Företagsutvecklingstjänster

Få enkelt och förmånligt hjälp av toppexperter för att utveckla företaget

Ledning av ekonomin och produktiviteten

Vill du stärka din kompetens i ledning av företagets ekonomi och produktivitet? I NTM-centralens utbildning utvecklar du ditt företags affärsverksamhet ur ett ekonomiskt och produktivt perspektiv.

Under utbildningen bekantar du dig med ditt företags ekonomiska situation och ekonomins betydelse som ett verktyg för planering och ledning av affärsverksamheten. Du lär dig om förhållandet mellan ekonomi och produktivitet och om företagsjuridik och -beskattning. Beroende på ditt företags behov kan du till exempel göra upp en ekonomiplan, bygga upp ekonomiska system eller utveckla företagets kvalitetsprocesser. Dessutom kan du nätverka och utbyta tankar med andra deltagare och få kamratstöd av dem. Du får också allt utbildningsmaterial som du kan utnyttja efter utbildningen.

Utbildningen lämpar sig för små och medelstora företags lednings- och nyckelpersoner till exempel vid ägarbyten eller brytningsperioder.

I utbildningen ingår tio utbildningsdagar och två konsulteringsdagar per deltagare, där man fördjupar sig närmare i ett delområde som är viktigt för just ditt företags behov och mål. Priset är 1590 euro + moms/deltagare.

Bekanta dig med och anmäl dig till kommande utbildningar nedan. Om det inte finns några kommande utbildningar i ditt område, kontakta NTM-centralen.

Man kan inte söka till utbildningen om

  • företaget är ett stort företag
  • företagandet är en bisyssla. I regel förutsätts att företagsverksamheten sysselsätter minst företagaren eller en arbetstagare.
  • företagsverksamheten är inte etablerad. I regel förutsätts att företaget har en räkenskapsperiod bakom sig.
  • företaget saknar förutsättningar för lönsam verksamhet, har obetalda skatteskulder eller betalningsstörningar
  • företaget eller koncernen har under de tre senaste skatteåren beviljats 200 000 euro i de minimis-stöd eller så överskrids gränsen om tjänsten beviljas.
  • företaget är ett åländskt företag

Ledning av ekonomin och produktiviteten

Starttidpunkterna för utbildningarna och söklänkarna finns här nedanför (på finska)

Etelä- ja Keski-Pohjanmaa sekä Pohjanmaa

Talouden ja tuottavuuden johtamisen koulutus alkaa 24.10.2023. Ilmoittautuminen 13.10.2023 mennessä.

Häme ja Kaakkois-Suomi

Talouden ja tuottavuuden johtamisen koulutus alkaa 13.9.2023. Ilmoittautuminen 1.9.2023 mennessä.

Pirkanmaa

Talouden ja tuottavuuden johtamisen koulutus alkaa 11.10.2023. Ilmoittautuminen 29.9.2023 mennessä.

Uusimaa

Talouden ja tuottavuuden johtamisen koulutus alkaa 29.8.2023. Ilmoittautuminen 16.8.2023 mennessä.

Uppdaterad: 04.12.2023