Yritysten kehittämispalvelut

Suomen johtavien asiantuntijoiden apua sekä räätälöityjä ja kustannustehokkaita palveluita pk-yrityksille

Ledarskap och personal

Utvecklingstjänst för utveckling av SMF-företagets ledarskap och personal

För vilka företag?

Tjänsten är avsedd för SMF-företag som vill förbättra och utveckla ledarskapet, personalens kompetens och välbefinnande på arbetet.

Mål

Företagets konkurrenskraft stärks när kvaliteten på ledarskapet, personalens kompetens, motivation och välbefinnande på arbetet förbättras.

Målet konkretiseras i den beställning som görs till tjänsteleverantören. Experttjänsten genomförs i samarbete mellan experten och SMF-företaget.

Genomförande

Tjänsten kan innehålla åtgärder som används för att:

  • kartlägga och utveckla kvaliteten på ledarskapet och chefsarbetet samt välbefinnandet i arbetet
  • utreda personalens kunskapsbehov i förhållande till företagets framtidsmål
  • utveckla den strategiska planeringen av personalens kompetens och välbefinnande på arbetet

Pris

Kundens betalningsandel är 325 euro + moms/dag

Serviceproducenten fakturerar kunden efter att tjänsten har utförts.

Längd

Experttjänstens längd och innehåll bestäms utifrån SMF-företagets behov. Behovet fastställs i samråd med NTM-centralen.

Gör en ansökan

När du har fått en uppfattning om utvecklingsbehoven, ansök om de utvecklingtjänster som du vill ha (identifiering krävs). De fullmakter som behövs för företrädande ordnas på Suomi.fi-fullmakter, där den fullmaktskod som ges heter "Ansökningsärenden i utvecklingstjänsterna för företag" (under ämneskategorin Företagstjänster).