Yritysten kehittämispalvelut

Suomen johtavien asiantuntijoiden apua sekä räätälöityjä ja kustannustehokkaita palveluita pk-yrityksille

"Vi är tacksamma för vad vi fick, eftersom vi fick väldigt mycket."

Marknadsföring och kundrelationer

Utvecklingstjänst för att effektivisera marknadsföringen och hanteringen av kundrelationer i SMF-företag

För vilka företag?

Tjänsten är avsedd för SMF-företag som har behov av att på ett helhetsbetonat sätt planera och utveckla marknadsföringen och hanteringen av kundrelationer.

Mål

Tjänsten har som mål att effektivisera SMF-företags affärsverksamhete i mer konkurrenskraftig riktning genom att utveckla marknadsföringsstrategin och hanteringen av kundrelationer samt genom att utnyttja digitalisering.

Målet konkretiseras i den beställning som görs till tjänsteleverantören. Experttjänsten genomförs i samarbete mellan experten och SMF-företaget.

Genomförande

Tjänsten kan innehålla åtgärder som används för att:

  • handleda företaget i den strategiska planeringen av marknadsföringen
  • utveckla hanteringen av kundrelationer som en del av marknadsföringsstrategin
  • analysera olika informations- och marknadsföringskanalers betydelse, vikt och användbarhet och planera modeller för marknadsföringen
  • utveckla kompetensen i marknadsföring bl.a.: prissättning, produktifiering, distributionskanaler, verksamhetsprocesser, organisering av marknadsföringen
  • handleda företaget i att genomföra de planerade marknadsföringsåtgärderna på ett kostnadseffektivt sätt

Pris

Kundens betalningsandel är 325 euro + moms/dag

Serviceproducenten fakturerar kunden efter att tjänsten har utförts.

Längd

Experttjänstens längd och innehåll bestäms utifrån SMF-företagets behov. Behovet fastställs i samråd med NTM-centralen.

Gör en ansökan

När du har fått en uppfattning om utvecklingsbehoven, ansök om de utvecklingtjänster som du vill ha (identifiering krävs). De fullmakter som behövs för företrädande ordnas på Suomi.fi-fullmakter, där den fullmaktskod som ges heter "Ansökningsärenden i utvecklingstjänsterna för företag" (under ämneskategorin Företagstjänster).