Produktivitet och ekonomi

Utvecklingstjänst för främjande av SMF-företagets produktivitet, ekonomi och digitalisering

För vilka företag?

Målgruppen för tjänsten är SMF-företag som vill effektivisera och utveckla den interna verksamheten i fråga om produktion, ekonomi och digitalisering.

Mål

Tjänsten har som mål att effektivisera SMF-företags affärsverksamhet i mer konkurrenskraftig riktning genom att utveckla företagets produktions-, ekonomi- och styrningsprocesser och genom att utnyttja ny teknik.

Målet konkretiseras i den beställning som görs till tjänsteleverantören. Experttjänsten genomförs i samarbete mellan experten och SMF-företaget.

Genomförande

Tjänsten kan innehålla åtgärder som används för att:

  • utveckla arbetets smidighet och produktionen
  • utveckla produktions- och serviceprocesserna och styrningen av dem också med hänsyn till hantering och effektivisering av användningen av energi och material
  • utreda och utveckla möjligheterna att utnyttja ny teknik och digitalisering i företagets verksamhet
  • utveckla den strategiska planeringen och uppföljningen av företagets ekonomi och utnyttjandet av informationssystem i anslutning till ekonomi

Pris

Kundens betalningsandel är 30 euro + moms/dag fram till 23.9.2020. Fr.o.m. 24.9.2020 återgår priset på tjänsten till det normala och är 300 euro + moms/dag

Serviceproducenten fakturerar kunden efter att tjänsten har utförts.

Längd

Experttjänstens längd och innehåll bestäms utifrån SMF-företagets behov. Behovet fastställs i samråd med NTM-centralen.

Blev du intresserad?

På andra webbplatsen
Gör en ansökan

När du har fått en uppfattning om utvecklingsbehoven, ansök om de utvecklingtjänster som du vill ha (identifiering krävs). De fullmakter som behövs för företrädande ordnas på Suomi.fi-fullmakter, där den fullmaktskod som ges heter "Ansökningsärenden i utvecklingstjänsterna för företag" (under ämneskategorin Företagstjänster).

"Den årslånga verksamhetsplanen som skapades är nu halvvägs och ger riktigt bra resultat."