Företagsutvecklingstjänster

Få enkelt och förmånligt hjälp av toppexperter för att utveckla företaget

Sök Analys- eller konsultationtjänsten

Behöver du experthjälp med att utveckla ditt företag? Genom att använda NTM-centralens utvecklingstjänster för företag får du förmånligt och enkelt hjälp av en expert på företagsledning. Du kan välja den lämpligaste experten för ditt företag bland cirka 700 experter. Med hjälp av tjänsterna kan du till exempel utarbeta en tillväxt- eller internationaliseringsstrategi, effektivisera processerna, planera marknadsföringen, utveckla personalledningen eller skapa helt ny affärsverksamhet.

Tjänsterna är avsedda för verksamma företag som har minst en räkenskapsperiod bakom sig och som sysselsätter minst en person. Även företag i inledningsskedet kan beviljas konsultation om kommersialisering av innovationer.

I allmänhet rekommenderas det att man börjar med tjänsten Analys, där man kartlägger företagets nuvarande situation och utarbetar en utvecklingsplan. Om företagets nuvarande situation har kartlagts på annat sätt eller om företaget till exempel har en färsk affärsplan, kan du ansöka om en konsulttjänst direkt.

Analystjänstens längd är 1-2 dagar och Konsultationstjänstens 2-5 dagar med ett beslut. Sammanlagt kan antalet konsulteringsdagar vara högst 15 på tre år. Analystjänsten kostar kunden 260 euro/dag + moms och konsulteringstjänsten kostar kunden 325 euro/dag + moms.

Så här går ansökan till:

1. Bekanta dig med våra experter:

Du kan bekanta dig med experternas kompetenser i expertsökningen. Experterna har beskrivit sin kompetens i sina profiler och du kan söka experter bland annat med hjälp av branschkompetens, språkkunskaper eller ämnesord. Du kan kontakta experterna direkt och diskutera dina utvecklingsbehov.

Du behöver inte nödvändigtvis ha valt expert när du lämnar in ansökan. Du kan lämna in ansökan och skriva att du önskar att NTM-centralen hjälper dig att välja en sakkunnig.

2. Gör en elektronisk ansökan

Det är enkelt att söka. I ansökan efterfrågas grundläggande information om ditt företag och dess utvecklingsbehov. I början av ansökan till Analystjänsten finns en mer omfattande förhandsuppgift som kan hjälpa till att rikta tjänsten till företagets viktigaste utvecklingsobjekt. I allmänhet behövs inga bilagor till ansökan. Om du är en enskild näringsidkare eller ditt företag är ett personbolag ska ett bokslut bifogas ansökan.

Gör en elektronisk ansökan i regionförvaltningens e-tjänst:

Tjänster - Regionförvaltningens e-tjänst (ahtp.fi) Utvecklingstjänsterna för företag finns längst ner i servicemenyn.

Välj om du söker tjänsten Analys eller Konsultation.

Rådgivning om e-tjänsten erbjuds av FöretagsFinlands telefontjänst, tel. 0295 020 500 (suomi.fi)

3. Du får beslut inom cirka 10 dagar

NTM-centralen behandlar din ansökan inom cirka tio dagar.

Innehållet i analystjänsten är standardiserat och därför går det ofta att behandla ansökan inom några dagar. Innehållet i konsultationstjänsten bestäms däremot utifrån ditt företags behov. Under behandlingen av ansökan gör du tillsammans med den valda experten upp en plan för genomförandet av konsulteringen. I planen fastställs tjänstens mål, åtgärder, längd och genomförandesätt.

Beviljandet av tjänsten grundar sig på prövning och en förutsättning för beviljandet är bland annat att företaget har förutsättningar för en lönsam verksamhet.

4. Börja utveckla ditt företag

När NTM-centralen har fattat beslutet kan du inleda tjänsten tillsammans med den expert du valt.

Efter att tjänsten avslutats utarbetar experten en rapport över åtgärdsförslagen. Du betalar din andel till experten som rapporterar tjänsten till NTM-centralen.

Mer information om hur du ansöker om tjänsten får du av NTM-centralens experter:

​​​​​​​

ELY-keskus palvelee sinua

Kun haluat keskustella yrityksesi tarpeista ja tulevaisuudesta, ota yhteys oman alueesi ELY-keskuksen asiantuntijaan.

- See more at: http://www.yritystenkehittamispalvelut.fi/fi#sthash.qSZWmhc7.dpuf

Työ- ja elinkeinoministeriön logo. ELY-keskuksen logo.  TE-palveluiden logo.    Suomi.fi:n logo.

Uppdaterad: 04.12.2023