Företagsutvecklingstjänster

Få enkelt och förmånligt hjälp av toppexperter för att utveckla företaget

Gör en ansökan

Gör en ansökan

Det är enkelt att ansöka. Du får beslutet vanligtvis inom en vecka. Fyll i din ansökan på Regionförvaltningens e-tjänst.

Produktivitet och digitalisering

Behöver ditt företags verksamhet effektiviseras eller förtydligas? Söker du digitala lösningar som kan stimulera affärsverksamheten? NTM-centralens tjänst hjälper dig att finslipa företagets processer.

I konsulteringen utvecklar du tillsammans med en erfaren företagsledningsexpert företagets processer ur ett produktivitetsperspektiv. Beroende på företagets behov kan man koncentrera sig till exempel på produktions-, service-, kvalitets-, ekonomi- eller uppföljningsprocesser eller styrning av verksamheten. Du får synpunkter på hur ansvarsfullhet kan vara en konkurrensfördel för företaget. I konsulteringen kan man också utreda hurdana tekniska och digitala lösningar som stöder ditt företags verksamhet.

NTM-centralens tjänst lämpar sig för små och medelstora företag som är verksamma i hemlandet eller internationellt, och som har etablerat sin verksamhet och som har förutsättningar för lönsam verksamhet.

Konsulteringen varar 2-5 dagar åt gången och kostar företaget 325 euro + moms/dag. Konsulteringstjänsten kan beviljas för högst 15 dagar under tre år.

Blev du intresserad av tjänsten?

Kontakta NTM-centralen. Vi bedömer ditt företags situation och behov och hjälper dig att hitta en lämplig expert.

Konsultering kan inte sökas om

  • företaget är ett stort företag
  • företagandet är en bisyssla. I regel förutsätts att företagsverksamheten sysselsätter minst företagaren eller en arbetstagare.
  • företagsverksamheten är inte etablerad. I regel förutsätts att företaget har en räkenskapsperiod bakom sig.
  •  företaget saknar förutsättningar för lönsam verksamhet, har obetalda skatteskulder eller betalningsstörningar
  • företaget eller koncernen har under de tre senaste skatteåren beviljats 200 000 euro i de minimis-stöd eller så överskrids gränsen om tjänsten beviljas.
  • företaget behöver göra upp ansökningar eller avtal eller annan operativ verksamhet i företaget.
  • företaget är ett åländskt företag

"Den årslånga verksamhetsplanen som skapades är nu halvvägs och ger riktigt bra resultat."

Uppdaterad: 04.12.2023