Företagsutvecklingstjänster

Få enkelt och förmånligt hjälp av toppexperter för att utveckla företaget

Ledning av marknadsföring och kundrelationer

Vill du stärka din kompetens i marknadsföring och ledning av kundrelationer? I NTM-centralens utbildning utvecklar du ditt företags affärsverksamhet med hjälp av strategisk marknadsföring, försäljning och kundhantering.

I utbildningen lär du dig omfattande om marknadsföringens olika delområden, såsom prissättning, produktifiering, kundhantering och distribution. Du preciserar företagets kundsegment, sätter upp mål för försäljningen och marknadsföringen och identifierar lämpliga marknadsföringskanaler och -metoder för ditt företag. Under utbildningen gör du till exempel en marknadsföringsstrategi eller en årsklocka för marknadsföringen. Dessutom kan du nätverka och utbyta tankar med andra deltagare och få kamratstöd av dem. Du får också allt utbildningsmaterial som du kan utnyttja efter utbildningen.

Utbildningen lämpar sig för ledningen och nyckelpersonen i små och medelstora företag som eftersträvar tillväxt i omsättningen.

Utbildningen lämpar sig för små och medelstora företags lednings- och nyckelpersoner till exempel vid ägarbyten eller brytningsperioder.

I utbildningen ingår tio utbildningsdagar och två konsulteringsdagar per deltagare, där man fördjupar sig närmare i ett delområde som är viktigt för just ditt företags behov och mål. Priset är 1590 euro + moms/deltagare.

Bekanta dig med och anmäl dig till kommande utbildningar nedan. Om det inte finns några kommande utbildningar i ditt område, kontakta NTM-centralen.

Man kan inte söka till utbildningen om

  • företaget är ett stort företag
  • företagandet är en bisyssla. I regel förutsätts att företagsverksamheten sysselsätter minst företagaren eller en arbetstagare.
  • företagsverksamheten är inte etablerad. I regel förutsätts att företaget har en räkenskapsperiod bakom sig.
  • företaget saknar förutsättningar för lönsam verksamhet, har obetalda skatteskulder eller betalningsstörningar
  • företaget eller koncernen har under de tre senaste skatteåren beviljats 200 000 euro i de minimis-stöd eller så överskrids gränsen om tjänsten beviljas.
  • företaget är ett åländskt företag

Ledning av marknadsföring och kundrelationer

Starttidpunkterna för utbildningarna och söklänkarna finns här nedanför.

 

"Vi är tacksamma för vad vi fick, eftersom vi fick väldigt mycket."

Uppdaterad: 04.12.2023