Företagsutvecklingstjänster

Få enkelt och förmånligt hjälp av toppexperter för att utveckla företaget

Blev du intresserad?

Gör en ansökan

Gör en ansökan

Det är enkelt att ansöka. Du får beslutet vanligtvis inom en vecka. Fyll i din ansökan på Regionförvaltningens e-tjänst.

Ledning och personal

Behöver du stöd för att leda företaget och personalen? Behöver ditt företags rekryteringskompetens stärkas? NTM-centralens tjänst fokuserar på strategisk personalledning.
    
I konsulteringen granskar och utvecklar du tillsammans med en erfaren affärsledningsexpert kvaliteten och processerna i företagets ledning. Beroende på ditt företags behov kan man fokusera på till exempel styrelse-, ledningsgrupps- och chefsarbete, personalens kompetens, motivation, rekrytering eller arbetshälsa. Du gör upp en strategisk plan för att utveckla det delområde du valt.

NTM-centralens tjänst lämpar sig för små och medelstora företag som etablerat sin verksamhet och som har förutsättningar för kontinuerlig lönsam verksamhet. Företaget kan verka i hemlandet eller på den internationella marknaden.

Konsulteringen varar 2-5 dagar åt gången och kostar företaget 325 euro + moms/dag. Konsulteringstjänsten kan beviljas för högst 15 dagar under tre år.

Blev du intresserad av tjänsten?

Kontakta NTM-centralen. Vi bedömer ditt företags situation och behov och hjälper dig att hitta en lämplig expert.

Konsultering kan inte sökas om

  • företaget är ett stort företag
  • företagandet är en bisyssla. I regel förutsätts att företagsverksamheten sysselsätter minst företagaren eller en arbetstagare.
  • företagsverksamheten är inte etablerad. I regel förutsätts att företaget har en räkenskapsperiod bakom sig.
  • företaget saknar förutsättningar för lönsam verksamhet, har obetalda skatteskulder eller betalningsstörningar
  • företaget eller koncernen har under de tre senaste skatteåren beviljats 200 000 euro i de minimis-stöd eller så överskrids gränsen om tjänsten beviljas.
  • företaget behöver praktisk personalutbildning eller rekrytering eller annan operativ verksamhet.
  • företaget är ett åländskt företag

Uppdaterad: 04.12.2023