Företagsutvecklingstjänster

Få enkelt och förmånligt hjälp av toppexperter för att utveckla företaget

Gör en ansökan

Gör en ansökan

Det är enkelt att ansöka. Du får beslutet vanligtvis inom en vecka. Fyll i din ansökan på Regionförvaltningens e-tjänst.

Kommersialisering av innovationer

Behöver ditt företag stöd för att kommersialisera en innovativ tjänst eller produkt? Stärk ditt företags strategiska innovationsledning med NTM-centralens tjänst.

I konsulteringen omvandlar du innovationen till en framgångsrik affärsverksamhet. Tillsammans med en erfaren företagsledningsexpert utreder du till exempel hur innovationen skyddas, innovationens IPR-strategi eller patentering och utvecklar dess marknadsduglighet. Vid konsulteringen kan man också förnya den nuvarande produkten eller tjänsten så att den är mer lämplig för den förändrade verksamhetsmiljön eller marknadssituationen.

NTM-centralens tjänst lämpar sig för små och medelstora företag som med en innovativ produkt eller tjänst söker tillväxt i hemlandet eller internationellt. Företaget kan ha etablerat eller nyligen inlett sin verksamhet och ha förutsättningar för lönsam verksamhet.

Konsulteringen varar 2-5 dagar åt gången och kostar företaget 325 euro + moms/dag. Konsulteringstjänsten kan beviljas för högst 15 dagar under tre år.

Blev du intresserad av tjänsten?

Kontakta NTM-centralen. Vi bedömer ditt företags situation och behov och hjälper dig att hitta en lämplig expert.

Konsultering kan inte sökas om

  • företaget är ett stort företag
  • företaget saknar förutsättningar för lönsam verksamhet, har obetalda skatteskulder eller betalningsstörningar
  • företaget eller koncernen har under de tre senaste skatteåren beviljats 200 000 euro i de minimis-stöd eller så överskrids gränsen om tjänsten beviljas.
  • företaget behöver göra upp ansökningar eller avtal eller annan operativ verksamhet i företaget.
  • företaget är ett åländskt företag

 

"Vi är tacksamma för vad vi fick, eftersom vi fick väldigt mycket."

Uppdaterad: 04.12.2023