Företagsutvecklingstjänster

Få enkelt och förmånligt hjälp av toppexperter för att utveckla företaget

Gör en ansökan

Gör en ansökan

Det är enkelt att ansöka. Du får beslutet vanligtvis inom en vecka. Fyll i din ansökan på Regionförvaltningens e-tjänst.

Analys

Behöver ditt företag hjälp med att identifiera nuläget och nya möjligheter? NTM-centralens tjänst ger en erfaren företagsledningskonsults analys för att utveckla ditt företag.

I analysen kartläggs företagets nuvarande affärsverksamhet på ett övergripande sätt och dess konkurrensfördelar klargörs tillsammans med experten. Du får en konkret utvecklingsplan för ditt företag där målen, utvecklingsobjekten och nödvändiga åtgärderna fastställs för 2-3 år framåt. Efter analysen kan ditt företag utnyttja NTM-centralens konsulteringstjänster eller andra företagstjänster.

NTM-centralens tjänst är avsedd för små och medelstora företag som etablerat sin verksamhet och som vill utvecklas systematiskt och långsiktigt. Företaget kan till exempel söka tillväxt i hemlandet eller internationellt, effektivisera sin verksamhet eller planera ett ägarbyte.

Analysen tar vanligen en dag och kostar företaget 260 euro + moms/dag. I vissa fall kan tjänsten beviljas för två dagar.

Blev du intresserad av tjänsten?

Kontakta NTM-centralen. Vi bedömer ditt företags situation och behov och hjälper dig att hitta en lämplig expert.

Analys-tjänsten kan inte sökas om

  • företaget är ett stort företag
  • företagandet är en bisyssla. I regel förutsätts att företagsverksamheten sysselsätter minst företagaren eller en arbetstagare.
  • företagsverksamheten är inte etablerad. I regel förutsätts att företaget har en räkenskapsperiod bakom sig.
  • företaget saknar förutsättningar för lönsam verksamhet, har obetalda skatteskulder eller betalningsstörningar
  • företaget eller koncernen har under de tre senaste skatteåren beviljats 200 000 euro i de minimis-stöd eller så överskrids gränsen om tjänsten beviljas.
  • företaget är ett åländskt företag

"Vi är tacksamma för vad vi fick, eftersom vi fick väldigt mycket."

Uppdaterad: 04.12.2023