Yritysten kehittämispalvelut

Suomen johtavien asiantuntijoiden apua sekä räätälöityjä ja kustannustehokkaita palveluita pk-yrityksille

"Den årslånga verksamhetsplanen som skapades är nu halvvägs och ger riktigt bra resultat."

Produktivitet och ekonomi

Utvecklingstjänst för främjande av SMF-företagets produktivitet, ekonomi och digitalisering

För vilka företag?

Målgruppen för tjänsten är SMF-företag som vill effektivisera och utveckla den interna verksamheten i fråga om produktion, ekonomi och digitalisering.

Mål

Tjänsten har som mål att effektivisera SMF-företags affärsverksamhet i mer konkurrenskraftig riktning genom att utveckla företagets produktions-, ekonomi- och styrningsprocesser och genom att utnyttja ny teknik.

Målet konkretiseras i den beställning som görs till tjänsteleverantören. Experttjänsten genomförs i samarbete mellan experten och SMF-företaget.

Genomförande

Tjänsten kan innehålla åtgärder som används för att:

  • utveckla arbetets smidighet och produktionen
  • utveckla produktions- och serviceprocesserna och styrningen av dem också med hänsyn till hantering och effektivisering av användningen av energi och material
  • utreda och utveckla möjligheterna att utnyttja ny teknik och digitalisering i företagets verksamhet
  • utveckla den strategiska planeringen och uppföljningen av företagets ekonomi och utnyttjandet av informationssystem i anslutning till ekonomi

Pris

Kundens betalningsandel är 325 euro + moms/dag

Serviceproducenten fakturerar kunden efter att tjänsten har utförts.

Längd

Experttjänstens längd och innehåll bestäms utifrån SMF-företagets behov. Behovet fastställs i samråd med NTM-centralen.

Gör en ansökan

När du har fått en uppfattning om utvecklingsbehoven, ansök om de utvecklingtjänster som du vill ha (identifiering krävs). De fullmakter som behövs för företrädande ordnas på Suomi.fi-fullmakter, där den fullmaktskod som ges heter "Ansökningsärenden i utvecklingstjänsterna för företag" (under ämneskategorin Företagstjänster).