Marknadsföring och kundrelationer

Utvecklingstjänst för att effektivisera marknadsföringen och hanteringen av kundrelationer i SMF-företag

För vilka företag?

Tjänsten är avsedd för SMF-företag som har behov av att på ett helhetsbetonat sätt planera och utveckla marknadsföringen och hanteringen av kundrelationer.

Mål

Tjänsten har som mål att effektivisera SMF-företags affärsverksamhete i mer konkurrenskraftig riktning genom att utveckla marknadsföringsstrategin och hanteringen av kundrelationer samt genom att utnyttja digitalisering.

Målet konkretiseras i den beställning som görs till tjänsteleverantören. Experttjänsten genomförs i samarbete mellan experten och SMF-företaget.

Genomförande

Tjänsten kan innehålla åtgärder som används för att:

  • handleda företaget i den strategiska planeringen av marknadsföringen
  • utveckla hanteringen av kundrelationer som en del av marknadsföringsstrategin
  • analysera olika informations- och marknadsföringskanalers betydelse, vikt och användbarhet och planera modeller för marknadsföringen
  • utveckla kompetensen i marknadsföring bl.a.: prissättning, produktifiering, distributionskanaler, verksamhetsprocesser, organisering av marknadsföringen
  • handleda företaget i att genomföra de planerade marknadsföringsåtgärderna på ett kostnadseffektivt sätt

Pris

Kundens betalningsandel är 30 euro + moms/dag fram till 23.9.2020. Fr.o.m. 24.9.2020 återgår priset på tjänsten till det normala och är 300 euro + moms/dag

Serviceproducenten fakturerar kunden efter att tjänsten har utförts.

Längd

Experttjänstens längd och innehåll bestäms utifrån SMF-företagets behov. Behovet fastställs i samråd med NTM-centralen.

Blev du intresserad?

På andra webbplatsen
Gör en ansökan

När du har fått en uppfattning om utvecklingsbehoven, ansök om de utvecklingtjänster som du vill ha (identifiering krävs). De fullmakter som behövs för företrädande ordnas på Suomi.fi-fullmakter, där den fullmaktskod som ges heter "Ansökningsärenden i utvecklingstjänsterna för företag" (under ämneskategorin Företagstjänster).

"Vi är tacksamma för vad vi fick, eftersom vi fick väldigt mycket."