Kohtaamo

Ohjaamojen tuki ja verkko-ohjauksen kehittäjä

Mikä on Ohjaamo?

Ohjaamo on alle 30-vuotiaiden matalan kynnyksen palvelupaikka, jonka toimintamalli rakentuu monialaisesti henkilökohtaista ohjausta, tietoa ja tukea tarjoavasta Ohjaamosta, eri hallinnonalojen peruspalveluista ja laajasta yhteistyöverkostosta.

Ohjaamo tukee erityisesti erilaisissa nivelvaiheissa olevia nuoria ja edistää koulutukseen ja työelämään kiinnittymistä. Nuorten yksilölliset tilanteet huomioiden Ohjaamon tarjoama ohjaus ja tuki voi sisältää monia eri vaiheita. Ohjaamon ydintoimintaan kuuluu henkilökohtainen neuvonta ja ohjaus, tuki elämänhallintaan, urasuunnitteluun, sosiaalisten taitojen ja valmiuksien kehittämiseen sekä kouluttautumisen ja työllistymisen tukeminen. 

Toimintamallin tavoitteena on, että Ohjaamo toimii nuoren tukena, kunnes tilanteeseen löydetään pidempikestoinen ratkaisu esimerkiksi yhteistyöverkoston tarjoamien palveluiden kautta tai nuoren siirtyessä opintoihin tai työelämään.

Kuvassa ohjaamopuu, jossa kuvataan ohjaamotoiminnan monialaista palvelurakennetta ja yhdistäviä piirteitä.

Ohjaamoja yhdistävät piirteet

  • Helppo tulla: Ohjaamon palvelut ovat helposti saavutettavia. Ohjaamoon voi tulla päivystysaikoina tai ajanvarauksella.

  • Yksi ovi, monialainen palvelu: Ohjaamosta saa työllisyyteen, koulutukseen ja osallisuuteen liittyviä tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita.

  • Nopeasti ja tarpeen mukaan: Ohjaamo tarjoaa nopeaa palvelua ja yhdessä sovittuja nuoren tarpeeseen kartoitettuja palvelukokonaisuuksia.

  • Nuori elämänsä asiantuntijana: Nuori on oman elämänsä asiantuntija ja rakentaa omaa tulevaisuuttaan yhdessä ammattilaisten kanssa. Ohjaamon tehtävä on auttaa nuorta eteenpäin.

  • Jatkuva kehittäminen: Uusia toimintatapoja ja palveluita kehitetään jatkuvasti yhdessä nuorten ja sidosryhmien kanssa.

Ohjaamo-toiminnan mallinnuksen materiaalit löydät osoitteesta materiaalipankki/Ohjaamo-toiminnan mallinnus. Materiaali sisältää esityspohjan, työkalupakin, Ohjaamot kartalla yms.

Materiaalipankki vaatii kirjautumisen, joten ota yhteyttä Ohjaamosi päällikköön / koordinaattoriin tunnuksen saamiseksi.

Tilanne ennen Ohjaamoa ja sen jälkeen

Kuvassa tilanne ennen, jossa sirpaleinen polku ja jälkeen.jolloin polku sekeämpi ja lyhyempi.