Kohtaamo

Ohjaamojen tuki ja verkko-ohjauksen kehittäjä

Kuvituskuva

Ohjaamot

Ohjaamo on palvelupiste joka tarjoaa tietoa, neuvontaa ja ohjausta. Ohjaamojen palvelut ovat maksuttomia ja niitälöytyy 70 paikkakunnalta, jokaisen maakunnan alueelta. Ohjaamoon on helppo tulla ja kysyä mitä tahansa.

Yksi ovi − monta palvelua. Ohjaamosta nuori saa tilanteeseensa sopivaa tukea, sekä henkilökohtaista ohjausta ja hyödyllistä tietoa. Tarjolla on muun muassa opinto-ohjausta, asumisneuvontaa, apua työllistymiseen, sekä Kelan, sosiaalitoimen ja nuorisotoimen palveluja. Nuori voi tulla Ohjaamotoimipisteeseen rupattelemaan tai ottaa yhteyttä soittamalla tai viesteillä. Ohjaamoissa kokoontuu lisäksi monenlaisia ryhmiä, joihin saa vapaasti liittyä mukaan.

Ohjaamoja kehitetään eri ministeriöiden yhteistyönä. Mukana ovat työ- ja elinkeinoministeriö, opetus ja kulttuuriministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö. Valtakunnallisesti toimintaa tukee Kohtaamo-hanke (ESR).

Ohjaamotoiminnan perusteet TEM esitteet - 6/2018Ohjaamo-toiminnan valtakunnallinen tuki kohdistetaan toimintaan, joka toimii näiden perusteiden mukaisesti. 

Valtakunnalliset suositukset Ohjaamoille monialaisen uraohjauksen laadunvarmistukseen

URAA! – Uraohjausosaamisen kehittäminen Ohjaamoissa -ESR-projekti (2018-2020) on toteuttanut uraohjausosaamisen monialaisia koulutuksia Ohjaamojen toimijoille, havainnoinut sekä mallintanut Ohjaamoiden uraohjauskäytänteitä ja uraohjauksen palvelumalleja. URAA!-projektin tavoitteena oli vahvistaa Ohjaamoissa työskentelevien asiantuntijoiden monialaista uraohjausosaamista.

Tuloksena syntyivät Ohjaamojen monialaisen uraohjauksen valtakunnalliset suositukset.

Suositukset

Kuvat kolmesta suositusjulisteesta - tunnista, toteuta, kehitä,

Taustajulkaisu

Taustajulkaisuun on koottu kaikki mallinnusprosessin ja suositusaineiston artikkelit.