Kohtaamo

Ohjaamojen tuki ja verkko-ohjauksen kehittäjä

Viestintä ja markkinointi

Ohjaamo - Navigatorn -logo             Euroopan Unioni - Euroopan sosiaalirahasto logo             Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logo

Omasta toiminnasta viestiminen monien eri kanavien kautta ja monin eri tavoin on tärkeää, jotta Ohjaamo tavoittaa sen palveluja tarvitsevat nuoret ja yhteistyökumppanit. Tavoitteena on tehdä Ohjaamoista tunnettu ja pysyvä brändi. Tämä mielikuva Ohjaamoista rakentuu viestinnän avulla. Viestinnällä ja markkinoinnilla on keskeinen rooli paikallisen Ohjaamon työssä.

Ohjaamoille on koostettu viestintäohjeistus sisältäen:

  • Viestintä Ohjaamojen toiminnassa
  • Graafinen ohje – sisältää muun muassa ohjeet logon käytöstä ja viralliset värit
  • Viestintäohje – sisältää muun muassa vinkkejä viestintään ja valtakunnalliset linjaukset
  • Suositus sosiaalisen median käytöstä
  • Verkkosivujen (ohjaamot.fi) sisällöntuottajan ohje
  • Verkkosivujen Juicer-someseinän ohje
  • Sosiaalisen median markkinoinnin verkkokurssi

Tämä kaikki ohjeistus löytyy materiaalipankista kirjautumisen takaa, kansiosta Ohjaamot viestintäohjeistus.

Ohjaamot.fi kokoaa tiedot Suomen Ohjaamoista yhteen

Ohjaamot.fi on valtakunnallinen sivusto, joka kokoaa kaikki Suomen Ohjaamot yhteen. Sivuilta löytyy perustiedot toiminnasta sekä jokaisen Ohjaamon oma sivu tai sivusto.

Teethän ohjaamot.fi sivuille ainakin paikkakuntakohtaisen etusivun yhteystietoineen. Toki sivustoa voi rakentaa enemmänkin. Ohjaamokohtaiset tunnukset voi tilata Kohtaamosta Outi Pantsarilta.

Markkinointiin on avuksi valmiita materiaaleja

Markkinoinnissa käytettäviä materiaalipohjia ja esimerkiksi valokuvia löytyy materiaalipankista .

Ohjaamon toiminnasta viestiminen

Ohjaamon kannattaa tehdä viestinnän tueksi oma viestintäsuunnitelma. Uutena työntekijä tutustu oman Ohjaamosi viestintäsuunnitelmaan ja Ohjaamonne käytössä oleviin viestintäkanaviin. Selvitä myös missä kanavassa viestitte kenellekin.

Useat Ohjaamot löytyvät muun muassa Facebookista ja Instagramista. Käy katsomassa mitä toiset tekevät, etsi esimerkkejä ja ota mallia. Sosiaalisessa mediassa toiminnan tunnisteina käytetään #Ohjaamo ja #Navigatorn.

Viestinnässä tulee huomioida ainakin nämä kolme asiaa: kohderyhmät, ydinviestit, kanavat ja tyyli.

Mieti viestintänne kohderyhmät, ketkä voisivat olla kiinnostuneita asiastasi. Kohderyhmiä voivat olla esimerkiksi nuoret, vanhemmat, yhteistyökumppanit, työnantajat ja kuntapäättäjät. Listaa kaikki Ohjaamonne viestinnän kohderyhmät ja valitse niistä 3–5 tärkeintä.

Tämän jälkeen mitä kaikkea haluat kertoa näille ihmisille. Listaa kaikki asiat, esimerksi 20 asiaa. Valitse niistä jälleen 1–3 tärkeintä. Muistathan, että kolmesta asiasta ihminen muistaa hetken päästä korkeintaan kaksi. Ohjaamon ydinviestejä voivat olla esimerkiksi "Kun et tiedä, mistä aloittaa, aloita Ohjaamosta" tai "Ohjaamo - alle 30-vuotiaiden nuorten palvelupiste".

Tyyli- ja kanavamäärittelyssä huomioi aina kohderyhmä. Se, mikä toimii 15-vuotiaille, ei välttämättä toimi 35-vuotiaalle. Eri kohderyhmät myös käyttävät eri kanavia.

Yksi tapa hahmottaa toimintavuotta viestinnän näkökulmasta on viestinnän vuosikello. 

ESR-hankkeissa viestinnän tulee muistaa hankeohjeistus

Viestintä on rakennerahastohankkeen onnistumisen edellytys ja oikeuttaa julkisen rahoituksen. Kaikessa viestinnässä on käytettävä ESR-lippua ja Vipuvoimaa-logoa ohjeistuksen mukaisesti. EU myös velvoittaa hankkeita tiedottamaan. Lisää tietoa: http://www.rakennerahastot.fi/viestinta

Rakennerahastot-sivuilta saat muun muassa tarvittavat logot eri käyttötarkoituksiin. Sieltä löytyy lisäksi viestintäohje sisältäen graafisen ohjeistuksen ja sovellukset.