Yritysten kehittämispalvelut

Suomen johtavien asiantuntijoiden apua sekä räätälöityjä ja kustannustehokkaita palveluita pk-yrityksille

"Vi är tacksamma för vad vi fick, eftersom vi fick väldigt mycket."

Kommersialisering av innovationer

Utvecklingstjänst för utveckling av SMF-företagets affärsverksamhet med hjälp av innovationer

För vilka företag?

Tjänsten är avsedd för SMF-företag som utifrån innovation aktivt vill skapa ny växande nationell eller internationaliseringsinriktad affärsverksamhet och/eller revidera sitt produkt- och servicekoncept.

Företaget behöver inte äga rättigheterna till uppfinningen, utan avsikten kan vara t.ex. att använda en uppfinning som gjorts av en privatperson.

Mål

Tjänsten har som mål att stödja SMF-företags strategiska tänkande i anslutning till utvecklingen av innovationer, för att företaget bättre ska kunna utnyttja innovationer och omvandla dem till framgångsrik affärsverksamhet.

Målet konkretiseras i den beställning som görs till tjänsteleverantören. Experttjänsten genomförs i samarbete mellan experten och SMF-företaget.

Genomförande

Tjänsten kan innehålla åtgärder som används för att:

  • göra företagsledningen förtrogen med kommersialisering och ledning av innovationer
  • hjälpa företaget att få nya affärsmöjligheter och att utnyttja internationella marknader genom att utveckla och kommersialisera innovativa produkt- och serviceidéer
  • vid behov göra utredningar i anslutning till produktion av högt mervärde, bl.a. marknadsanalyser eller förhandsutredningar om IPR och produktutveckling

Pris

Kundens betalningsandel är 325 euro + moms/dag

Serviceproducenten fakturerar kunden efter att tjänsten har utförts.

Längd

Experttjänstens längd och innehåll bestäms utifrån SMF-företagets behov. Behovet fastställs i samråd med NTM-centralen.

Gör en ansökan

När du har fått en uppfattning om utvecklingsbehoven, ansök om de utvecklingtjänster som du vill ha (identifiering krävs). De fullmakter som behövs för företrädande ordnas på Suomi.fi-fullmakter, där den fullmaktskod som ges heter "Ansökningsärenden i utvecklingstjänsterna för företag" (under ämneskategorin Företagstjänster).