Tuottavuus ja talous

Kehittämispalvelu pk-yrityksen tuottavuuden, talouden ja digitalisaation edistämiseen

Millaiselle yritykselle

Palvelu on tarkoitettu pk-yritykselle, jotka haluavat tehostaa ja kehittää sisäisiä toimintojaan tuotannon, talouden ja digitalisaation osalta.

Tavoite

Palvelun tavoitteena on tehostaa pk-yrityksen liiketoimintaa kilpailukykyisemmäksi kehittämällä yrityksen tuotanto-, talous- ja ohjausprosesseja sekä hyödyntämällä uutta teknologiaa.

Tavoite konkretisoituu tilaajan tekemässä tilauksessa palveluntuottajalle. Asiantuntijapalvelu toteutetaan asiantuntijan ja pk-yrityksen yhteistyönä.

Toteutus

Palvelu voi sisältää toimenpiteet, joilla:

  • kehitetään työn sujuvuutta ja tuotantoa
  • kehitetään tuotanto- ja palveluprosesseja sekä niiden johtamista myös energian sekä materiaalin käytön hallinta ja tehostaminen huomioon ottaen
  • selvitetään ja kehitetään uuden teknologian ja digitalisaation hyödyntämismahdollisuuksia yrityksen toiminnassa
  • kehitetään yrityksen talouden strategista suunnittelua, seurantaa ja talouteen liittyvien tietojärjestelmien hyödyntämistä

Hinta

Asiakkaan maksuosuus on 23.9.2020 asti 30 € + alv/ päivä. 24.9.2020 alkaen palvelun hinta palaa normaaliksi ja on 300 € + alv/päivä

Palveluntuottaja laskuttaa asiakasta palvelun toteuttamisen jälkeen.

Kesto

Asiantuntijapalvelun kesto ja sisältö määräytyvät pk-yrityksen tarpeen mukaan. Tarpeen määrittely tehdään yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa.

Yritysten kehittämispalvelut, hyvät eväät eteenpäin.

Muualla verkossa
Tee hakemus

Kun näkemys kehittämistarpeista on syntynyt, niin tee hakemus palvelusta (vaatii kirjautumista). Edustamiseen tarvittavat valtuutukset hoidetaan palvelussa Suomi.fi-valtuudet, jossa annettavan valtuuskoodin nimi on "Yritysten kehittämispalveluiden hakuasiointi" (Yrityspalvelut asiakategorian alla).

"Selvitettävä asia oli vaikea ja työläs, ilman konsultin apua se olisi ilmeisesti jäänyt tekemättä."