Yritysten kehittämispalvelut

Suomen johtavien asiantuntijoiden apua sekä räätälöityjä ja kustannustehokkaita palveluita pk-yrityksille

"Vi är tacksamma för vad vi fick, eftersom vi fick väldigt mycket."

Analys

I analystjänsten får du en helhetsbild av affärsverksamhetens nuläge och en tydlig utvecklingsplan. Tjänsten är avsedd för SMF-företag som planmässigt vill utveckla sin verksamhet. För att förverkliga den utvecklingsplan som fås genom analysen får du en hänvisning till nödvändiga utvecklingsåtgärder – konsulteringstjänster, utbildning av nyckelpersoner eller andra tjänster.

Analystjänstens innehåll

Analysen görs i samarbete mellan kunden och en ansvarig expert. Företaget får en helhetsuppfattning om det nuvarande läget inom affärsverksamheten, om framtidsriktningen, om eventuella strategiska alternativ och om utvecklingsmöjligheterna. Slutresultatet är en konkret utvecklingsplan som företaget kan börja genomföra.

När företaget ansöker om analystjänsten lämnar det samtidigt bakgrundsuppgifter om sin verksamhet för granskning av en konsult samt gör ett IP-snabbtest.

När man ansöker gör man också IP-snabbtestet, som är en checklista över immateriella tillgångar (Intellectual Property, IP) och immateriella rättigheter (Intellectual Property Rights, IPR). Med hjälp av testet säkerställs att företagaren tar hänsyn till de immateriella rättigheter i sin affärsverksamhet som är viktiga för företagaren själv. Det tar några minuter att göra testet och testet resulterar i en lista över utvecklingsobjekt i IP-frågorna.

Vad

Tjänsten omfattar hjälp av en erfaren konsult inom företagsledning som kartlägger företagets nuläge, t.ex. i fråga om ekonomi, marknad, produkter och verksamhetsmiljö. Företaget får en utvecklingsplan som slutresultat. Tjänsten varar 1-2 dagar. Tjänsteleverantören fakturerar för kundens betalningsandel efter att tjänsten utförts.

Tjänstens pris är 260 euro + moms/dag.

Hur

Analysen görs i samarbete mellan kunden och konsulten.  På grund av coronavirussituationen kan tjänsterna genomföras via distansförbindelser.

Ansökningsprocess

NTM-centralen beviljar analystjänsten på basis av ansökan. Kontakta NTM-centralen innan ansökningsprocessen inleds och avtala om fortsatta åtgärder. Så här framskrider ansökningsprocessen:

Ansökan, beslut, utförande av tjänsten, utvecklingsplan, respons.
Gör en ansökan

När du har fått en uppfattning om utvecklingsbehoven, ansök om de utvecklingtjänster som du vill ha (identifiering krävs). De fullmakter som behövs för företrädande ordnas på Suomi.fi-fullmakter, där den fullmaktskod som ges heter "Ansökningsärenden i utvecklingstjänsterna för företag" (under ämneskategorin Företagstjänster).