Företagsutvecklingstjänster

Få enkelt och förmånligt hjälp av toppexperter för att utveckla företaget

Gör en ansökan

Gör en ansökan

Det är enkelt att ansöka. Du får beslutet vanligtvis inom en vecka. Fyll i din ansökan på Regionförvaltningens e-tjänst.

Kehittämispalvelu kasvuun ja kansainvälistymiseen tähtäävälle pk-yritykselle.

Millaiselle yritykselle

Palvelu on tarkoitettu pk-yritykselle, jonka toiminta on kannattavaa ja jolla on edellytykset ja halua suunnitelmalliseen kasvuun kotimaassa ja/tai kansainvälisesti.

Tavoite

Yritykselle syntyy kasvutavoitteidensa tueksi selkeä ymmärrys asiakkaista ja markkinoista sekä omista realistisista mahdollisuuksistaan kasvaa. Lopputuloksena kasvua ja/tai kansainvälistymistä tukeva strateginen suunnitelma. Tavoite konkretisoituu tilaajan tekemässä tilauksessa palveluntuottajalle. Asiantuntijapalvelu toteutetaan asiantuntijan ja pk-yrityksen yhteistyönä.

Toteutus

Palvelu sisältää toimenpiteet, joilla:

 • arvioidaan ja kehitetään yrityksen valmiuksia kasvuun ja kansainvälistymiseen ja tähän liittyvään riskienhallintaan
 • määritetään ja arvioidaan yrityksen tärkeimmät kilpailuedut kasvun ja kansainvälistymisen mahdollistajina
 • määritellään kasvutavoitteiden pohjalta, kuinka tuotteita ja palveluja markkinoidaan oikeille asiakkaille oikealla tavalla
 • suunnitellaan, miten kasvu tehdään mahdollisimman kustannustehokkaasti, kannattavasti ja nopeasti
 • ohjataan yrityksen johtoa (hallitus, johtoryhmä) suunnitelmalliseen ja pitkäjänteiseen kasvua tukevaan toimintaan
 • tuetaan yritysjohtoa kasvun mukanaan tuoman organisaatiomuutoksen suunnittelussa, johtamisessa ja toteutuksessa

Hinta

Asiakkaan maksuosuus on 300 € + alv/ päivä. Palveluntuottaja laskuttaa asiakasta palvelun toteuttamisen jälkeen.

Kesto

Asiantuntijapalvelun kesto ja sisältö määräytyvät pk-yrityksen tarpeen mukaan. Tarpeen määrittely tehdään yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä ELY-keskukseen »

Valitse asiantuntija » - See more at: http://www.yritystenkehittamispalvelut.fi/yritysten-kehitt%C3%A4mispalvelut/konsultointi/kasvu#sthash.VJriVnCk.dpuf

Tillväxt och internationalisering

Söker ditt företag tillväxt i hemlandet eller internationellt? Har ditt företags marknad förändrats eller planerar ditt företag ägarbyte? Stärk din strategiska affärskompetens tillsammans med en erfaren företagsledningsexpert.

I konsulteringen får du en uppfattning om ditt företags strategiska helhetssituation och du planerar hur tillväxten, internationaliseringen eller förändringen ska genomföras på ett lönsamt och kontrollerat sätt. Du sätter dig också in i den strategiska planeringen och prognostiseringen av ekonomin. Beroende på företagets behov kan du tillsammans med experten till exempel utarbeta en konkret tillväxt- eller internationaliseringsstrategi eller ekonomiplan.

NTM-centralens tjänst lämpar sig för etablerade små och medelstora företag som har förutsättningar för lönsam verksamhet och som vill växa, internationaliseras eller förnyas.

Konsulteringen varar 2-5 dagar åt gången och kostar företaget 325 euro + moms/dag. Konsulteringstjänsten kan beviljas för högst 15 dagar under tre år.

Blev du intresserad av tjänsten?

Kontakta NTM-centralen. Vi bedömer ditt företags situation och behov och hjälper dig att hitta en lämplig expert.

Konsultering kan inte sökas om

 • företaget är ett stort företag
 • företagandet är en bisyssla. I regel förutsätts att företagsverksamheten sysselsätter minst företagaren eller en arbetstagare.
 • företagsverksamheten är inte etablerad. I regel förutsätts att företaget har en räkenskapsperiod bakom sig.
 • företaget saknar förutsättningar för lönsam verksamhet, har obetalda skatteskulder eller betalningsstörningar
 • företaget eller koncernen har under de tre senaste skatteåren beviljats 200 000 euro i de minimis-stöd eller så överskrids gränsen om tjänsten beviljas.
 • företaget behöver göra upp ansökningar eller avtal eller annan operativ verksamhet i företaget.
 • företaget är ett åländskt företag

"Samarbetet med NTM-centralen och konsulten har gått snabbt och smidigt."

Uppdaterad: 04.12.2023