Kohtaamo

Ohjaamojen tuki ja verkko-ohjauksen kehittäjä

Tutkimus

Tutkimus tukee Ohjaamojen tiedontuotantoa, kehittämistä ja arviointia eri näkökulmista.

Ohjaamoilta kerätään säännöllisesti tietoa muun muassa saatavista palveluista, työntekijäresursseista, palvelun käytöstä, ja nuorten siirtymistä. Myös nuorilta pyydetään säännöllisesti palautetta.

Ohjaamoista kerättävää tietoa voi hyödyntää alueilla toiminnasta viestimiseen sekä toimintamallin juurruttamiseen. Sitä käytetään hyväksi myös valtakunnallisessa tiedottamisessa ja vaikuttamistyössä, esimerkiksi Ohjaamojen ohjausryhmässä sekä nuorisotakuun johtoryhmän välitilinpäätöksessä.

Tutkijana Kohtaamossa toimii Teemu Vauhkonen.