas via e-post till kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi eller per post till NTM-centralen i Birkaland, PB 297, 33101 Tammerfors.

Handläggning och avgift

Avgiften för arbetstillståndet är 200 euro. För negativa beslut tas en handläggningsavgift på 50 euro ut.
Handläggningen av arbetstillståndet tar cirka en till tre veckor. Tillståndsbeslutet skickas i första hand via e-post. Pappersversionen kan man, om man så önskar, begära via e-postadressen tyoluvat(at)ely-keskus.fi.

Giltighetstiden som anges i tillståndsbeslutet kan av grundad anledning förlängas avgiftsfritt. Längden på förlängningsperioden beror på det arbete som ska utföras. Begäran om förlängningen av arbetstiden ska göras skriftligen under tillståndets giltighetstid och tillståndet ändras inte på något sätt. Andra begäranden om ändring handläggs som nya tillståndsansökningar. Som referens i förlängningsansökan används tillståndsansökans nummer. Om förlängningstid ansöker man via e-postadressen tyoluvat(at)ely-keskus.fi.

REGIONAL INFORMATION

Arbetstillstånd för arbete på vägområde

Arbete som utförs på en landsväg eller ett vägområde eller som förutsätter trafikdirigering och varning genom vägmärken kräver tillstånd av NTM-centralen. Tillstånd krävs även för placering av konstruktioner, anläggningar och anordningar på ett vägområde. Dessutom krävs det tillstånd för arbeten av engångsnatur, såsom maskinella ändringsarbeten som krävs för specialtransporter och arbeten förknippade med underhåll av kablar och kommuntekniska anordningar. Tillstånd kan beviljas om åtgärden inte orsakar fara för trafiken eller medför olägenhet för väghållningen.

Arbetstillståndet ingår i NTM-centralens anslutnings- och informationsmärkestillstånd samt i avtal om placeringen av kablar, ledningar och rör på vägområde. I sådana fall behöver tillstånd inte ansökas separat.

Ansökan om tillstånd

Sökande av tillstånd ska fylla i en separat tillståndsansökan. Ansökningsformulären hittar du till höger på webbplatsen. De elektroniska ansökningsformulären och e-tjänsterna finns för närvarande endast på finska. E-tjänsten kommer även att finnas på svenska. Om möjligt rekommenderar vi användning av e-tjänsterna och elektroniska ansökningsformulär, eftersom det påskyndar handläggningen av ansökan.

Ansökningsformulären hittar du till höger på webbplatsen.

Följande bilagor ska fogas till ansökan:

  • trafikdirigeringsplan för objektet eller modellbild som lämpar sig för objektet
  • översiktskarta (1:10 000–40 000)
  • plankarta (cirka 1:500–1 000)
  • planritningar för de delar som de berör landsvägen

Det ifyllda ansökningsformuläret jämte bilagor kan skickas via e-post till kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi eller per post till NTM-centralen i Birkaland, PB 297, 33101 Tammerfors.

Handläggning och avgift

Avgiften för arbetstillståndet är 200 euro. För negativa beslut tas en handläggningsavgift på 50 euro ut.
Handläggningen av arbetstillståndet tar cirka en till tre veckor. Tillståndsbeslutet skickas i första hand via e-post. Pappersversionen kan man, om man så önskar, begära via e-postadressen tyoluvat(at)ely-keskus.fi.

Giltighetstiden som anges i tillståndsbeslutet kan av grundad anledning förlängas avgiftsfritt. Längden på förlängningsperioden beror på det arbete som ska utföras. Begäran om förlängningen av arbetstiden ska göras skriftligen under tillståndets giltighetstid och tillståndet ändras inte på något sätt. Andra begäranden om ändring handläggs som nya tillståndsansökningar. Som referens i förlängningsansökan används tillståndsansökans nummer. Om förlängningstid ansöker man via e-postadressen tyoluvat(at)ely-keskus.fi.


Uppdaterad