Företagsutvecklingstjänster

Få enkelt och förmånligt hjälp av toppexperter för att utveckla företaget

Gör en ansökan

Gör en ansökan

Det är enkelt att ansöka. Du får beslutet vanligtvis inom en vecka. Fyll i din ansökan på Regionförvaltningens e-tjänst.

Konsultering

Planerar ditt företag tillväxt i hemlandet, internationalisering eller ett ägarbyte?
Funderar du på digitalisering av affärsverksamheten eller längtar du efter nya vindar till marknadsföringen? Har ditt företag planer att rekrytera? Eller behöver du stöd till din innovation? Du kan få hjälp till de här ock flera andra behov vid Konsulteringstjänster som NTM-centralen erbjuder.

Konsulteringstjänsterna är menade för små och mellanstora företag som vill växa och utveckla sin verksamhet. Det finns inte begränsningar på bransch eller företagsform. Kommersialisering av innovationer kan beviljas även till nya företag. Tjänsten skräddarsys alltid enligt företagets behov. Tjänsten är indelad i fem delområden:

Innan du ansöker om Konsultering ska företagets nuläge och utvecklingsbehov vara värderat t.ex. i Analys- tjänsten.

Konsulteringen varar 2-5 dagar åt gången och kostar företaget 325 euro + moms/dag. Konsulteringstjänsten kan beviljas för högst 15 dagar under tre år.

Blev du intresserad av tjänsten?

Kontakta NTM-centralen. Vi bedömer ditt företags situation och behov och hjälper dig att hitta en lämplig expert.

Konsultering kan inte sökas om

  • företaget är ett stort företag
  • företagandet är en bisyssla. I regel förutsätts att företagsverksamheten sysselsätter minst företagaren eller en arbetstagare.
  • företagsverksamheten är inte etablerad. I regel förutsätts att företaget har en räkenskapsperiod bakom sig.
  • företaget saknar förutsättningar för lönsam verksamhet, har obetalda skatteskulder eller betalningsstörningar
  • företaget eller koncernen har under de tre senaste skatteåren beviljats 200 000 euro i de minimis-stöd eller så överskrids gränsen om tjänsten beviljas.
  • företaget är ett åländskt företag

"Vi är tacksamma för vad vi fick, eftersom vi fick väldigt mycket."

Uppdaterad: 04.12.2023