Yritysten kehittämispalvelut

Suomen johtavien asiantuntijoiden apua sekä räätälöityjä ja kustannustehokkaita palveluita pk-yrityksille

"Vi är tacksamma för vad vi fick, eftersom vi fick väldigt mycket."

Konsultering

Konsulteringstjänsterna är avsedda för SMF-företag som har en stark egen vilja att utveckla och utvecklas – och som dessutom har förutsättningar att göra det. Målet med tjänsterna är tillväxt, förnyelse och effektivitet.

Innehåll i konsulteringstjänsterna

Konsulteringstjänsterna är indelade i fem delområden för utveckling av affärsverksamheten. Dessa används för att skräddarsy de utvecklingsåtgärder som bäst lämpar sig för företagets behov. Resultatet av konsulteringstjänsterna är en analys av ämnesområdet och en rapport samt rekommendationer om fortsatta åtgärder till företaget.

Läs mer om ämnesområdenas innehåll:

Längd och pris

Konsulteringens längd och innehåll bestäms i samarbete mellan kunden, NTM-centralens expert och den expert som levererar tjänsten. Minimilängd är 2 dagar, maximal längd 15 dagar/3 år.

Tjänsten Konsultation lämpar sig som stöd för företagets strategiska utveckling. Tjänsten kan inte beviljas för företagets operativa verksamhet, t.ex.

  • för att planera marknadsföringsmaterial eller webbsidor eller skapa en webbutik
  • för att göra ansökningar

Kundens betalningsandel är 325 euro + moms/dag.

Ansökningsprocess

NTM-centralen beviljar konsulteringstjänsterna på basis av ansökan. I de flesta fall hänvisas företaget till konsulteringstjänsterna efter analysen av affärsverksamhetens nuläge (analystjänsten), men det är också möjligt att ansöka om konsultering som enskild tjänst.

Så här framskrider ansökningsprocessen:

 

Analys, ansökan, precisering av behovet, beslut, utgörande av tjänsten, rapportering, respons.

Gör en ansökan

När du har fått en uppfattning om utvecklingsbehoven, ansök om de utvecklingtjänster som du vill ha (identifiering krävs). De fullmakter som behövs för företrädande ordnas på Suomi.fi-fullmakter, där den fullmaktskod som ges heter "Ansökningsärenden i utvecklingstjänsterna för företag" (under ämneskategorin Företagstjänster).