Yritysten kehittämispalvelut

Suomen johtavien asiantuntijoiden apua sekä räätälöityjä ja kustannustehokkaita palveluita pk-yrityksille

 

"Yhteistyö ELY-keskuksen ja konsultin kanssa on ollut nopeaa ja joustavaa."

Utvecklingstjänster - Allmän presentation

En god grund för ditt företag att gå vidare

Utvecklingstjänsterna för företag utgörs av NTM-centralens konsulterings- och utbildningstjänster, med hjälp av vilka man kan stödja tillväxten, förnyelsen, internationaliseringen och sysselsättningen inom små och medelstora företag (SMF-företag). Genom att utnyttja tjänsterna får ditt företag en god grund att stå på för att lyckas i en föränderlig värld.

Utvecklingstjänsterna för företag består av kartläggning, analys av nuläget, konsulterings- och utbildningstjänster samt andra företagstjänster, bland annat finansiering och arbets- och näringsbyråns tjänster.

Genomgripande utveckling på ett smidigt sätt

Utgångspunkten för en målinriktad och effektiv utveckling av företaget är en ordentlig uppfattning om företagets nuläge och riktning, utifrån vilka vi skapar en konkret och skräddarsydd utvecklingsplan. Inom tjänsteprocessen hjälper vi dig att hitta viktiga utvecklingsobjekt i din affärsverksamhet och att effektivt utnyttja experttjänsterna. Allt från ett ställe, inom samma process och snabbt.

Så här framskrider utvecklingsprocessen
 

  1. Kartläggning. Fyll i frågorna i utvecklingskartläggningen av företag på webben och sänd dem till din egen NTM-central. NTM-centralens experter läser kartläggningen och hjälper ditt företag vidare till rätt tjänster. Kartläggningen ger både företaget och NTM-centralens experter en god bild av utgångsläget och av företagets primära behov. Kartläggningen fungerar som diskussionsgrund vid mötet mellan företaget och experten, där man söker rätt utvecklingsmöjligheter och tjänster för företaget. Gå till kartläggningen >

     
  2. Analystjänst. En grundlig analys av nuläget inom företaget i samråd med experten ger en helhetsbild om företagets situation och behov. I analystjänsten får du en konkret utvecklingsplan samt åtgärdsförslag.

     
  3. Hänvisning till nödvändiga utvecklingsåtgärder: konsulteringstjänster, utbildning av nyckelpersoner eller andra tjänster. Tjänsternas innehåll och längd dimensioneras så att de motsvarar företagets behov.

Konsulterings- och utbildningstjänster av toppexperter

Landets bästa experter har valts för att utföra tjänsterna. Experterna inom utbildning och konsultering har en hög utbildnings- och kunskapsnivå och utmärkt erfarenhet inom branschen. Detta garanterar att ditt företag får tjänster på toppnivå, oberoende av var företaget finns.

 

Välj expert.

Läs broschyren om utvecklingstjänster för företag här.

Analys

Du får en helhetsbild av det nuvarande läget inom affärsverksamheten och en tydlig utvecklingsplan.

Konsultering

Du kan kostnadseffektivt utveckla affärsverksamheten med hjälp av Finlands främsta experter.

Utbildning

Ge företagets nyckelpersoner tillfälle att utvecklas genom att låta dem delta i topputbildning.

Gör en ansökan

När du har fått en uppfattning om utvecklingsbehoven, ansök om de utvecklingtjänster som du vill ha (identifiering krävs). De fullmakter som behövs för företrädande ordnas på Suomi.fi-fullmakter, där den fullmaktskod som ges heter "Ansökningsärenden i utvecklingstjänsterna för företag" (under ämneskategorin Företagstjänster).

ELY-keskus palvelee sinua

Kun haluat keskustella yrityksesi tarpeista ja tulevaisuudesta, ota yhteys oman alueesi ELY-keskuksen asiantuntijaan.

- See more at: http://www.yritystenkehittamispalvelut.fi/fi#sthash.qSZWmhc7.dpuf

NTM-centralen betjänar dig

När du vill diskutera företagets behov och framtid, kontakta en expert hos NTM-centralen i din egen region.

Arbets- och näringsministeriet.  NTM-centralets logo.  TE-tjänster logo.    suomi.fi logo.