Kohtaamo

Ohjaamojen tuki ja verkko-ohjauksen kehittäjä

Tietoa Kohtaamosta

Kohtaamo on nuorten matalan kynnyksen ohjauspalvelujen (Ohjaamo) ja verkko-ohjauksen kehittämisen valtakunnallinen koordinaatiohanke. Sen tavoitteena on edistää nuorten työllistymistä ja ehkäistä syrjäytymistä. Hanke toteutetaan useiden hallinnonalojen, elikeinoelämän, työelämän ja kolmannen sektorin yhteistyönä. Kohtaamo on osa nuorisotakuun toimeenpanoa ja se saa rahoitusta Euroopan yhteisön sosiaalirahastosta (ESR) hankekaudella 2014-2020.

Kohtaamo viestii erilaisissa kanavissa, joten muistathan seurata meitä!

Kohtaamo-hankkeen verkkosivu ely-keskus.fi/web/kohtaamo kokoaa yhteen ajankohtaiset asiat ja tulevat tapahtumat.

Ohjaamot voivat pyytää materiaalipankkiin tunnukset Kohtaamon Outi Pantsarilta.

Ohjaamot.fi

Ohjaamot.fi -sivusto on kaikkien Ohjaamojen yhteinen valtakunnallinen sivusto. Sivuilta löydät kaikkien Suomen Ohjaamojen tiedot.
Ohjaamokohtaiset tunnukset voi tilata Kohtaamosta Outi Pantsarilta.

Facebook

Ohjaamoheimo – on Ohjaamoissa työskentelevien oma suljettu ryhmä. Ryhmän ylläpitäjinä toimivat Ohjaamojen projektipäälliköt. 

Ohjaamot puhuvat! – Julkinen ryhmä kaikille toiminnasta kiinnostuneille.

Instagram

Kohtaamo
Ohjaamot - valtakunnallinen tili, joka kokoaa Ohjaamoja yhteen
Ohjaamojen omat tilit

Twitter

@Kohtaamo_esr

Youtube

Kohtaamo
Ohjaamojen omat tilit

Ohjaamojen kyselytuokio

Kyselytuokiot ovat kerran kuussa järjestettäviä verkkotapaamisia Ohjaamoissa työskenteleville.

Ohjaamojen päällikköpäivät

Kohtaamo kutsuu Ohjaamojen päälliköt ja koordinaattorit koolle muutaman kerran vuodessa.

Ohjaamopäivät

Striimauksia menneistä Ohjaamo-päivistä löydät Kohtaamon tililtä Youtubessa.