Kohtaamo

Ohjaamojen tuki ja verkko-ohjauksen kehittäjä

Tutkimus

Tutkimus on ollut tärkeä osa Kohtaamo-hankkeen toimintaa alusta alkaen. Tutkimuksella tuetaan ohjaamojen ja verkko-ohjauksen kehittämistä. Tietoa tuotetaan nuorille aikuisille, nuorten palveluja tuottaville sekä päätöksentekijöille. 

Ohjaamoilta kerätään säännöllisesti tietoa muun muassa 

  • palvelun käytöstä 
  • saatavista palveluista 
  • työntekijäresursseista. 

Keruu perustuu vuonna 2016 laajassa yhteistyössä suunniteltuun arviointikehikkoon sekä vuonna 2020 päivitettyyn tiedonkeruusuunnitelmaan. Ohjaamojen toivotaan edelleen keräävän omaan käyttöönsä tilastoa myös nuorten siirtymistä. 

Ohjaamoja koskeva tutkimus sisältää prosessi- ja tulosarviointia. Siinä seurataan palvelujen kehittämistä, kattavuutta ja käyttöä sekä analysoidaan nuorten aikuisten sekä sidosryhmien palautetta ohjaamoiden palveluista. Palvelun käyttötilastoja ja saatavia palveluja koskevia tilastoja löytyy vuodelta 2019.

Syksyllä 2017 julkaistu Uutta auringon alla -kirja tarkastelee monipuolisesti Ohjaamo-toimintaa. Ohjaamo-konseptin levittämiseksi on julkaistu myös englanninkielinen One-Stop Guidance Centers - Ready to offer services for the young.

Kohtaamon tutkija tukee myös Ohjaamoihin ja verkkopalveluun liittyvää moninaista tutkimustoimintaa, josta osa toteutetaan ostopalveluna, osa akateemisina tutkimuksina tai selvityksinä ja opinnäytteinä. Esimerkkejä näistä löydät sivulta Hyödyllisiä tutkimuslinkkejä.

Viitteet liitteinä

Ohjaamojen tilastot 2019 (pdf, 154 kb) 

Ohjaamojen henkilöstöresurssit ja aukiolot 2019 (pdf, 300 kb)

Ohjaamon arviointityökalu (pdf, 124 kb) tästä

Siirtymätaulukko ja käyntikirjaukset -excel (xlsx, 20 kb)

Sidosryhmäkyselyn tulokset 2019 (pdf, 281 kb) 

Uutta auringon alla - Ohjaamot 2014-2017 (pdf, 6,3 mb)

One-Stop Guidance Centers - Ready to offer services for the young (pdf, 10,3 mb) .