Företagsutvecklingstjänster

Få enkelt och förmånligt hjälp av toppexperter för att utveckla företaget

Gör en ansökan

Gör en ansökan

Det är enkelt att ansöka. Du får beslutet vanligtvis inom en vecka. Fyll i din ansökan på Regionförvaltningens e-tjänst.

Marknadsföring och kundrelationer

Behöver ditt företags marknadsföring och försäljning en extra växel? NTM-centralens tjänst hjälper till att stärka företagets konkurrenskraft genom strategisk planering av marknadsföring och kundrelationer.

I konsulteringen gör du tillsammans med en toppexpert inom branschen en marknadsförings- eller försäljningsstrategi för ditt företag. Du bekantar dig med marknadsföringens olika delområden, såsom prissättning, produktifiering, kundhantering och distribution. Du identifierar användbara och kostnadseffektiva marknadsföringskanaler och -metoder för ditt företag och får idéer om hur olika digitala lösningar kan utnyttjas som stöd för marknadsföring och försäljning. Tjänsten lämpar sig inte för operativa åtgärder inom marknadsföring och försäljning.

NTM-centralens tjänst lämpar sig för små och medelstora företag som strävar efter tillväxt, som har etablerat sin verksamhet och som har förutsättningar för lönsam verksamhet. Företaget kan verka i hemlandet eller på den internationella marknaden.

Konsulteringen varar 2-5 dagar åt gången och kostar företaget 325 euro + moms/dag. Konsulteringstjänsten kan beviljas för högst 15 dagar under tre år.

Blev du intresserad av tjänsten?

Kontakta NTM-centralen. Vi bedömer ditt företags situation och behov och hjälper dig att hitta en lämplig expert.

Konsultering kan inte sökas om

  • företaget är ett stort företag
  • företagandet är en bisyssla. I regel förutsätts att företagsverksamheten sysselsätter minst företagaren eller en arbetstagare.
  • företagsverksamheten är inte etablerad. I regel förutsätts att företaget har en räkenskapsperiod bakom sig.
  • företaget saknar förutsättningar för lönsam verksamhet, har obetalda skatteskulder eller betalningsstörningar.
  • företaget eller koncernen har under de tre senaste skatteåren beviljats 200 000 euro i de minimis-stöd eller så överskrids gränsen om tjänsten beviljas.
  • företagets behov hänför sig till det praktiska genomförandet av marknadsföringen eller försäljningen. Tjänsten kan inte beviljas t.ex. för planering av marknadsföringsmaterial, webbsidor eller marknadsföringskampanjer eller för byggande av en webbutik.
  • företaget är ett åländskt företag

"Vi är tacksamma för vad vi fick, eftersom vi fick väldigt mycket."

Uppdaterad: 04.12.2023